Lokalavis for Åsane og omegn!
  • STEM PÅ ÅSANE-KANDIDATER: – Vi kan få inn flere Åsane-representanter i bystyret ved at folk gir personstemmer til de kandidatene som de mener er gode på å snakke bydelens sak, sier Linn Kristin Engø.

Fikk fast plass etter rekordmange personstemmer

Linn Kristin Engø (22) fra Flaktveit fikk 270 slengere og personstemmer under kommunevalget i 2011, og seilte dermed inn i bystyret foran flere av Arbeiderpartiets forhåndsnominerte listekandidater.

– Jeg stod opprinnelig på 35. plass på Arbeiderpartiets liste, forteller hun.
Siden har hun markert seg sterkt som en aktiv debattant både i bystyresalen og i avisspaltene, og til årets kommunevalg har valgstyret i Ap forhåndskumulert henne på 4. plass.

Stem på Åsane

Hun tror at noe av årsaken til de mange slengerne var at dette skjedde høsten etter terrorangrepet på AUFs ungdomsleir på Utøya.
– Det var et spesielt fokus på å stemme inn unge personer, for slik å vise at vi ikke lot oss kneble av det som skjedde på Utøya, sier hun.
– Samarbeidet vårt med de andre ungdomspartiene ga resultater, og både AUF og Unge Høyre fikk rekordmange inn i bystyret på bakgrunn av slengere og personstemmer.

– Tror du at man kan få til noe lignende for å få inn flere lokale politikere fra Åsane?
– Ja, dersom folk i Åsane er bevisste på hvem de vil ha inn, og gir personstemmer til de kandidatene som de mener er gode på å snakke bydelens sak, sier hun, og understreker at det er viktig å være klar over at man kan gi såkalte «slengere» eller ekstrastemmer til politikere i andre partier enn det man stemmer på.

Fire lokale toppkandidater

Utfra partienes forhåndskumulerte valglister ligger Åsane bydel nå an til å få inn rundt ti lokale politikere blant bystyrets 67 faste plasser. Klarer vi det, er det tett på en riktig prosentvis fordeling med utgangspunkt i at rundt hver sjette bergenser bor i Åsane. Arbeiderpartiet merker seg i denne sammenheng svært positivt ut sammenlignet med de andre partiene, med hele fire av ti forhåndskumulerte representanter fra eller med bakgrunn fra Åsane: Marte Mjøs Persen (nr. 2), Linn Kristin Engø (nr. 4), Lubna Jafferey (nr. 6) og Lillian Vangberg (nr. 10).

– Vi skal selvsagt være politikere for hele Bergen, men man føler alltid en ekstra tilhørighet til stedet man bor eller er vokst opp, sier hun.
– Hva er de viktigste Åsane-sakene?
– Økt satsing på kollektivtrafikk er definitivt det viktigste. Mange i Åsane er avhengige av buss for å komme seg noen steder. Jeg mener at vi må få flere ekspressbusser, lavere takster og mulighet til å bruke ungdomskortet på nattbussen.

Eldreomsorg i krise

En annen sak hun brenner for er eldreomsorg, og da både med bedre sykehjemsdekning og mer tid til hver enkelt bruker/beboer.
– Eldreomsorg opptar mange fordi det handler om noe nært. Vi forventer at det offentlige stiller opp når noen av våre nærmeste blir hjelpetrengende.

Åsane er en stor bydel, og vil vokse ytterligere i de kommende årene. Andelen eldre øker i både i takt med resten av befolkningsutviklingen, og fordi levealder har steget. Ifølge Statistisk sentralbyrå har den forventede levealderen i Norge økt med rundt 6,3 år for menn og 3,8 år for kvinner i løpet av de siste 25 år.
– Dessverre vet vi ikke hvor mange som har behov for sykehjemsplass i Bergen. Vi har ikke ventelister, og byrådet er lite åpne om behovet. Derfor har vi etterlyst en kartlegging av det reelle behovet for sykehjemsplasser. Alle skal få hjelp når de trenger det.

For få sykehjemsplasser

Økningen i antall sykehjemsplasser de siste tolv årene har vært på under 40 plasser.
– Det er fryktelig lite, mener Engø.
– Henger ikke dette sammen med bedre boligstandard og at det er en økt satsing på hjemmesykepleie?
– Noe av det skyldes det, og noe har sammenheng med at en del dobbeltrom er gjort om til enkeltrom. Men det er likevel en underdekning av sykehjemsplasser.

Det viktigste for Ap er at folk får et tilpasset omsorgstilbud, enten det betyr en time ekstra bistand i hjemmet eller noen ekstra besøk på dagsenteret.
– Behovet for korttidsplasser og rehabilitering er stort og økende. Det at befolkningen lever lenger, betyr også at det offentlige må være i stand til å møte dette, sier hun.
– Vi vet at mange beboere etterlyser et bedre aktivitetstilbud og at de ansatte skulle ønske de hadde bedre tid til de eldre.

Økende behov

Engø har jobbet i fem år som pleieassistent i fast helgestilling ved et sykehjem i Åsane, og kjenner byens eldreomsorg både som ansatt og politiker.
– Noen av de fineste øyeblikkene på sykehjemmet var de få dagene der vi hadde litt ekstra tid til beboerne.

– Har du sett noen bedring i forholdene i de årene du jobbet på sykehjem?
– Det er vanskelig å si. Vi vet at mange av beboerne er sykere og har mer sammensatte lidelser enn før, og at all statistikk tyder på at dette er en trend som vil fortsette. De som får fast plass er ofte ganske pleietrengende, noe som krever mer av de ansatte. Innen hjemmesykepleien har vi eksempler på folk som får besøk 8-9 ganger daglig.

Svikter de fattigste

– Er det fattigdom i Bergen?
– Vi har områder i Bergen hvor forventet levealder er ti år lavere enn i andre områder. Det er store forskjeller i byen vår, og flere tusen barn vokser opp i fattigdom. Jeg tror at mange av disse barna føler på en veldig vond annerledeshet som kanskje er ekstra vanskelig når man er barn.

Barn med fattige foreldre utestenges gjerne fra ting som andre barn tar som en selvfølge, enten det er snakk om å være med på en fotballcup, gå på kino eller delta på en leirskole slik som vennene gjør.
– Med det i mente synes jeg at det er vondt å være vitne til at det er de svakeste Frp og Høyre foreslår å svikte når byens økonomi går dårlig.

Bergenspatriot på sin hals

Hun viser her til byrådets kuttforslag, som ble lagt frem på sommerens siste bystyremøte 24. juni.
– De ville blant annet frata trengende mennesker 1200 kroner i klesstøtte. Dette vitner om et menneskesyn som jeg ikke kjenner meg igjen i, og jeg er fryktelig glad for at KrF og Venstre klarte å forhindre de aller mest ubarmhjertige kuttene.

– Hva vil bli annerledes med et Ap-ledet byråd?
– Mitt håp er at det vil bety et grønnere, mer rettferdig og mer fremtidsrettet Bergen. Jeg er bergenspatriot på min hals, og det er ingenting som gjør meg tristere enn å vite at ikke alle har det godt i byen vår. Ap skal gjøre noe med det, dersom vi får tillit 14. september. Det blir en spennende natt.

 

Av

Slengere og personstemmer

  • Hvis du vil påvirke hvilke av bydelens politikere som blir valgt inn ved høstens kommunevalg, kan du gi personstemmer eller slengere til disse kandidatene.
  • Veiledning for hvordan du gjør endringer står på stemmesedlene, men det kan være nyttig å vite at du ikke trenger å være redd for å endre på stemmeseddelen. Den blir ikke forkastet selv om du gjør feil.
  • Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil, enten ved å sette et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil stemme på - eller ved å føye til kandidatnavn fra andre partier («slenger») i eget felt på stemmeseddelen.
  • Dersom navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet har prioritert dem foran de andre kandidatene. Du kan gi personstemmer tiltil disse på samme måte som til de andre kandidatene. 

Relaterte saker