Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TAR HELE REGNINGEN: Tidligere har det vært signalisert at Trond Mohn ville gi en gave for å få realisert flerbrukshallen. Nå er det klart at han vil bidra til at idrettsparken blir fullfinansiert. (Foto: Arne Ristesund)

Mohn finansierer gigantanlegg

Takket være Trond Mohns generøse gave, er nå idrettsparken på Myrdal fullfinansiert, med flerbrukshall, is- og curlinghall, fasiliteter for turn og klatring og oppgradering av Myrdal stadion til topp- og breddefotball.

Tidligere har det vært signalisert at Trond Mohn ville bidra med en gave for å få realisert flerbrukshallen. Nå er det klart at han vil bidra til at idrettsparken blir fullfinansiert.

Planene om Myrdal idrettspark er i tråd med Idrettsplanen. I og med at prosjektet er såpass stort og kostbart, har byrådet tidligere vurdert en utbygging i flere deler. Med en full finansiering, kan man få realisert hele planen.

Dekker 220 millioner

Foreløpig kostnadsanslag for Myrdal idrettspark er beregnet til 367 millioner kroner, basert på et middels høyt anslag. Av dette vil Trond Mohns gave dekke nettokostnad på 220 millioner, mens Bergen kommune vil bidra med spillemidler, kompensasjon for merverdiavgift og prosjektledelse. Dette vil utgjøre i underkant av 150 millioner kroner.

Det planlagte anlegget vil bestå av turn basishall (900 kvadratmeter), flerbrukshall «Arena nord» (9000 kvadratmeter), klatrehall (1600 kvadratmeter), is og curlinghall (5200 kvadratmeter) og oppgradering av Myrdal stadion til topp- og breddefotball. Omlegging fra gress til kunstgress og areal til egenorganiserte aktiviteter (fysakelementer) planlegges som en del av idrettsparken.

Ferdig i 2018

Arbeidet med nødvendige planavklaringer/-prosesser er allerede igangsatt. Rambøll er valgt til å forestå denne prosessen, og de er i full gang.

– Nå når anlegget er fullfinansiert, håper man på byggestart av idrettsbyggene i løpet av våren 2017, sier idrettsbyråd Helge Stormoen (Frp).

Idrettsparken kan da stå ferdig ved utgangen av 2018, senest til skolestart på den nye videregående skolen høsten 2019. Arbeidet med omlegging av Myrdal stadion til kunstgress vil mest sannsynligvis være første etappe, da nye idrettsbygg vil kreve areal fra en av de nåværende kunstgressbanene.

– Veldig, veldig glad

– Vi er veldig veldig glad, sier Åsane-investor Jan Olav Jørgensen, som tidligere har signalisert at Tertnes Holding ønsket å være en del av prosjektet.

– Dette er nå helt og holdent kommunens prosjekt, og en fantastisk gave til idretten og hele Åsane. 

Av

Relaterte saker