Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BORT MED BILENE: – Et av de største problemene med Åsane er at tilgangen til sentrene er vanskelig, for ikke å si farlig, uten bruk av bil, sier Sondre Båtstrand.

Valg-enquete: Hva vil du med Åsane?

– Åsane kveles

Åsane Tidende har stilt en rekke sentrale politikere ti spørsmål om hva de mener blir de viktigste sakene for Åsane i neste fireårsperiode. Først ut er Miljøpartiet De grønne.

«Stem på et friskt pust» lokker Miljøpartiet De grønne (MDG) på hjemmesiden for lokallaget i Bergen. Partiets førstekandidat, Sondre L. Båtstrand, håper på fornyet tillit i bystyret. Så hva vil han med Åsane?

– Hva blir de viktigste Åsane-sakene i neste fireårsperiode?

– Det blir å få etablert et bydelssentrum med åpne handlegater, kulturhus, restauranter, kafeer og skjenkesteder.

– Når får Åsane bybane?

– Så snart andre partier er villige til å legge fram saken til avstemning, samt ventetid for anbud/bygging. Når vi blir flere i bystyret til høsten, vil vi være en pådriver for at partiene skal komme til enighet. Det viktigste for oss er ikke hvor banen går, men at den går.

– Ser du det som fortsatt mulig med omkamp om dagløsning over Bryggen? Dersom ikke, hva er det viktigste argumentet for ikke å velge den traseen?

– Det er mulig med omkamp dersom det store flertallet gir etter for det lille mindretallet i forhandlinger etter valget, men det er ikke så sannsynlig. MDG vil ha tunnel gjennom sentrum fordi det gir en raskere bane og muliggjør å fjerne trafikken helt fra Bryggen. Vi ønsker et sentrum der vi primært går og sykler.

–  Åsane har ventet lenge på Kulturhuset. Hvordan vil dere sikre fremdriften av det?

– Vi satte av midler i vårt alternative bybudsjett siden det er viktig å komme i gang med dette. Når det nå ser ut til å være enighet om tomten, så står det kun på pengene. Vi mener det er rom for denne bevilgningen selv i dagens økonomiske situasjon.

– Sentrumsutviklingen i Åsane har stoppet opp. Hvordan kan dere skape nytt liv i disse planene?

– Vi må la være å tillate videre kjøpesenterutbygging, siden de konkurrerer om kunder med et bydelssentrum. Det er umulig å gjøre et bydelsentrum attraktivt hvis det er mye bilstøy og eksos fra biltrafikk like ved. Derfor er det nødvendig med et lokk over motorveien i Åsane sentrum. Et kulturhus vil også trekke flere folk til området. Det igjen vil styrke mulighetene for å kunne drive restauranter, kafeer, skjenkesteder og annen næringsvirksomhet som danner et bydelssentrum. Hvis vi i tillegg får bybane og/eller togstasjon, så skulle det være gode forutsetninger for å kunne få et bydelssentrum med gateliv som ikke stenges ned ved kjøpesentrenes lukketider. Vi har også foreslått en ringbuss for å bedre tilgang til bydelssentrumet uten bruk av bil.

– Det mye omtalte C-feltet ligger uberørt tett på bydelens sentrum. Hvordan kan dette inkluderes i sentrumsplanene?

– C-feltet kan, med et lokk over motorveien, brukes som bydelssenterområde. C-feltet ligger sentralt og har nok areal, det er ikke bebygget, men motorveien går rett ved siden av. Med dyktige arkitekter og politisk vilje, mener vi at det er mulig å lage noe som er attraktivt både for bydelen og lokalt næringsliv.

– Få veiprosjekter er like etterlengtet som Nyborgtunnelen. Hva gjør dere for å få denne prioritert inn i kommende NTP?

– Miljøpartiet De Grønne vil ikke prioritere Nyborgtunnelen. Kortere reiseavstand for biler mellom Åsane sentrum og Nordhordland vil bare forsterke problemet med byspredning og økt biltrafikk. MDG vil prioritere andre samferdselstiltak som bybane og sykkelstier. Åsane kveles i veier og biler, og Nyborgtunnelen vil bare forsterke problemet.

– Er det realistisk å bygge lokk over motorveien i Åsane sentrum, og når kan dette påbegynnes?

– Som opposisjonsparti har vi ikke grunnlag for å anslå realisme og når et lokk kan påbegynnes. Kommer vi i posisjon etter høstens valg, er dette noe vi vil arbeide for, men det krever fortsatt en del utredninger. Vi har sett at et slikt 300 meter langt lokk ble anslått å koste 150-200 millioner kroner i 2007, men det er grunn til å tro at anleggskostnader er steget mye i pris siden den gang. Et lokk som dekker motorveien sentralt i Åsane vil også redusere støy og eksos, som dermed bidrar til å legge et grunnlag for å etablere et triveligere bydelssentrum med åpne gater. Så vi er positivt avventende til at det legges fram utredninger om dette.

– Sykehjemsutbyggingen i Bergen går langsomt. Hvordan vil dere satse på eller prioritere eldreomsorg i de neste fire årene?

– Vi støtter opp om det tverrpolitiske ønsket om å bygge nye sykehjem, der vi vil styrke grunnbemanningen og ansette flere miljøterapeuter og aktivitører. Vi vil også teste ut sertifiseringsordningen «Livsglede for eldre» på sykehjem eller institusjoner i Bergen for å sikre god livsglede gjennom aktiviteter som hagestell, sosiale aktiviteter og dyr i aktivitetstilbudet for de eldre.

– Hvilke andre ting ønsker dere å prioritere i Åsane i de neste fire årene?

– Et av de største problemene med Åsane er at tilgangen til sentrene er vanskelig, for ikke å si farlig, uten bruk av bil. Det fører til at bil brukes selv av de som har svært kort avstand fra hjem til tilbud. Bydelen har nesten ingen sykkelstier, og mange steder heller ikke trygge gangveier/fortau. Eksempler på steder som er spesielt ille, er tilgang fra Salhus (hvor noe nå rett nok gjøres), og hele området Liaflaten og Litleåsveien. Vi vil prioritere å sikre disse områdene for myke trafikanter, men ikke avgrense oss til de stedene; vi vil se på myk tilgang i Åsane som helhet.

Av

Relaterte saker