Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SKEPTISK: – Det er ikke første gang Dag Skansen fra Høyre presenterer tomter eller bygg som kan brukes til kulturhus, sier Linn Kristin Engø.

– Tomme løfter fra Høyre

– Det er betimelig at Dag Skansens kulturhus-utspill kommer en måned før valget, og jeg er bekymret for at dette bare er enda flere tomme løfter fra Høyre, sier Linn Kristin Engø (Ap).

Det er nå fjorten dager siden det ble klart at Steen og Strøm ønsker dialog med Bergen kommune om å legge kulturhuset inn som en del av et ombygget Arken senter.

– Jeg tok et slikt initiativ til en avklaring rett før ferien, og ble lovet et snarlig svar. Den er nå gledelig nok kommet, uttalte Høyres gruppeleder Dag Skansen i sakens anledning, og la til at «dette er en veldig god mulighet for kommunen til å tilrettelegge for byutvikling i Åsane».

Åsane trenger kulturhus

– Arbeiderpartiet er også opptatt av at den nye videregående skolen sine behov bør ivaretas, og har tidligere foreslått at kulturhus kan bli en del av en ny videregående skole, kommenterer Linn Kristin Engø, som samtidig bedyrer at Arbeiderpartiet vil vurdere alle innspill som kan få fortgang i arbeidet med kulturhus i Åsane.

– Nytt kulturhus i Åsane er en sak vi har jobbet med lenge, sier hun.
– Åsane trenger en samlingsplass for kulturelle aktiviteter og frivillige lag og organisasjoner. Det som i dag tilbys holder ikke til det behovet kulturlivet i Åsane har. Det er åpenbart at en bydel med 40.000 innbyggere trenger et felles kulturhus.

Honnør til kulturlivet

Engøs honnør går til kulturlivet i Åsane, som har jobbet for kulturhus i en årrekke. Hun er ikke like imponert over høyrebyrådet.

– De har ikke gjort noe for å realisere den kulturarenaen vi ønsker oss, og det på tross av at byråd etter byråd har lovet at Åsane endelig skal få et eget kulturhus, sier hun.

– Sist ut er Høyres gruppeleder, som går høyt på banen igjen. Nå er det Arken som skal «ombygges» til kulturhus. Det er ikke første gang Skansen fra Høyre presenterer tomter eller bygg som kan brukes til kulturhus. Det er betimelig at utspillet hans kommer en måned før vi skal velge hvem som får styre Bergen videre, og jeg er bekymret for at dette bare er enda flere tomme løfter fra Høyre.

I tråd med sentrumsplanene

– Engøs utspill bærer tydelig preg av at det er valgkamp, dessuten har hun vel ikke helt forstått mitt budskap, sier Dag Skansen, og forklarer at Høyre ikke har gått inn for at kulturhuset skal besluttes å legge i Arken.
– Det vi har gjort gjennom flere år, er å arbeide med flere muligheter.

Han bedyrer at han ønsker begge aktører velkommen før beslutningen skal fattes.
– Høyre er det partiet som på politisk nivå faktisk har gjort noe. Vi fremmet vedtaket i Bystyret, og jeg har personlig hatt kontakt med aktørene, understreker han.

– At Arken bli trukket frem som et alternativ er også i tråd med det som er et vedtatt mål med Åsane sentrale deler, som nettopp er å urbanisere områdene - blant annet med større andel av boliger, torg, allmenninger, servering og service.

Dette ligger inne i vedtatt reguleringsplan. Bergen kommune eier rundt 4000 kvadratmeter med arealer i Åsane storsenter, og er således en stor aktør i denne saken.

– Det kan umulig være feil da at vi vil delta i en omstrukturering, og kanskje også bidra til at prosessen kan sikre en iverksetting, sier han.
– Men det er slik som det alltid er når Ap skal drive politikk; private aktører er fiender og alt skal kanaliseres gjennom det offentlige.

– Larsen mangler innsikt

Leder av Åsane Venstre, Per-Arne Larsen, har også uttrykt skepsis - både mot Steen og Strøms kulturhusplaner og mot Dag Skansen og Høyres manglende vilje til å konkretisere hva som ligger i disse planene – og hvilke kort de har på hånden i de kommende forhandlingene.

– Når verken Skansen eller Steen og Strøm har lyst til å utdype det, er det jo fortsatt grunn til å være litt skeptisk til om det er bedre å gå videre med disse kulturhusplanene fremfor de allerede foreliggende, sa Larsen til Åsane Tidende forrige onsdag.

– Dette viser at Per-Arne Larsen har liten innsikt i prosessen, kommenterer Skansen.
– Byrådet må først gjennomføre møte og avklaringer slik at de kan konkretisere planene. Jeg håper man kan få etablert et kulturhus godt tilgjengelig for folk flest sammen med de andre funksjonene vi har i Åsane storsenter.

To opsjoner

Dette vil kunne være NAVs arealer, legevakt og helsestasjon, noe som igjen åpner for at kommunen kan selge dagens senterarealer for å finansiere og tilrettelegge for prosjektet.

– En løsning utenfor dette vil vanskeliggjøre en slik transaksjon, og i stedet opprettholde driftskostnadene i disse arealene, mener Skansen.

– Når vi nå har to alternativer, føler vi oss enda mer trygg på at vi kan få realisert kulturhuset i kommende periode. Jeg har ikke sett noe som sier at det ene alternativet er bedre eller mer gjennomførbart enn andre, nettopp fordi det ikke er forhandlet.

Skoleprosjektet er mer avklart enn Arken, men også tyngre investeringsmessig, men vil som nevnt bety at kommunen sitter igjen med arealer i Åsane storsenter som de, ifølge Skansen,  «ikke helt vet hva de skal gjøre med». Men det er også en mulighet at fylkeskommunen kan bygge anlegget og kommunen leie dette på samme måte som muligheten i Arken.

Samarbeid, ikke diktat

– Det som er positivt nå, er at vi har to opsjoner som begge er mulige og kan gi oss et lenge etterlengtet kulturhus, mener Skansen.

– Dersom Per-Arne Larsen vil stritte imot samfunnsutviklingen, og tro at næringslivet og grunneiere skal bygge på diktat fra politikere, må han nok realitetsorientere seg bedre om hvordan verden fungerer. Dette er i aller høyeste grad et samarbeid mellom kommune og utbygger.

Her viser Skansen blant annet til at parkeringsplassene skal være under bakken, det legges opp til flere arbeidsplasser, og det blir fortetting med boliger, torg, allmenninger, servering og service.

Mer eller mindre konstruktiv

Både leder av Åsane kulturråd og kulturhuskomiteen, Roald Heggernes, og Per-Arne Larsen er skeptiske til å legge nye planer sammen med sentereierne.

– I denne saken skal man kanskje ikke avvise mulige alternative løsninger, men jeg må innrømme at jeg er veldig i tvil på om det er noen god ide å gå inn i en ny prosess med Steen og Strøm, sa Heggernes til Åsane Tidende sist onsdag.

Per-Arne Larsen på sin side hevdet at Steen og Strøm «ikke har vist seg som en konstruktiv aktør så langt».

Biter ikke på Venstres krok

– Dette kan du vel være enig i?
– Absolutt ikke. Sett utenfra er det kanskje uheldig at Steen og Strøm ikke har kommet i gang med planene, men det er betydelige endringer i disse, blant annet at Bybanen nå er vedtatt å legge utenfor senterområdet, sier Skansen.

– Næringsaktørene står overfor en investering på mer enn én milliard kroner. Dersom vi ikke er aktivt med og legger til rette, kan all investering i Åsane settes på vent i overskuelig fremtid. Da kan dette bli et spøkelsessenter og uten den urbaniseringen vi tverrpolitisk har sagt at vi ønsker. Høyre har vært politisk hovedaktør og pådriver for å få dette til, så denne valgkampiveren fra Per-Arne biter jeg ikke på. Jeg er vel kanskje den politikeren som har vært mest tydelig og jobbet mest med dette, men da også mellom valgkampene.
 

Av

Relaterte saker