Lokalavis for Åsane og omegn!
  • POLITISK OG PRIVAT STØTTE: – Vi i Venstre støtter også Bildeleringen i det politiske arbeidet, ved å passe på at det i reguleringsplaner settes av parkeringsplasser til bildelebiler, på samme måte som vi setter av plass til el-biler og sikrer sykkelparkering under tak, sier Per-Arne Larsen.

  • PLASS TIL HELE FAMILIEN: En romslig femseters Peugeot 208 utstyrt med barnesete er en av bilene du kan «dele» med andre medlemmer. (Foto: Bildeleringen)

Gleder seg over mer bildeling

Fra før har det vært en bil plassert ved Åsligrenda sentralt i Åsane, nå kommer det også biler på Åstveit og i Eidsvåg. Dette begeistrer medlem i Bildeleringen og leder i Åsane Venstre, Per-Arne Larsen.

– Den ene bilen i Åsane har vært godt brukt, og at de nå utvider med flere biler i Åsane er gledelig. Vår familie klarer oss uten å eie egen bil, så lenge vi kan disponere en slik bil innimellom, sier Larsen.

Jubler for flere biler

– Noen vil kanskje synes at det er paradoksalt at Venstre jubler for flere biler?
– Ja, men dette er altså et tiltak som gjør at vi reduserer antall biler totalt, og dermed gjør Bergen grønnere. 

En andelsbil kan i følge Transportøkonomisk institutt (TØI) erstatte mellom 5 og 15 privateide biler. Med 175 biler i Bergens-området gjør dette at antall biler er redusert med et sted mellom omkring 900 og 2600 biler.

Miljøvennlige biler

Bildeling fører også til at antall biler per husholdning synker, bruk av kollektivtransport øker og totalt antall kjøretøykilometer reduseres. Tall fra TØI viser at medlemmer i bildellingsordninger kjører rundt 30 prosent færre kilometer med bil enn bileiere.

– Færre biler og færre kjørte kilometer fører til reduserte utslipp og mindre støy. Det begrenser også behovet for kostbar veiutbygging og frigjør parkeringsareal, noe som gir store miljøgevinster i seg selv, mener Venstre-lederen, som er svært fornøyd med ordningen.
– Bildeleringen oppgraderer stadig bilparken sin, og de har miljøvennlige biler. Den bilen i Åsane som jeg pleier å bruke er nå nettopp blitt «oppgradert» til en flott hybrid.

En grønnere by

Det siste gjør at medlemmene får nye biler. I tillegg slipper bildelebiler på denne måten ut 15-20 prosent mindre CO2 sammenlignet med andre personbiler, på grunn av bedre tilgang til nyere biler og raskere utskifting til bedre, mer miljøvennlige biler.

– Vi i Åsane har adgang til alle de 175 bilene i Bergens-området, og jeg kan understreke at det er svært enkelt å være andelseier i Bildeleringen, sier han.
Bilene reserveres enkelt på nett og med mobil, og alle medlemmene har et kort som låser opp bilene. Leietiden kan også enkelt justeres mens man er på tur. 

– Håpet er jo stadig flere skal bytte ut sin private bil, og heller velge å bli med i Bildeleringen - og på den måten være med på å gjøre Bergen grønnere. 
 

Av

Bildeleringen i Bergen

 

·      Ideen bak bildeling er at en gruppe mennesker går sammen om å eie eller leie biler. Utnyttelsgraden stiger, utgiftene synker og alle disponerer moderne biler med høy sikkerhetsstandard og god drivstofføkonomi. I tillegg frigjøres areal satt av til langtidsparkering.

·      En bevisst bruker sparer både tid og penger på å samle flere ærend til samme tur. Kostnadene ved bilhold er knyttet til bruken av bilen, og det gjør det lett å sammenligne med annen transport.

·      Bildeling finnes over hele verden. I Norge er det bildeleringer i Oslo og Trondheim i tillegg til Bergen.

·      Ordningen fungerer ved at du bestiller bil via internett. Bilen åpnes med medlemskortet, og så er det bare å kjøre i vei. 

·      Ved slutten av turen setter du bilen fra deg i ren og pen stand der du begynte, og skriver hvor langt du har kjørt. En gang i måneden betaler du så en tilsendt samlefaktura.

·      Bildeleringen har også samarbeid med bildeleringene i Oslo og Trondheim, slik at medlemmene også kan hente ut biler der.

·      Mer informasjon: www.dele.no og www.facebook.com/bildeleringen

 

Relaterte saker