Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KLAR FOR OMKAMP OM BRYGGEN: – For meg er det fullstendig ubegripelig at man vurderer å gå bort fra et konsept som beviselig er så bra, sier Endre Tvinnereim.

– Bergen sentrum er også en bydel

De fire partiene som er imot en tunnelløsning har nå gått sammen i en bybaneallianse. Initiativtaker er Endre Tvinnereim fra Byluftlisten, og sammen planlegger de nå et folkemøte om bybanetrase gjennom sentrum.

Debatten er planlagt 30. april på kveldstid på Litteraturhuset. Gruppelederne i de fire partiene stiller gjerne til et intervju med Åsane Tidende, der de forklarer hvorfor det haster å få en endelig avgjørelse i den årelange holmgangen om trasevalg gjennom sentrum. Det første de peker på for Åsanes del, er den rivende utviklingen bydelen vår nå er inne i – med idrettspark, sentrumsplaner og ny videregående skole.

Kostbart med tunnel

– Alt dette bare understreker behovet for å få bybane til Åsane fortest mulig, sier Julie Andersland (V).
– Til sammen vil alt dette styre Åsane i en veldig ønskelig retning, mener Endre Tvinnereim (Byluftlisten).

Fordelen med Åsane-traseen er at store deler av den allerede er enstemmig vedtatt av bystyret. Det som gjenstår, er å finne en god løsning gjennom sentrum.
– Vi ønsker å ta opp igjen diskusjonen om en dagløsning gjennom sentrum, sier Tvinnereim.
– En dagløsning gjennom sentrum er enklere å regulere, mens en tunnel er et mer tidkrevende og kostbart prosjekt, sier Andersland.
– Noe av poenget med møtet vi planlegger er å få vist hvordan bybane i dagen kan gjøre traseen mer attraktiv og levende.

Sentrum dør ut

De ser for seg et politikerfritt panel, siden de ønsker å løfte frem litt andre stemmer i den fastlåste debatten.
– Næringslivet er bekymret for at sentrum skal dø ut, sier Marita Moltu (KrF).
– Får vi bybanen langs Bryggen, vil vi få en oppblomstring av byutvikling, slik vi har sett det langs sørgående trase. Dessuten vil det bety at vi får vekk all tungtrafikken over verdensarvstedet.

– Motstanderne av dagløsningen ønsker vel også å gjøre Bryggen bilfri?

– Jeg opplever ikke at det er det de er mest opptatt av.
– Det er vel det det legges opp til i høyrepolitikeren Peter Christian Frølichs skisse?
– Ja, han tror at det vil bli mange som vil spasere til Bryggen.

Frykter spøkelses-Bryggen

– Tunnelforkjemperne har ingen planer for busser eller sykler over Bryggen, legger Andersland til.
– Alle de menneskene Frølich ser for seg, kommer hovedsakelig fra cruiseskipene. Det er vel og bra, men det skaper ikke noe levende bymiljø.
– Vi frykter at vi da i stedet får en spøkelses-Bryggen, sier Tvinnereim.
– Det er laget noen forestillinger som er mer ødeleggende for Bryggen enn det bybanen vil være. Bryggen har ingen fremtid som kulisse.

Oddny Miljeteig (SV) har så langt, litt ulik seg selv, ikke sagt så mye. Men hun er helt på linje med de tre andre gruppelederne.
– Du tilhører et parti som er opptatt av kulturvern. Tror du at bybanen vil kunne ødelegge Bryggen, slik enkelte av tunneltilhengerne mener?
– Vi i SV mener at den ikke vil det, sier hun, og viser blant annet til at både antikvariske myndigheter og UNESCOs rådgivende organ har akseptert bybane over Bryggen.
– Nedover i Europa ser vi det samme, med bybanetraseer gjennom gamle byrom.

Sentrum er også en bydel

– En ting som glemmes litt i denne debatten er at Bergen sentrum også er en bydel, påpeker Tvinnereim.
– Det blir litt rart dersom dette skal bli den eneste bydelen uten bybane. Vi får heller ingen glede av den såkalte skinneeffekten, der byutviklingen nærmest kommer av seg selv der bybanen går. Utover i Sandviken kan det her åpne seg mange muligheter.

– Jeg bor tett ved Bybanen på Kronstad, og ser hver hvordan næring og bebyggelse blomstrer langs traseen. Tunneltilhengerne bommer kraftig når de tror de kan få dette til uten en dagløsning. Bybane i dagen; det er det som skaper «timinuttersbyen», sier hun, med henvisning til byutviklernes nye moteord.
Dette handler om å skape bomiljøer der det er kort avstand til alle daglige gjøremål, enten det er jobb, kulturopplevelser eller innkjøp. Men timunttersbyen skal ikke bare være effektiv, men også skape trivsel.

Bybanens psykologi

– Folk får en helt annen opplevelse når bybanen går i dagen, der man kan se hvor den går, sier Andersland.
– Det er moe med bybanens psykologi som gjør at den, begynner Miljeteig, og drar litt på det.
– Jeg tror at bergensere flest opplever at bybanen tar oss inn i fremtiden.
Andersland er enig.

– Bybanen har vært en enorm suksess; langt større enn hva noen hadde forutsett. Det at den går i dagen er en viktig del av denne suksessen, mener Andersland.
– For meg er det fullstendig ubegripelig at man vurderer å gå bort fra et konsept som beviselig er så bra, sier Tvinnereim.

Tenker helhetlig

Helheten i dette tilbudet er viktig.
– Bybanen må kunne gi et konkurransedyktig, miljøvennlig og godt kollektivtilbud langs hele traseen, understreker Andersland.

– Det er ikke så mange som tar bybanen hele veien fra Lagunen til Bergen sentrum. De fleste går på og av underveis. For oss er det en forutsetning at ekspressbuss-tilbudet må opprettholdes for de som ønsker å komme seg hurtigst mulig fra A til Å. Bybanen er ikke for dem.
 

Av

Relaterte saker