Lokalavis for Åsane og omegn!
  • INVITERER TIL FOLKEMØTE OM NYBORGTUNNELEN: «Vi vil be om raskest mulig avklaring av alternativer og beslutning av disse, slik at Nyborgtunnel kommer inn som et tidlig tiltak i rulleringen av Norsk transportplan i 2017», skriver Jørund Vandvik. (Arkivfoto: Magne Fonn Hafskor)

Nyborgtunnelen - nye 21 år med venting?

Med ny tunnel gjennom Eikås har vi unngått et farlig parti på Vikaleitet og bedret forholdene i rundkjøringen i Vågsbotn, men strekningen videre er like fullt samme flaskehals. Minst.

Tekst: Jørund Vandvik, Hylkje

Undertegnede representerer en rekke med stadig mer forundrede og fortvilede beboere på strekningen Haukås til Hordvik. Fortvilelsen gjelder den manglende framdriften på Nyborgtunnelen.

Nyborgtunnel, eller en tunnel fra sentrale Åsane til Tellevik, var en sentral forutsetning for Nordhordlandsbroen da den ble åpnet for trafikk i 1994. Til tross for bystyrevedtak og sikkert gode intensjoner er det lett å konstatere at tunnelen ikke er på plass, og selv om det arbeides med løsninger og alternativer for tunnel er det fremdeles i det blå om og eventuelt når denne står ferdig.

Siden åpningen av Nordhordlandsbroen har trafikken steget fra ca. 5.000 kjøretøyer i gjennomsnitt i døgnet til ca. 20.000, og trafikken er forventet å stige sterkt videre. Den smale E39 gjennom nærområdet er overhodet ikke bygget for denne trafikkmengden. Resultatet er en rekke små og store trafikkulykker, også flere med det mest tragiske utfall. Det er få beboere i området som ikke kjenner noen som har vært innblandet i ulykker på strekningen.

 For å bedre trafikksikkerheten har Statens Vegvesen satt i gang flere sikringstiltak, noe som isolert sett er både nødvendig og riktig. Sikringstiltakene i form av lysregulerte fotgjengeroverganger og lyskryss for sidetrafikk fører imidlertid tidvis til lange og saktegående køer. Dette er igjen til stor ulempe for næringsliv både på bergenssiden og på nordhordlandssiden, og for hele kysttrafikken som må passere flaskehalsen.

Området Haukås til Hordvik er av kommunen tenkt brukt til en stor utbygging av boliger. Bergensområdet skal vokse med 100.000 innbyggere de neste tiårene, og disse trenger plass å bo. Ikke alle får plass til å bo i fortettede områder i sentrum eller langs bybanetraseen, og ikke alle har råd til å betale for å bo der. Utbygging av området til boligformål er imidlertid en umulighet så lenge Nyborgtunnelen ikke er på plass.

Med ny tunnel gjennom Eikås har vi unngått et farlig parti på Vikaleitet og bedret forholdene i rundkjøringen i Vågsbotn, men strekningen videre er like fullt samme flaskehals. Minst. Det har ført til enda tettere trafikk inn i selve området Haukås-Hylkje. I flere tilfeller, med mindre eller større ulykker, har det medført timevis med kø, da det ikke finnes egnede omkjøringsmuligheter.

Store deler av strekningen er rammet inn med autovern på ene siden og det vernede Haukåsvassdraget på den andre. Ved uhell eller ulykker som gir trafikkstans, blir fremkommeligheten for beredskapsetatene vanskelig, og vi frykter hva som kan skje ved større uhell eller ulykker.    

Nå utredes Nyborgtunnel i ny trase, som en følge av nye og sikkert gode tanker om en Ringveg Øst for å avlaste Bergensdalen for trafikk. Vi vil be om raskest mulig avklaring av alternativer og beslutning av disse, slik at Nyborgtunnel kommer inn som et tidlig tiltak i rulleringen av Norsk transportplan i 2017.

For alle som har interesse av å høre mer om arbeidet med Nyborgtunnelen, er det tatt initiativ til et åpent folkemøte. Dette blir holdt på NLA Høgskolen på Breistein neste onsdag kl. 19. Sentrale politikere og næringslivsaktører i Bergen og Nordhordland vil her stille opp, sammen med representanter for Statens Vegvesen. Vi oppfordrer alle til å møte!

Debattmøte om Nyborgtunnelen

  • Debattmøtet holdes under den lange tittelen «Nyborgtunnel? Nye 21 år med venting? Åpent debattmøte om status og framdrift for Nyborgtunnelen i Åsane N».
  • Tid og sted: NLA Høgskolen på Breistein (Olav Bjordalsvei) onsdag 3. juni kl. 19.00.
  • Mer informasjon: Event på Facebook

 

Relaterte saker