Lokalavis for Åsane og omegn!
  • JUBEL: Roald Bruun-Hanssen og Svein Skei møttes første gang i 1976 da begge spilte for Åsane. Siden har de hatt ulike verv i klubben. I dag er Bruun-Hanssen daglig leder, mens Svein Skei er anleggsansvarlig. Nå jubler de sammen for en ny idrettspark på Myrdal.

     

– Hordalands største idrettspark

Onsdag ble en følelsesladet dag for Roald Bruun-Hanssen og Svein Skei. – Bare ADO-anlegget blir større i Bergens historie, sier de to Åsane-lederne.

 

Roald Bruun-Hanssen og anleggsansvarlig i Åsane fotball, Svein Skei, møttes første gang i 1976. Begge spilte for Åsane, og begge har ivret etter og jobbet for at Åsane fotball og hele idrettslaget skulle få bedre vilkår for alle medlemmene, både topp og bredde.

Onsdag formiddag kunne de juble. Gigantanlegget blir bygget, Trond Mohn tar regningen

– Bare ADO er større

– Dette er det største anleggsløftet i Åsanes historie, kanskje i Bergens historie. Bare ADO-anlegget inklusiv skolebygget er større, sier Bruun-Hanssen, og legger til at det blir den største idrettsparken i Hordaland.  

Svein Skei er enig.

– Jeg kan ikke se noe som er større enn dette, sier han.

Anlegget på Myrdal er altså beregnet å koste 367 millioner kroner, og vil bestå av av en basishall for turn, flerbrukshall, klatrehall, is og curling og oppgradering av Myrdal stadion til topp- og breddefotball. Byggestart er beregnet til våren 2017, og anlegget kan da står ferdig ved utgangen av 2018, senest til skolestart på den nye videregående skolen høsten 2019.

– Fantastisk inspirasjon

Med skole og idrett hånd i hånd vil Bergens toppidrettshjerte være oransje og banke fra Åsane. Fra å være bakerst i køen i idretts-Bergen, er Åsane bydel i ferd med å sette fart og bli et lokomotiv for både topp og bredde.

Dette er også Roald Bruun-Hanssen opptatt av. Han trekker frem hele samfunnsutviklingen i Åsane og spesielt på Myrdal, og peker på industri og næringsutviklingen, skoleutbygging og nå altså idrettsanlegget som sikrer en ny fremtid for håndball, fotball, ishockey og turn.

– Nå får vi et tidsriktig og moderne anlegg; dette er jo fantastisk og til inspirasjon for hele bydelen og menneskene som bor her. Samtidig som det er et  betydelig løft for bydelen, får idretten en fin anledning til å bygge opp en organisasjon som kan utvikle alle de muligheter som ligger her.

– Jeg er også opptatt av alle arbeidsplassene dette skaper for folk, og da tenker jeg for eksempel på ledere, trenere og lærere som skal være med å utvikle et toppidrettsmiljø. Her er store muligheter, og nå blir det viktig for Åsane som klubb å ta vare på disse mulighetene og bygge organisasjon, sier en engasjert Bruun-Hanssen.

Jobbet dugnad

Svein Skei kom til klubben første gang i 1976, og spilte sammen med blant andre Roald Bruun-Hanssen. Etter at Ove Monsen ansatte Helge Karlsen som trener i 1979, har Svein Skei vært med på å ansette hver eneste Åsane-trener frem til i dag.

I 1993 var han blant dem som ledet dugnadsarbeidet med å hugge trær for å gjøre plass til det som i dag heter Myrdal gress. Men allerede i 1985 engasjerte han seg i kampen for å bygge idrettsanlegg på Myrdal.

Siden har idrettslaget vokst og innbyggertallet passerer snart 40.000. Det var på høy tid at idretten i Åsane ble hørt.

– Dette anlegget gir muligheter på alle plan. Da tenker jeg på jobbene, på skole og for hva det vil bety for idretten i fremtiden. Dette er nok det største jeg har vært med på, sier Skei.

– Det er en stor dag for hele bydelen, og jeg er glad for at også håndball og turn får sin plass i geografien på Myrdal. Det er vel fortjent; de har slitt med trange vilkår i mange år. Is-idretten er også på fremmarsj. Dette er en lottogevinst for alle.

– Bedre fotballklubb

Bruun-Hanssen mener klubben må fortsette å utvikle identiteten og fortsette å være gode på det de allerede er gode på.

– Åsane fotball vil bli en bedre fotballklubb både for toppfotballen og breddefotballen. Og nå har vi fått lagt forholdene til rette for det.

– Klubben la en strategi i 2013 som handlet om at man måtte jobbe for å få på plass et tidsriktig og moderne anlegg, man skulle være i toppfotballen, altså 1. divisjon, og man skulle fortsette å være gode på spillerutvikling og ivare ta sitt renomme som en klubb som er gode på å utvikle lokale spillere. Vi er et idrettslag med over 40 lag, og vi må som klubb være opptatt av å utvikle dette arbeidet videre på en best mulig måte for alle i bredden, understreker han.

– Det er nok en gang Trond Mohn som sørger for finansieringen, hva tenker du om det?

– Trond Mohn har en stor forståelse for hvilken betydning dette har for nærmiljøet i Åsane. Han er en unik samfunnsbygger i Norge, sier Roald Bruuun-Hanssen.

 

 

Av