Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BYBANE OVER BRYGGEN: Den nye Bybanealliansen (Venstre, KrF, SV og Byluftlisten) har fått laget denne illustrasjonen, som de mener er en realistisk beskrivelse av hvordan Bryggen kan bli med bybane – og uten biltrafikk. (Illustrasjon: Nils Eivind Horneland)

  • HOLDER PÅ BYBANE-KONSEPTET: – Vi er ikke med på å vedta en dårligere bane bare for å få den vedtatt, og vi er ikke med på å lage en hurtiggående bane som skal erstatte ekspressbussen, sier Erlend Horn.

  • BRYGGEN GJELDER FORTSATT: – Bybane over Bryggen er fortsatt det beste alternativet, mener Dag Inge Ulstein.

  • BYBANEN ER NØKKELEN: – Det var spennende å høre de ulike partienes tanker om et eventuelt samarbeid etter valget, sier Harald Berge Breistein. Som initiativtaker til debatten syntes han også det var spennende å høre de ulike partienes tanker om et eventuelt samarbeid etter valget, samt planene som planavdelingen presenterte for Åsane og byggeplanene som ligger for Åsane videregående skole.

Det viktigste for Åsane er bybane over Bryggen

Tittelen over er konklusjonen etter at KrF Åsane inviterte til debattmøte under overskriften «Åsane - mulighetenes bydel». Her ble det diskutert frem og tilbake både om byutvikling, boligutbygging og nye arbeidsplasser. Men debatten vendte hele tiden tilbake til den fastlåste diskusjonen om hvordan vi kan få Bybanen til Åsane.

Før det politiske panelet samlet seg til debatt, fikk de rundt 35 fremmøtte to foredrag om den kommende utviklingen i bydelen vår. Prosjektrektor for utbyggingen og rektor ved Åsane videregående skole, Jens Petter Storheim, og opplæringsdirektør i Hordaland fylkeskommune, Svein Heggheim, la her frem planer og visjoner for den nye videregående skolen i Åsane.

U. Pihl legges ned

– Åsane må få en tydeligere bydelsfunksjon, og det er bra om skolen kan bidra til det, sa Heggheim.
Planen er at den nye skolen, med plass til 1160 elever, skal stå klar i 2019. Den skal bygges på den 20.000 kvadratmeter store tomten der U. Pihl videregående skole ligger nå.
– Denne skolen skal bli et signalbygg, lovet Storheim.
– Er det snakk om integrering med U. Pihl? spurte en interessert Martin Smith-Sivertsen.
– Nei, U. Pihl skal legges ned, slo Storheim fast.

Ubebygget sentrumstomt

Prosjektleder i kommunens planavdeling, Gyda Strømmen, holdt det andre foredraget, og med et tema som gikk tettere på dagens utfordringer i Åsane. Det handlet om status for alle reguleringsplaner i bydelen, både i sentrale deler og utenfor. Kommuneplanens arealdel revideres høsten 2015, og en viktig del da blir det mye omtalte C-feltet; som er en stor og ubebygget tomt vis a vis Arken senter.

– Utviklingen på C-tomten er lagt på is i påvente av bybanetrase og trase for motorveien, opplyste Strømmen.
Reguleringsplanen for Åsane sentrum ble vedtatt i 2012. Ingenting av denne er så langt gjennomført. Målsettingen er å få til bymessige kvaliteter inn i et område som i dag er preget av handelsvirksomhet.
– Vi må få inn annen type næring, boliger og parkering under bakken, sa Strømmen.

500 boenheter

En del av dette er Ulset vest, der det er planlagt 500 boenheter. Området, som er utviklet av Bergen tomteselskap og har adkomst ved Ulsetstemma, ligger også på is i påvente av Bybanen. Men planen er vedtatt, og når utbyggingen kommer, er det snakk om et stort boligområde tett på Åsane sentrum.

Myrdal idrettspark ligger like ved dette boligområdet, og her er det også planarbeid i gang.
– Det som er viktig, er å gi idrettsparken en god bymessig tilknytting til Åsane sentrum. Dette er en unik mulighet til å skape et bra byområde i Åsane, sa Strømmen.

Andre planer det jobbes med er Bybanen mot nord, der status nå er at det ses på ulike konsepter og fordelingen mellom buss og bybane. Etat for plan og geodata skal legge frem en rapport om dette før sommeren.

Usikkerhet knyttet til Bybanen

Det jobbes også med kommunedelplan for Haukås, som gjelder hele strekningen fra Eikås til Almås, samt offentlig planarbeid for Nyborg-området, der det er snakk om å øke utnyttelsen av et sentralt næringsområde. Det legges da opp til å prioritere næringer med høy tetthet på arbeidsplasser. Planen er under arbeid, og legges frem innen utgangen av året.
– Men det er usikkerhet knyttet til Bybanen, la hun til, og det hørtes nesten ut som et mantra for hele foredraget.

Etter noen korte spørsmål fra publikum og allsang på Blåveispiken, akkompagnert av Harald Myklebust på piano, var det klart for kveldens politiske paneldebatt. Her møtte toppkandidater fra fire partier: Martin Smith-Sivertsen (H), Erlend Horn (V), Harald Schjelderup (Ap) og Dag Inge Ulstein (KrF).

Bybanen erstatter ikke ekspressbussen

– Vår hovedvisjon er en grønn, urban og kollektivbasert bydel, åpnet Erlend Horn.
Hovedutfordringen er å skape balanse innad i bydelen, med arbeidsplasser og boliger. Bybanen er viktig i dette bildet.
– Dersom poenget er å få åsabuen kjapt til sentrum, så er det ingen vits å bygge bybane. Det behovet kan vi dekke bedre med ekspressbusser. Bybane i Åsane handler derimot om å frakte folk innad i bydelen og skape byutvikling.

Harald Schjelderup var neste taler i det mannstunge panelet, og åpnet med å lansere begrepet «et samlet Åsane».
– Vi vil ha komplette bydeler med boliger, næring og alt av tilbud, sa han, og la til at han fortsatt er skuffet over at Bybanen til Åsane er utsatt.
– Vi må bygge Bybanen til Åsane, legge lokk over motorveien og få flere arbeidsplasser her. Da kan vi snakke om en komplett bydel, der Bybanen trekker Åsane tettere sammen.

12 år som styrende parti

– Høyre representerer 12 års erfaring som styrende parti i Bergen, åpnet Martin Smith-Sivertsen.
– Selv er jeg relativt ny etter å ha vært byrådsleder i seks måneder, men jeg har jobbet mye med Åsane i denne tiden.

Den første Åsane-relaterte saken hans var, som han sier det, «å sikre den videre utbyggingen av Bybanen».
– Vi vedtok å bygge først mot Fyllingsdalen, men Åsane er ikke glemt. Problemet er å finne gode løsninger i sentrum.

Flertall for tunnel

Løsningen, slik Smith-Sivertsen ser det, er en bybanetunnel ut fra sentrum. Dette mener han også at det er bredt flertall for i bystyret.
– Vi tenker flere bybanestopp på denne traseen, men det viktigste er at den skal gå fort fra Bergen sentrum til Åsane.

Ellers gleder han seg over at det nå er planer på vei for å få integrert C-tomten i sentrumsområdet, og kulturhuset og idrettsparken virker å være innen rekkevidde.
– Dessuten må vi få bygget Nyborgtunnelen, og koble den til en kommende Ringvei øst. Når alt dette er på plass, ligger Åsane godt an til å bli en av de beste bydelene å bo i.

Applaus til historielaget

– Jeg er enig med det meste som er sagt her, begynte sistemann på talerlisten, Dag Inge Ulstein, og oppfordret til å utnytte momentet som nå er i Åsane.
Han ba også publikum om å gi en applaus til historielaget og dets leder, Marianne Herfindal Johannessen, som kan glede seg over å være i mål i kampen om å overta Almåsgårdene.
– Jeg er glad for at det endelig er kommet en avklaring i denne saken. Dette handler om engasjement i lokalmiljøet.

Den viktigste enkeltsaken

Etter at alle toppkandidatene hadde fremført sitt konsentrerte valgbudskap for Åsane, tok debattleder, Harald Berge Breistein fra Åsane KrF, ordet.
– Alle fire har nevnt bybanen til Åsane, og vi er mange som ble skuffet da den ble utsatt. Hvordan kan vi legge til rette for en raskest mulig avklaring? Hvordan komme raskest igang med utbygging mot Åsane? utfordret han.

– Det er Bergen sentrum det står på, siden det er enighet om resten av traseen, svarte Erlend Horn.
– Vi er ikke med på å vedta en dårligere bane bare for å få den vedtatt, og vi er ikke med på å lage en hurtiggående bane som skal erstatte ekspressbussen. Vi har et helt annet syn på bybane enn Martin og Harald. Siden vi er inne i et valgår, mener jeg at det vil være ryddig å få dette med byrådsavklaringen. Jeg vil ikke være med på å bygge en bane som blir så dyr, og dessuten ønsker vi å bygge den til Åsane først. Da er det en dagløsning som er svaret, slik et overveiende flertall av faginstanser ønsker, men ikke det politiske flertallet.

Bybanestopp på C-feltet

– Åsane trenger bybanen mer enn Fyllingsdalen, bekreftet Harald Schjelderup.
– Hadde det ikke vært for alt rotet, så ville vi tatt en omkamp. Jeg utelukker ikke at det ligger noen reguleringsutfordringer mot Fyllingsdalen. Det mest ønskelige i Åsane er en bybane med stopp i dagens sentrumsområde, men jeg aksepterer C-feltet som en god alternativ løsning.

– Jeg erkjenner at det har vært rot om traseen, men det er ikke lett å bygge bybane gjennom den trangeste delen av middelalderbyen, svarte Martin Smith-Sivertsen.
– Vi må finne den riktige løsningen som et stort flertall kan gå inn for. Da er det ikke snakk om enten en rask bane eller byutvikling.

En raskere bane

Bybanen mot syd har en gjennomsnittshastighet på under 25 km/t. Det fungerer greit, ifølge byrådslederen, siden de fleste tar banen to til tre stopp.
– Fra Åsane tror jeg at folk vil reise lengre strekninger, og da må vi ha en raskere bane, og med lang tunnel ut av Bergen sentrum.

Når det gjelder traseen gjennom Åsane sentrum, vil også Smith-Sivertsen helst ha denne inn mellom sentrene. Men i likhet med Schjelderup ser han på C-feltet som et bra alternativ, med mulighet for å bygge lokk over motorveien og slik binde det sammen med dagens sentrumsområde.

Enig med Erlend

Dag Inge Ulstein svarte sist, og begynte med å si seg enig med Erlend Horn.
– Dersom KrF kommer i forhandlingsposisjon etter valget, så vil bybanetraseen gjennom Bergen sentrum være det viktigste for oss, sa han.
– Vi har ikke noe å hente når det gjelder tid og hastighet. Åsane trenger bybane nå, og det beste alternativet til Åsane går fortsatt via Bryggen. Dessverre valgte bystyret annerledes.

Les hele saken i vår papirutgave, eller last avisen ned som pdf.

 

 

Av

Relaterte saker