Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BYUTVIKLING I ÅSANE: – Jeg har god tro på dette prosjektet, sier Henning Warloe, og lover at Høyre vil legge til rette for en god og fremtidsrettet byutvikling i Åsane også de neste fire årene.

Stor tro på Åsanes fremtid

– Åsane trenger flere arbeidsplasser, bedre reguleringsplaner for et attraktivt Åsane sentrum og en sammenheng mellom Nyborgtunnelen og Ringvei Øst, sier byutviklingsbyråd Henning Warloe (H) til Åsane Tidende.

– Åsane trenger flere arbeidsplasser, bedre reguleringsplaner for et attraktivt Åsane sentrum og en sammenheng mellom Nyborgtunnelen og Ringvei Øst, sier Warloe til Åsane Tidende.

Arbeidsplasser og boliger

Store deler av den kommende befolkningsveksten i kommunen vil skje i Åsane, og byråden ønsker derfor å se til at det blir en balanse mellom arbeidsplasser og tilgjengelige boliger.

Forrige uke var styremedlemmene i Åsane Høyre samlet for å diskutere byutviklingen i Åsane de neste fire årene. Byråden var med på møtet, der han presiserte at Åsane er en viktig bydel både i dag og i fremtiden.

– Løsningen vil være å arbeide for flere arbeidsplasser til Åsane, sa Warloe til de fremmøtte, og la til at høstens lokalvalg vil være avgjørende for hvilken type utvikling vi får se i bydelen - både med tanke på arbeidsplasser og boligbygging.

Utdaterte reguleringsplaner

Warloe pekte her på behovet for bedre reguleringsplaner for Åsane sentrum, slik at området kan oppnå sitt fulle potensiale.

– Planen for senterområdet i Åsane er fra 2012, men er allerede utdatert, mener han.
– Vi trenger derfor nye reguleringsplaner for utviklingen av sentrumsområdet, slik at Åsane blir den bydelen vi ønsker at den skal være. Nye reguleringsplaner vil bane vei for et mer attraktivt og aktivt sentrum i Åsane.

Nyborgtunnelen blir viktig

Warloe har selv vært i møter med nye eiere av Åsane storsenter, og er positiv til den utviklingen de ser for seg i området rundt senterets A- og Å-side.
– De vurderer et større innslag av offentlige arealer og utvidelse av området. Det synes jeg er spennende tanker, sier han.

For å få dette til, er det avgjørende å utbygge og bedre E39 og Nyborgtunnelen, slik at man lettere kan koble sammen strekningen med en fremtidig Ringvei Øst.

– Nyborgtunnelen er svært viktig for hele Åsane og for utviklingen videre mot Nordhordland, sier Warloe, og lover at Høyre vil legge til rette for en god og fremtidsrettet byutvikling i Åsane også de neste fire årene.

 

Av

Relaterte saker