Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NABOER FRA ROLLAND: Per-Arne Larsen (til venstre) og Fredrik Sundt Breien er både politiske og «ordentlige» naboer, med kun en altanvegg mellom hverandre. – Når vi ikke krangler i avisen, står vi og hytter neve til hverandre på altanen, sier de og ler.

Grønn uenighet på Rolland

De siste dagers vingling om bybanetunnel har også fått frem spliden mellom bystyrets grønneste naboer; Per-Arne Larsen (V) og Fredrik Sundt Breien (MDG).

Høyre og Fremskrittspartiet skrev onsdag under en avtale med Venstre hvor de garanterte at det ikke skulle legges frem en hastesak om en tunnelløsning for Bybanen til Åsane. Dette skjedde dagen etter at Arbeiderpartiet sa at de ikke ville gå med på en slik hastebehandling, noe som betyr at Bybane til Åsane blir en viktig valgkampsak.

Et grønnere Åsane

– Dette er en seier for Åsane, sier tredjekandidat for Venstre og leder i Åsane Venstre, Per-Arne Larsen.
– Nå er vi et skritt nærmere å realisere en bybane gjennom Åsane, noe som vil være en motor i å få Åsane grønnere, mer kollektivbasert, en anelse mer urbant og definitivt mye triveligere.

Samtidig peker han på at Bryggen-alternativet vil gi den banen som er raskest, billigst og som gir tilbud til flest folk på veien.
– Dessuten er det en bonus med sykkelvei langs hele traseen, noe Åsane også sårt trenger.

Står fast på tunnelvedtaket

Jubelen er ikke lik stor i Miljøpartiet De grønne.
– I programmet vårt sier vi at vi skal ha bybanen til Åsane først. Vi må ikke minst ha kontinuitet i utbyggingen. I tillegg har vi et vedtak for tunnelløsning, som vi har stått for hele tiden, og som vi fortsatt står på. Vi mener det er til beste for Åsane bydel, sier Fredrik Sundt Breien, leder av Miljøpartiet De grønne i Åsane.

– Vi synes det er synd at saken nå utsettes. Vi frykter at denne avtalen vil medføre en stopp i utbyggingen. Det er en svært uheldig konsekvens av den borgerlige avtalen, sier Breien, og legger til at han lurer på hvor lenge byrådet mener det er mulig å utsette en sak som har en flertallsløsning som de selv er med på.

Forstår ikke Venstre

– Jeg kan heller ikke forstå hvordan Venstre mener at denne politikken er en pådriver for bybanen, nå som de blir direkte ansvarlig for enda en utsettelse i saken, uten at det gjør deres foretrukne alternativ noe mere realistisk.

Per-Arne Larsen stiller seg uforstående til dette.

– Jeg er glad for at det nå er bred enighet om at Åsane fortjener den beste løsningen, og at dette krever at vi ikke hastebehandler en sak nå av strategiske årsaker, sier han.
– Nå får vi en grundig debatt om dette i valgkampen hvor argumentene vil bryne seg mot hverandre. Deretter følger vanskelige forhandlinger uansett valgresultat, men med 14 av 15 faginstanser i ryggen er jeg overbevist om at dagløsningen vil vinne frem.

Av

Relaterte saker