Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KJEMPER FOR BYBANETUNNEL MOT NORD: – Hvilken næringsutvikling kan vi få i Sandviken dersom hele bydelen blir enveiskjørt? Vi kan ikke legge alt i dagen. Dette har vi vært klar på, og velgerne må nå stemme på oss dersom de ønsker en tunnelløsning.

Kongen av Åsane

– Ser du ikke for deg hvordan det ville vært hvis jeg var eneveldig i Åsane? Du ville ikke bodd noe annet sted, sier Tor Woldseth (Frp) med et smil, og demonstrerer dermed nok en gang hvorfor han gjerne omtales som bystyrets blideste.

Det med at han ser for seg en royal fremtid i Åsane skriver seg rett og slett fra at han føler seg som fullt og helt åsabu; selv om han nå bor i Øyjorden.

Omtanke for undersåttene

– Jeg bodde på Toppe før, og jeg har båten min i Åsane, åpner han, nærmest for å understreke tilhørigheten.

Så er det heller ikke usannsynlig at Tor Woldseth ville skåret høyt på popularitetslisten dersom det var snakk om å velge egen ordfører (eller småkonge) for bydelen vår. Men det blir nok i en annen tid. Hans engasjement for Åsane hører derimot til i vår tid, og det er ikke tvil om at dette er et kongsemne med både hjerte og omtanke for undersåttene; selv om han innimellom snubler litt i egne tankerekker.

– Kampsakene i Åsane er de samme som i tidligere år, sier han, med lett skjult ironi, og starter med saken han muligens gløder mest for: Den lenge etterlengtede Nyborgtunnelen.

– Det er en av de viktigste tingene, sier han.
– Nå må bystyret presse dette prosjektet gjennom med tyngde til de bevilgende myndigheter. Nyborgtunnelen skulle vært bygget allerede da Nordhordlandsbroen kom.

Jernbane til Åsane

Det han ser for seg, er en løsning med utløp i Vågsbotn, der den så kan kobles opp mot den kommende Ringvei Øst.

– Da blir Steinestøveien lokalvei, og kan rustes opp med gode gang og sykkelveier. En annen gjenganger i Åsane er den evige debatten om Bybane. Her har Woldseth et innspill som ikke har vært så mye diskutert.

– Regiondirektør i NSB, Marit Petersen, har vært i meg flere ganger for å snakke om jernbane fra Åsane til Bergen Sentrum og videre til Flesland. Vi i Frp tror at det er en god løsning.

Forslaget innebærer en jernbanestasjon to etasjer under jorden på C-feltet, med bybaneterminal og park and ride i etasjen over. Oppe på overflaten kan det da bygges butikker, hotell, kontorbygg og boliger.

En liten småby

– I tillegg vil jeg ha et miljølokk over mot dagens sentrumsområde, slik at vi får et bynært område med litt mer enn bare kjøpesentre, sier han.
– Jeg ser for meg fremtidens Åsane sentrum som en liten småby, med kulturhus, idrettsanlegg, restauranter, boliger og grøntområder. Da tror jeg også at vi vil få tiltrukket oss et litt annerledes og mindre arealkrevende næringsliv.

Woldseth presiserer at det ikke er meningen at en toglinje skal erstatte bybanen.
– Bybanen kan da bli lokalbane, mens jernbanen tar oss til byen på fem minutter, og eventuelt videre til Voss, Arna, Oslo eller Flesland. Jeg er sikker på at dette er noe som vil komme i fremtiden, men det blir nok en utfordring å få de andre politiske partiene med på det.

Plass til to systemer

– De andre frykter for bybanen?
– Ja, men det er noe de bare tror. Det er plass til begge systemer i en såpass stor bydel som Åsane. Vi har også omlandskommuner i vekst, så det kommer til å bli et enormt transportbehov fremover. Se på Arna, de må ha dobbeltspor i Ulriken for å kunne ta unna alt, og de er bare halvparten så stor som Åsane.

Når det gjelder bybanen, så har Frp låst seg fast til en tunnelløsning fra Bergen sentrum og nordover.  

– Vi mener at det er den beste løsningen, også for åsabuen. Dersom den legges i dagen, vil åsabuen måtte kjøre enveiskjørt fra Reperbanen i Sandviken og like til Jon Smørsgate.

Enveiskjørt i Sandviken

– Hva med bymiljøtunnel? Vil ikke den kunne avhende trafikken nordfra?
– Det kommer an på hvor den kommer ut, men det vil uansett bli enveiskjørt gjennom hele Sandviken.

Bybanetunnelen ser han for seg med innslag fra Peter Motzfeldtsgate, med underjordiske stopp ved Fløybanen, Sandviken kirke og NHH, for så å komme ut i dagen ved Eidsvåg.

– Diskusjonen er hva vi gjør fra Amalie Skramsvei i Sandviken. Et alternativ kan være å la den gå i dagen i Helleveien til Eidsvåg.

– Mister man ikke da muligheten for byutvikling når så store deler av strekningen legges i tunnel?

– Rundt Vetrlidsallmenningen er det nok enklere å byutvikle under bakken enn over bakken. Dette får de til i andre byer. Og hvilken næringsutvikling kan vi få i Sandviken dersom hele bydelen blir enveiskjørt? En bybanetunnel vil bli en god løsning. Vi kan ikke legge alt i dagen. Dette har vi vært klar på, og velgerne må nå stemme på oss dersom de ønsker en tunnelløsning.

Blir ikke støtteparti

Venstre kjører frem bybane over Bryggen som sin viktigste sak, samtidig som de sier at de ikke vil støtte et byråd de ikke selv er en del av. Ifølge Woldseth ser Frp saken på samme måte, men med en litt annen inngang.

– Vi kan heller ikke være støtteparti for et byråd vi ikke selv er en del av, sier han.
– Når det gjelder bybanen, så har vi sagt at vi skal jobbe for en tunnelløsning, men det blir opp til det nye bystyret å videreføre dette arbeidet. Det er selvfølgelig et problem at noen små partier ønsker dagløsning over Bryggen. Det vi kunne tenke oss, er å få dette avgjort en gang for alle ved å bruke folkeavstemming.

Av

Relaterte saker