Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NYTT TUNTRE: Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen fikk æren av å plante en alm på Almås.

Byråden plantet «almåsalmen» på tunet

– Dette er et sted for dugnad og frivillig innsats, sa byrådsleder Martin Smith-Sivertsen, som på Almåsdagen søndag satte ned et nytt tuntre på det historiske og veiløse gårdstunet. Og tresorten, det var selvfølgelig alm.

Arrangør var Almåsgårdenes venner, som inviterte til både med sang, musikk og ulike aktiviteter for å markere at de har vunnet leieretten til Almåsgårdene de neste 40 årene. Konseptet deres er å utvikle stedet som en sosial og kulturell møteplass med fokus på formidling av lokal historie, kultur og tradisjoner.

Restaurerer Kalles løe

Både barnefamilier, unge og gamle har tatt turen opp denne søndagsettermiddagen. De fleste er kledd i turklær etter å ha gått gjennom skog og mark for å komme seg hit. I kafeen selges boller. Barna kan være med på skattejakt eller spille utesjakk. Noen velger å høre tørrmurer Haakon Aase fortelle om restaureringsarbeidet som pågår med grunnmuren på Kalles løe. Her fortelles det detaljert om byggverket og om hva som gjenstår.

Så er tiden kommet for at byrådsleder Martin Smith-Sivertsen skal plante «almåsalmen» på tunet. Dugnadskorpset spiller høytidelig musikk, mens de oppmøtte samles rundt treet som settes i jorden. Deretter leverer Tertnes Vocal noen nydelige sanger. 

Historielagets dronning

– Byråden har i dag vist at han ikke bare er en papirmann, sier fhistorielagets leder, Marianne Herfindal Johannessen, og overrekker ham boken «Åsane i hundre».
– Marianne er en fantastisk dame som jobber både dag og natt for kultur og historie. Det er helt utrolig å ha en slik dronning i blant oss, sier Roald Heggernes i Åsane kulturråd.
– Tusen hjertelig takk for fine ord, men det hadde ikke vært noe Almås uten alle dere som er med, sier Johannessen ydmykt.
Smith-Sivertsen er fornøyd med at det er så mye lokalt engasjement.
– Det er bra at stedet blir tatt vare på. Dette er et sted for dugnad og frivillig innsats, påpeker han, og legger samtidig til at det er nydelig på Almås.

Kan ikke love støtte

Johannessen legger til at det har vært ufattelig mange frivillige med på laget.
– Men det koster jo litt å rydde her oppe også, nevner hun.
Sivertsen vil ikke love ut noen støtte her og nå, men han har et ønske om at Almås skal bli en suksess.

– Nå når man har fått en avtale på plass, vil det bli enda mer interessant, mener han.
– Du ser at det er engasjement for dette? spør Johannessen.
– Ja, jeg ser det, medgir Smith-Sivertsen.

Ønsket en selveiende stiftelse

Almåsgårdenes venner ble stiftet i februar 2014 etter initiativ fra Åsane historielag. Denne venneforeningen har vokst til å bli en stor organisasjon der både enkeltpersoner, lag og organisasjoner fra Åsanes kulturliv er medlemmer. Marianne Herfindal Johannessen forteller at historielaget ble oppmerksom på Almås da den pensjonerte byggmesteren Ingolf Tuft slo et slag for Almåsgårdene i Åsane Tidende i 2008.
 

– Åsane historielag har siden den gang arbeidet for å overbevise Bergen kommune om at Almåsgårdene må ivaretas, forteller Johannessen.
De ønsket i utgangspunktet at Almåsgårdene skulle bli en selveiende stiftelse, men Bergen kommune valgte en langsiktig leieavtale i stedet.

Enstemmig komite

Bergen kommune lyste i vinter ut en konkurranse der vinneren skulle få retten til å leie Almåsgårdene i 40 år, med mulighet for forlengelse. En enstemmig komite i Bergen kommune valgte Almåsgårdenes venner som vinner av leieretten.

– Det var fra kommunens side satt mange krav til leietaker, forteller Johannessen, og påpeker at det var tre organisasjoner som sendte inn tilbud til Bergen kommune med sine respektive planer for Almåsgårdene.
En av søkerne var Almåsgårdenes venner, som i søknaden viste til det store lokale engasjementet som finnes i Åsane for å sette bygninger og landskap i stand slik de en gang har vært, men uten å endre stedets særegenheter.

Opptatt av Almås

Historikeren tror det er mange grunner til at åsabuen er opptatt av Almåsgårdene.
– De fleste synes jo det er fantastisk at det fremdeles finnes et veiløst gårdstun i Bergen kommune hvor også husene er så lite påvirket av den moderne tid, sier hun.
Johannessen tror også det er en medvirkende faktor at mange slekter herfra, og at de på den måten føler seg knyttet til stedet.
– Det viktigste er at det er vilje til å bevare stedet for ettertiden slik at også de som kommer etter oss kan få oppleve det gamle Åsane, poengterer hun.

Har troen

– Hvordan ser du for deg Almåsgårdene fremover i tid?

– Vi tenker oss et langsomtgående prosjekt der bygg for bygg blir satt i stand etter hvert som finansieringen er på plass, svarer hun, og legger til at det allerede i dag har dukket opp gode forslag til mulige aktiviteter som kan etableres på Almås, og som vil kunne engasjere enda flere.

– Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hva Almås kan brukes til, så sant man ivaretar hensynet til at dette er verneverdige bygninger, forteller hun videre.
– Ser dere mange utfordringer?
– Det ikke så mange utfordringer hvis man ser bort fra de økonomiske, men hvis vi tar tiden til hjelp så er jeg helt sikker på at dette skal gå bra, mener Johannessen.

Hun trekker frem at dagens arrangement og bidragene fra Åsanes kultur- og næringsliv innbrakte over 14.000 kroner tilsammen.
– Dette er et resultat som viser hvor lyst åsabuen har til å bidra til å redde Almåsgårdene for fremtiden. Med det engasjementet som finnes for stedet her i Åsane ser vi lyst på fremtiden for Almåsgårdene.


 

 

 

 


 

Av

Kristine Rande Nesheim

kristine@aasanetidende.no

Relaterte saker