Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KAN BLI KULTURHUS: Steen og Strøm har signalisert at de ønsker å bygge Arken senter om til et sted som kan huse både kulturhus og offentlige kontorer. (Arkivfoto: Nina Johnsen)

  • KAMPEN FOR SENTRUMSPLANENE: – Jeg har lenge jobbet aktivt for å få til utviklingen i Åsane slik vi har vedtatt og ønsker, sier Dag Skansen.

Arken kan bli kulturhus

Steen og Strøm ønsker nå dialog med Bergen kommune om å legge kulturhuset inn som en del av et ombygget Arken senter.

– Vi har nå to opsjoner for å få på plass et kulturhus i Åsane, sier Dag Skansen (H), som kan fortelle at det nå er kommet på bordet et alternativ til planene om å la den etterlengtede storstuen inngå som en del av den nye videregående skolen i Åsane.
– Jeg tok et slikt initiativ til en avklaring rett før ferien, og ble lovet et snarlig svar. Det er nå gledelig nok kommet.

Ønsker ny dialog

Alternativet som nå er kommet opp er at Steen og Strøm har signalisert at de ønsker ny dialog med Bergen kommune med sikte på å komme med et tilbud på etablering av nytt kulturhus.

– Denne prosessen haster, og jeg har allerede tatt dette opp med byrådsleder, som vil gripe fatt i dette meget snart, sier Dag Skansen til Åsane Tidende.

Saken handler om å bygge Arken senter om til et sted som kan huse både kulturhus og offentlige kontorer.

Kulturhus innen fire år

– Dersom vi skal få dette realisert innen de neste fire årene, så er det arbeidet vi gjør i Bergen Høyre den beste garantien, sier han.
– Troverdigheten til Høyre er etter mening påviselig stor i disse sakene. Vi har fått allerede avgjort og iverksatt utbygger av ny idrettspark. Det samme gjelder kulturhus, som er jeg lenge har jobbet aktivt for, og som det ser ut som om vi endelig kan få realisert det på den ene av de to løsningene.

– Hvilket alternativ liker du best?
– Det er enkelt å svare på, sier han.
– Jeg er fascinert over at kommunen nå har en unik mulighet for å tilrettelegge for utvikling av sentrumsområdet i Åsane sammen med sentereierne, og tilrettelegging er vår oppgave i en sak som dette. Vi har lenge arbeidet for at Åsane senter skal bli utviklet som et sentrumsområde i bydelen med et urbant bypreg.

Gi og ta

Dersom avtalen kommer i havn, vil den være en del av en større utvikling av Åsane storsenter, der eksisterende kultur- og kontorarealer i Åsane-bygget overdras til Åsane Storsenter DA. Kommunen må altså være villig til å veksle inn egne arealer, og slik være med på å utvikle en urban sentrumsstruktur.

– Dette er en veldig god mulighet for kommunen til å tilrettelegge for byutvikling i Åsane innenfor de rammene og mulighetene vi har, mener Skansen.

Det har ikke lykkes for Åsane Tidende å få en kommentar fra Steen og Strøm.
 

 

Av

Relaterte saker