Lokalavis for Åsane og omegn!
 • PÅ DUGNAD: Kjell Haukås (til venstre) og Harald Brurås deltok forrige onsdag entusiastisk på ryddedugnad ved Hylkjestemmen, der det planlegges å bygge en fisketrapp for sjøørret. (Foto: Edvard Rieber-Mohn)

 • – Vi håper å få på plass finansiering, slik at fisketrappen kan stå klar til høsten når sjøørreten går opp for å gyte, sier Edvard Rieber-Mohn.

   

 • Fisketrappen er planlagt med 15 store betongkummer, hver med en halv meter i høydeforskjell. Totalt er det snakk om en stigning på åtte meter.

 • Etter stor dødelighet de siste årene er den gjenværende bestanden i Haukåselven på rundt 800 muslinger. (Arkivfoto: Magne Fonn Hafskor)

Fisketrapp skal redde elvemuslingen

Vennelaget for Haukåsvassdraget planlegger en fisketrapp for å få sjøørret tilbake i Haukåselven. Dette kan bety redningen for bestanden av den rødlistede elvemuslingen.

Muslinglarvene lever de første årene som parasitter i gjellene til laks eller sjøørret. Det å få sjøørreten tilbake i elven vil derfor være et viktig tiltak for å redde muslingbestanden.

Trenger sponsorer

Fra Hylkjevågen går sjøørreten 250 m opp elven til Hylkjestemmen, som utgjør et åtte meter høyt hinder for vandring videre opp i elven.Idealistene i Vennelaget ber nå bedrifter og privatpersoner om å bidra med sponsormidler, slik at de kan få bygget en fisketrapp ved Hylkjestemmen for å få sjøørreten tilbake i Haukåselven.

Fisketrappen er planlagt med 15 store betongkummer, hver med en halv meter i høydeforskjell. Totalt er det snakk om en stigning på åtte meter. Prislappen er på 2,6 millioner kroner, hvorav rundt halvannen million vil dekkes av støtte fra Bergen kommune, fylkesmannen, fond og banker. Det resterende beløpet vil de søke dekket inn via lokale sponsorer.

– Vi tar nå kontakt med bedrifter i området, og skoleelever vil dele ut en brosjyre om prosjektet til alle husstander, sier vennelagets leder, Edvard Rieber-Mohn.

Utrydningstruet art

Muslingene i Haukåselven er den eneste bestanden som har overlevd i Bergens vassdrag. Arten er også truet på landsbasis. Etter stor dødelighet de siste årene er det satt i gang med kultivering av larver i et smoltanlegg på Austevoll. Planen er å tilføre Haukåselven 600-700 muslinger fra dette prosjektet.

De første vil bli satt ut allerede til sommeren, men da i en sidebekk ved Haukås gård, siden elven fortsatt ikke er «ren» nok for de sårbare larvene. Miljøsjef i Bergen kommune Håvard Bjordal og professor Per Jakobsen ved Universitet i Bergen har derfor gått sammen om å få bygge en trygg «oppvekstbiotop» for larvene etter modell fra et lignende prosjekt i Tsjekkia.

Fylkesmannen overvåker

Situasjonen for den utrydningstruede arten i Haukåselven synes i det hele tatt å være lysere. Rieber-Mohn var tidligere bekymret for påvirkning fra anleggsarbeidet med Eikåstunnelen, men det ser nå ut som dette har gått bra.

– Situasjonen er bedre nå. Veiføringen langs vassdraget er kortere, og tunnelen har avrenning via en silingsdam, sier han.

– Vi jobber nå med Travparken for å få bunnsubstratet, der larvene skal overleve, renere.

Store deler av elven er her for oksygenfattig, noe som kan skyldes tilsig fra Travparken. Fylkesmannen overvåker nå tiltakene som blir gjort, og Rieber-Mohn tror elvemiljøet vil forbedres etter hvert.

– Vi er inne i en positiv fase, og det vil bety mye å få sjøørreten tilbake. Sammen med et lignende prosjekt i Nesttunelven kan dette komme til å bety mye også for å få opp bestanden av sjøørret.

Av

Haukåselven og elvemuslingen

 • Det er nå rundt 800 gjenlevende muslinger i et par mindre strekninger av Haukåselven.
 • Den rødlistede elvemuslingen kan bli 200 år gammel.
 • Etter stor dødelighet de siste årene er den gjenværende bestanden i Haukåselven på rundt 800 muslinger.
 • Det er påvist noen få yngre muslinger i Haukåselven, noe som tyder på at det skjer en ørliten reproduksjon naturlig i Haukåselven.
 • Professor Per Jakobsen leder et nasjonalt kultiveringsprosjekt for elvemusling i Austevoll, der Haukås har flere årsklasser hver med inntil 300 muslinger. Disse skal settes ut i elven de nærmeste årene.
 • Muslinglarvene overlever første vinter som parasitter på gjellene til ørretyngel, før de slipper seg til elvebunnen om våren.
 • Sjøørret tilfører elven mer yngel og større spredning av elvemuslinglarvene.
 • Sjøørret er også viktig i seg selv, siden den skaper en verdifull elv med biologisk mangfold.

 

Relaterte saker