Lokalavis for Åsane og omegn!
  • DET ER NÅ DET GJELDER – Vi må jo gjøre noe også. Vi kan ikke vente 100 eller 200 år, mener varaordfører Tor Woldseth. Fra venstre: Christian Rolland, Tor Woldseth, Geir Dale, Dag Skansen, Kristian Helland og Svein Nordvik.

Nyborgtunnelen:

– Hvor lenge skal vi si nei?

– Nyborgtunnelen har vært på listen i så mange år. Det bør være veldig vanskelig å si nei til dette etter hvert nå, sier høyres talsperson for samferdsel, Dag Skansen.

Nyborgtunnelen har vist seg å ta langt lenger tid enn noen kunne forestille seg. Onsdag kveld ble det holdt åpen debatt i NLA-bygget, med innlegg fra både Statens vegvesen og topp-politikere i Bergen og Nordhordaland.

Mange ønsker

Den første som tar ordet er avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Hordaland, Olav Finne.

– Kommunedelplan ble vedtatt i 2001, og den planen gjelder fortsatt.

I perioden mellom 2018 og 2023 ligger en mulig oppstart av prosjektet. I gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) ligger det inne 300 millioner kroner i statlige midler og 500 millioner i bompenger. Prosjektet har imidlertid en foreløpig kostnad på over 3,2 milliarder kroner som er forutsatt finansiert av statlige midler og bompenger. Finansiering/prioritering av prosjektet må vurderes i forbindelse med kommende NTP for perioden 2018-2029.

Det går for tregt

– Nå starter vi runden i panelet, sier Hans Wilhelm Gullestad, som leder kveldens debatt. Panelet består av Tor Woldseth, Geir Dale, Dag Skansen, Kristian Helland, Svein Nordvik og Christian Rolland.

– Vi er veldig urolig for fremdriften, og vil ha en løsning, sier daglig leder av Nordhordland Handverk- og Industrilag, Svein Nordvik. Han presiserer at køene er et problem.

– Trafikkutviklingen er vesentlig i denne saken, understreker han.

Kristian Helland fra KrF påpeker at de er flere som har jobbet i mange år for å få avklaring på Nyborgtunnelen.

– Det finnes en boktittel kalt «Kvernen maler langsomt», og jeg tror det er en god tittel for denne saken, sier han innledningsvis.

– Men det har ikke vært enkelt å få kommunene i Nordhordland til å bli helt enige. Det er mange ting som skal gjøres.

Helland medgir at prosjektet har forlist en gang eller to, men at det har blitt stablet på beina igjen.

– Når fylkestinget gjør vedtak i neste uke, da er vi klare til å sende søknaden videre, forklarer han.

Helland legger til at de har hatt hyggelig kontakt med Statens vegvesen, men dessverre uten å få noe svar på når tunnelprosjektet kunne starte.

– Så da ble vi på en måte stående litt fast.

Nye tanker

Høyres talsperson for samferdsel, Dag Skansen, blir spurt hvor mye ansvar han tar.

– Jeg tror ikke noen er imot selve saken. Det er farten som er problemet, understreker han.

– Både når det gjelder utredning og utbygging. Det tar ufattelig lang tid. Det må vi bare beklage og beklage.

Skansen legger til at dersom tunnelen hadde blitt bygget da den skulle, ville den ha vært der nå.

– Men i mellomtiden har vi jo fått nye tanker og ideer om E16 og hvordan ting skal gjøres. I nåtid mener vi jo at disse tankene er mer fornuftige.

Skansen medgir at han er like utålmodig som alle andre, og at han har forståelse for at dette er vanskelig å leve med.

– Faren er at prosjektet blir utsatt fordi vi venter på ny utredning. Dette er et farlig «game» med tanke på hvor lang tid det kan ta før vi får realisert det.? Skansen tror ikke nødvendigvis forsinkelsen skyldes bybanen.

– At det skyldes bybanen kan jeg ikke helt se. Vi kan ikke stoppe alt fordi vi venter på bybanen, mener han.

Kan løses godt

Geir Dale fra Arbeiderpartiet påpeker at situasjonen med tunnelen er en situasjon vi ikke kan leve med særlig lenge.

– Hvem har ansvaret? Hvem har skylden? spør debattleder Gullestad.

– Det er åpenbart et sammensatt problem, men det handler utvilsomt om at Bergen kommune ikke har prioritert en planavklaring, svarer Dale. Han legger til at det ikke kan gjøres uten Statens vegvesen.

Varaordfører Tor Woldseth mener at prosjektet kan løses utmerket godt.

– Det er litt interessant at det alltid blir lagt inn andre ting. Strekket mellom Klauvaneset og Vågsbotn er det samme i dag, påpeker han, og legger til at det brukes mye tid på utredning.

– Vi har noen ingeniører som mener det ene, og noen andre som mener noe annet. Men uansett hvor lenge vi holder på med å skrive rapporter, er det fornuftig for alle at vi får laget denne tunnelen, legger han bestemt til og mottar applaus fra salen.

Representant for FAU ved Haukås skole, Christian Rolland, påpeker manglende trafikksikkerhet.

– Våre barn skal gå denne strekningen fra Hylkje til Breistein. Det har blitt søkt om skoleskyss, og vi har klaget til fylkesmannen, men fått avslag, sier han oppgitt.

Skansen er enig i at sikkerheten er for dårlig.

– Det er ikke bra i det hele tatt, skyter han inn.

Pengene går ut

I 2012 vedtok Bergen kommune planprogram for utarbeidelse av reguleringsplan i samsvar med vedtatt kommunedelplan.

Olav Finne peker på at det er mange løse tråder sentralt i Åsane, og mener det er vanskelig å planlegge når det er så få ting som ligger fast. Derfor ble arbeidet med reguleringsplan stilt i bero i påvente av en avklaring av spørsmålet om hvor bybanen skulle gå gjennom Åsane sentrum.

Han legger til:

– Før arbeidet med reguleringsplanen fortsetter, har Bergen kommune bedt Statens vegvesen om en ny utredning av spørsmålet om det kan finnes en bedre løsning for E39 på strekningen mellom Vågsbotn og Nordhordlandsbrua, enn den som framgår av den vedtatte kommunedelplanen. Begrunnelsen for bystyrets vedtak om en slik utredning, var et ønske om bedre kobling mellom E16/en mulig Ringveg øst, byutvikling i Åsane sentrum, trafikkdemping inn mot Bergen sentrum og nye forutsetninger med blant annet Eikåstunnelen. Utredningen skal gi grunnlag for å avgjøre om reguleringsplanleggingen skal fortsette etter det vedtatte planprogrammet/alternativet eller om endrede forutsetninger nå gjør at andre alternativer nå er aktuelle og gir bedre måloppnåelse.

– Vi må jo gjøre noe nå også. Vi kan ikke vente 100 eller 200 år, skyter Woldseth inn, og legger til at det handler om viljen.

– Det er ikke vanskelig å være enig i dette, men verden er ikke slik, mener Dale, og sikter til det Finne tidligere sa om å finne gode løsninger.

– Hadde det vært så enkelt så kunne jo Tor Woldseth, som sitter i bystyret, ha sørget for at Bergen Kommune hadde fått dette gjort, mener Dale.

Han tror det finnes gode løsninger hvis det er vilje.

– Problemet er at det er andre prosjekter som er kjekkere å jobbe med, og pengene som var satt av, ble brukt til noe annet.

Bør gå av seg selv

Helland er ikke helt enig med Woldseth.

– Jeg synes det blir for useriøst. Byrådet i Bergen kan ikke springe fra sitt ansvar. Woldseth sitter i byrådet, og de har anledning til å gjøre ting, men har ikke gjort det.

Helland medgir at han har stor respekt for Statens vegvesen, og understreker at de gjør et fantastisk arbeid.

– Se på det som blir bygget, se så vakkert og bra det er! Jeg sørger gjerne over at dette har tatt tid, men jeg vil ikke skyte ensidig mot dem, sier han.

– Man må mase sterkere og hyppigere på løsninger, mener Nordvik. Skansen mener at dette egentlig skal gå av seg selv.

– Nyborgtunnelen har vært på listen i så mange år. Det bør være veldig vanskelig å si nei til dette etter hvert nå.

Ny applaus følger fra salen.

Skuffelser og løfter

Ikke alle i publikum lot seg imponere like mye, og enkelte uttrykte sin frustrasjon.

– Hvis det vil ta opp til åtte år, er det urimelig lang tid. Bergen har på et vis fått svarteper når det gjelder denne tunnelen, sier en i forsamlingen.

– Jeg hadde sett frem til møtet, men det har ikke vært annet enn en kjempefrustrasjon. Dette er som en sirup, sier en annen. Paneldebattantene får si noen ord helt til slutt.

– Dette prosjektene er et av de prioriterte prosjektene. Vi må få planavklaringen på plass så fort som mulig, sier Dale.

Helland påpeker at dette er et prioritert prosjekt i alle partiene.

– Vi er minst like frustrert over at vi ikke greier å få til noe her, sier han.

Av

Kristine Rande Nesheim

kristine@aasanetidende.no

Relaterte saker