Lokalavis for Åsane og omegn!
  • HULDER I TROLLSKOGEN: Julie Andersland følte seg nærmest som en hulder i trollskogen da vi prøvde å finne en vei gjennom krattet – for å kaste et blikk inn mot det forjettede utbyggingslandet.

  • NÆRINGSPARK VED ULSETSTEMMA: Planomra?det, slik det kan bli når det er ferdig utviklet. I sørøst ga?r grensen mot BKKs transformatorstasjon. Området er i dag uregulert og ubebygget.

  • EN TRUET IDYLL: Vannet Ulsetstemma ligger like utenfor planomra?det, med usjenerte hekkeplasser for vadefugler.

  • PLANKART: Planomra?det omfatter hele omra?det pa? sørsiden av Salhusvegen mellom Salhusvegen og Ulsetstemma.

– Nei til nytt bilbasert kjøpesenter

På torsdag vedtok Bystyrets flertall (H, Frp, Ap og KrF) reguleringsplan for et 100.000 kvadratmeter stort næringsområde ved Ulsetstemma. – Kjempeproblematisk, sier Julie Andersland (V).

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge på vegne av Svendsen Eiendom, som er grunneier for en del av omrdet. På sikt er det snakk om at her kan bli 700-800 kontorarbeidsplasser - om det da ikke blir nok et kjøpesenter.

Twitter-debatt

Prosjektet har i dag ikke leietakere, siden det skal ut på markedet etter at det foreligger vedtak i plansaken. Da er det ikke usannsynlig at området blir brukt til såkalt arealkrevende varehandel, eller, slik det er definert i bystyrets vedtak: «biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, brune- og hvitevarer, møbler, trelast og andre større byggevarer, planteskoler og hagesentre».

Byrådet vedtok saken med støtte fra KrF og Arbeiderpartiet, noe som har fått Julie Andersland (V) til å gå ut mot Harald Schjelderup (Ap) på Twitter. «Hva skjer? Mer bilbasert handel i Åsane?» skriver hun, og blir fulgt opp av leder av Bergen Sentrum AS, Steinar Kristoffersen. «Står det noe i kommuneplanen om at Åsane skal være dumpingplass for arealkrevende varehandel?» spør han.

Sporty Venstre-leder

«Anbefalt av Fagetaten, i nærheten av store boligområder, ikke kjøpesenter. Åsane trenger flere arbeidsplasser» svarer Schjelderup, og får støtte av partikamerat Roger Valhammer – som innrømmer at det er en vanskelig sak, og utdyper med å skrive at Arbeiderpartiet gikk tvilende inn for prosjektet «fordi den har ulike næringer, og detaljhandel tillates ikke». Så langt Twitter.

– Det er kjempeproblematisk at det ikke står noe i saken om hva det ferdige prosjektet blir, sier Venstres gruppeleder, Julie Andersland, til Åsane Tidende, og stiller sporty opp på en spontan befaring i området.

Ligger avsides til

Dette viser seg fort å bli mer problematisk enn tenkt. Stien går over myrområder, og området vi passerer gjennom er godt tilgrodd. Etter en strabasiøs ferd, med Toppefjellet som eneste landemerke, innser vi at det beste er å snu før vi har rettet blikket helt og fullt inn i det forjettede utbyggingslandet.

For Andersland blir dette bare en bekreftelse på det hun allerede mener, og som hun tok til orde for i bystyret på torsdag.
– Jeg blir bare enda mer sikker på hvor viktig det er å si nei til utbygging her, sier hun.
– Området ligger avsides til, uten noe godt kollektivtilbud eller boliger i nærheten, og er lite egnet dersom formålet er å bygge kontorarbeidsplasser.

Åsane trenger arbeidsplasser

– Du vil heller ha en næringspark på C-feltet?
– Vi har ikke konkludert ennå med hva som skal komme der, men det ligger mer sentralt og er klart bedre egnet. Vi er enig med Ap og Høyre om at Åsane trenger flere arbeidsplasser, men ikke at disse skal være innen arealkrevende varehandel – og ikke at det skal opprettes på områder der det ikke bor folk eller finnes kollektivtilbud.

Hun tror at resultatet kommer til å bli nok en varehandel-«satellitt» i på linje med Ikea og Plantasjen.
– Jeg frykter at dette blir mer av det vi vil ha mindre av i bydelen, sier hun.
– Vi politikere må snart begynne å si nei til dårlige prosjekter, og heller si ja til noen gode. Det vi trenger, er et mer trivelig Åsane som er tilrettelagt for folk, ikke biler. I en slik sammenheng blir denne næringsparken helt feil vei å gå.

Positiv til planen

Vår lokale KrF-profil, Harald Berge Breistein, er ikke enig med bystyrekollegaen.
– Jeg synes det er underlig at Venstre sier nei til å legge til rette for nye arbeidsplasser i Åsane når de her ønsker å avvise hele planen, sier han, og viser også til at Fagetaten går inn for prosjektet.

– Dette er en god plan som gir flere arbeidsplasser i Åsane, mener Breistein.
– Næringsutvikling er i seg selv viktig. Men det er også et selvstendig poeng at vi får balanse mellom bolig og arbeidsplasser, i alle bydeler. På denne måten reduserer vi transportbehovet og øker muligheten for innbyggere til å bo og arbeide i samme bydel.

Merknad om Nyborgtunnelen

Området ligger 2,5 kilometer fra Åsane sentrum. Det er regulert inn gang- og sykkelvei langs Salhusvegen, samt holdeplasser for buss. Vedtaket har også fått en merknad knyttet til avklaring av reguleringsplan for E39 fra Åsane til Nordhordlandsbroen (Nyborgtunnelen). Her heter det at det ikke tillates «oppført ny permanent bebyggelse før reguleringsplan for E39 som berører næringsområdet er vedtatt, eller det foreligger vedtak om annen aktuell trasé for E39».

– Denne merknaden er viktig for Åsane, mener Breistein.
– Det er avgjørende at vi snarest mulig får regulert en trase for Nyborgtunnelen og at vi får bygget den snarest mulig. Mange utviklingsprosjekt i Åsane står på vent frem til tunellen er på plass.

Av

Ulsetstemma næringspark

  • Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge på vegne av Svendsen eiendom, som er grunneier for del av planområdet.

 

  • Planforslaget fremmes som en detaljplan, og omfatter utbygging av del av næringsområdet benevnt I/K/L3 i kommuneplanens arealdel.

 

  • Planområdet omfatter hele den delen av dette næringsområdet som ligger på sørsiden av Salhusvegen mellom Salhusvegen og Ulsetstemma.

 

  • I sør-øst går grensen mot BKKs - transformatorstasjon. Den resterende del av I/K/L3, på motsatt side av Salhusvegen, omfattes av et eget planarbeid.

 

  • Planomr¨ådet er totalt på rundt 100 mål, og ligger i et småkupert terreng som stiger mot Toppefjellet i vest. Det er i dag uregulert og ubebygget.

 

  • Den største grønne verdien i området knytter seg til vannet Ulsetstemma. Vannet og den tilhørende våtmarken ligger utenfor planområdet, og vil ikke bli direkte berørt av utbyggingen. 

Relaterte saker