Lokalavis for Åsane og omegn!
  • UTBYGGERE SKYR ÅSANE: – Det har vært satset mye penger for å utvikle Åsane. Så kom helomvendingen som satte alt på spill. Ingen tør å investere en krone der nå, sa Nancy Jensen, og la til at det aller viktigste i den videre prosessen er forutsigbarhet.

  • FIKK TRAMPEKLAPP: – Hvordan skal jeg komme meg til vårt viktigste byrom dersom vi ikke skal ha verken biler, bybane eller buss over Bryggen, spurte Fredrik Barth (til venstre), og høstet kveldens mest høylytte applaus.

  • BYUTVIKLER ELLER EKSPRESSBANE: Fredrik Barth (til venstre) ønsker mange stopp mellom Bergen sentrum og NHH. Jon Hamre (til høyre) har en annen mening. – Min lojalitet er hos åsabuen; at de slipper mange bybanestopp, sa han, og forklarte at han ser på bybanen først og fremst som et hurtiggående transportsystem mellom Åsane sentrum og Bergen sentrum.

  • SKAPTE DEBATT: – Skansentunnelen vil gi trafikkøkning i Sandviksveien. Hvordan kan vi forhindre at dagløsning over Bryggen skaper økt trafikk der? spurte Vidar Sætre, og fikk engasjerte svar fra fem av paneldeltakerne. Dette gikk på alt fra nødvendigheten av å gjøre trafikkreduserende tiltak nå (Barth), til å stenge for gjennomgangstrafikk og heller satse på et ringveisystem (Bøe).

  • BILFRI BYKJERNE: – Bergen kan bli en fantastisk by dersom vi stenger sentrum for gjennomgangstrafikk og åpner for fotgjengere, sykler og kollektivtrafikk, sa Erik Glambæk Bøe, som viste til hvordan de har løst dette i sammenlignbare europeiske byer som Strasbourg, Utrecht og Gent.

– Ingen tør å investere en krone i Åsane

– For utbyggere er forutsigbarhet viktigst, og flere sier nå at de ikke har så «lange penger» at de tør å satse i Åsane, sier daglig leder i Opus Bergen, Nancy Jensen.

Uttalelsen kom under de innledende debattinnleggene på Bybanealliansens folkemøte om bybanetrasé gjennom sentrum.

Møtet ble holdt for fullsatt sal på Litteraturhuset i Bergen mandag kveld, og klarte om ikke annet å få frem frontene i den fastlåste debatten om bybane enten i dagen over Bryggen eller i lang tunnel med mulig innslag i Peter Motzfeldtsgate.

Mange avsporinger

Bybanealliansen består av de fire partiene SV, KrF, Venstre og Byluftlisten, som alle står fast på at dersom det blir aktuelt med byrådsforhandlinger til høsten, så er bybane over Bryggen det viktigste forhandlingskortet deres. Byluftlisten er i den sammenhengen ikke så aktuelt, siden de er i ferd med å fase seg ut av bergenspolitikken

– Vi håper denne debatten også kan handle om hvilke visjoner vi har for utviklingen av sentrum og byen vår, a kommunikasjonsrådgiver i Byluftlisten, Renate Nedregård, til Åsane Tidende, før hun satte tonen for møtet med å vise et opptak fra Vestlandsrevyen der de, via korte glimt, gikk gjennom alle avsporingene i denne evigvarende føljetongen.

På skinner igjen

– Nå ønsker vi å få debatten på skinner igjen, sa Nedregård, og åpnet møtet ved å sette av tid til to kortfattede gjennomganger av planene for bybane nordover - presentert av først prosjektleder Hans Petter Duun fra Norconsult, deretter Frode Arnesen fra Multiconsult.

Norconsult står bak den faglige utgreingen av Åsane-traseen. Duun understreket at Bybanen både skal ha en transportfunksjon - og være en byutvikler.

– Det siste er vel så viktig, sa han, og anbefalte alle som ønsker å fordype seg i alle avveiningene som så langt er gjort for traseen nordover om å gå gjennom den 300 sider lange konsekvensutredningen og de 16 delutredningene.

Frykter barriereeffekt

Her går det frem at det i utgangspunktet ble lagt frem 11 ulike forslag til trasé gjennom Bergen sentrum. Tre av disse ble videreført. Bryggen er det mest følsomme området. Banen berører ikke fysisk kulturminnene; ankepunktet går mer på den mer barriereeffekt den vil skape. Når det gjelder det å blande myke trafikanter (syklister og gående) med bybanen, mente han at det burde gå fint.

– Fotgjengere og kollektivtrafikk har en egen evne til å leve godt sammen, sa han, og viste til Bordeaux og Strasbourg, som har klart å bybane i en moderne by.

Tunnelløsningene hadde han derimot noen ankepunkter til. Holdeplass under Christies gate og Vertlidsalmenningen vil begge være svært kostbare prosjekter, og den siste vil i tillegg kreve store inngrep i byrommet. Tunnelinnslag i Peter Motzfeldts gate, som det nå synes å være flertall for, ble silt ut tidlig i prosessen, siden det betjener sentrum dårlig - samt at det vil bety at Sparebanken Vest-bygget i Kaigaten må rives.

Tunnel er billigere

Frode Arnesen fra Multiconsult gikk deretter litt mer grundig gjennom tunnelalternativene, og fortalte blant annet at tunnel faktisk er billigere enn dagløsning dersom man ikke bygger store underjordiske stasjoner.

– Er tunnel et nødvendig onde, og vil en bybane over Bryggen rasere middelalderbyen? spurte så Nedregård, og ønsket det politikerfrie panelet velkommen: Fredrik Barth (sivilarkitekt i Asplan Viak), Jon Hamre (geograf med private baneplaner), Steinar Kristoffersen (daglig leder i Bergen sentrum AS), Janicke Runshaug Foss (Bryggens venner), Nancy Jensen (daglig leder i Opus) og Eirik Glambæk Bøe (arkitekturpsykolog og musiker).

En nøytal bergenser

Hun ga så ordet til kveldens konferansier, den kjente radiostemmen Erik Hanøy, som presenterte seg selv som noe så selvmotsigende som «det nærmeste man komme til en nøytral bergenser». Hans første utfordring gikk til Steinar Kristoffersen, som ble spurt om hva bybanen betyr for sentrumsbutikkene.

– Bybanen skaper tilgjengelighet og kort avstand til tilbudene, samt omsetningsøkning for butikker nær stoppene, svarte Kristoffersen.
– Ideelt sett tror jeg at det beste er en bybane etter dagens konsept fra Nyhavn og sørover, og en hurtigere bane nordover. Vi har gjennomført en medlemsundersøkelse, og den viste at de fleste næringsdrivende i sentrum ønsker at bybanen skal gå i dagen.

Best dekning med dagløsning

Fredrik Barth tok også til orde for dagløsning, og viste til den omtalte konsekvensutredningen, der 70 fagpersoner har vært involvert.
– Dagløsningen over Bryggen gir best dekning, og flest folk kan bruke den, sa han, og la til at planlegging ikke handler om å få det som en vil, men at flest mulig blir minst mulig misfornøyd.

Dette fikk Janicke Runshaug Foss fra Bryggens venner til å ta ordet.
– Årlig er det 32,5 millioner mennesker innom Bryggen, men i perioden oktober-mai er området lite besøkt. Vi trenger å skape nytt liv på Bryggen, og da hjelper det ikke med en bybane som går midt imellom, utfordret hun.

– Uten turister ville Bryggen vært helt død i dag, repliserte Barth.
– Skal vi få bergensere interessert i å bruke Bryggen, trenger den det samme transportsystemet som resten av byen.

Kveldens første applaus

– Er det mulig å tenke seg en hurtigere bane videre mot Åsane? spurte Hanøy, som forsiktig prøvde å pense debatten inn igjen på sporet mot Åsane.
– Ja, men med mange stopp ut mot NHH, svarte Barth.
– Dette vil være avgjørende for å utvikle sentrum. Jeg skjønner ikke hvorfor Bergen sentrum skal være den eneste bydelen uten bybane.

For den siste uttalelsen høstet Barth kveldens første applaus, og flere skulle komme. Den videre debatten, og spørsmålene fra publikum etterpå, viste klart at Fredrik Barth var den paneldeltakeren flest ønsket å høre fra. Mot slutten oppfordret derfor Hanøy til å komme med spørsmål også til de andre paneldeltakerne. Da ble det stille.

Av

Relaterte saker