Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TYPISK NORSK: – Denne broen vi står på er typisk norsk; over en motorvei, og med et kjøpesenter like ved. Store deler av Norge ser slik ut. Her kan de gjøre det så mye bedre, sier Rasmus Hansson, som var på rundtur i Åsane sammen med de lokale MDG-kandidatene (fra venstre) Fredrik Sundt Breien, Randi Amundsen og Diane Berbain.

– Et grønnere Åsane er innen rekkevidde

– En så trafikktung bydel er en villet politikk fra de som styrer, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG), som i forrige uke fikk en omvisning i Åsane fra partiets lokale kandidater.

Åsane Tidende ble med på turen, og fikk møte en østlending full av lovord om Norges beste by.

– Bergen er en annerledes og mer dynamisk storby, der de grønne mulighetene nå kommer i kjølvannet av nedgangen innen oljeindustrien, sier han, stående på broen over motorveien, og med utsikt mot trafikkelven som deler Åsane sentrum på langs.

Slutt på bilens tidsepoke

Dersom det mye omtalte lokket over motorveien kommer, vil dette markere et veiskille for bydelen vår, ifølge Hansson.
– Måten Bergen er bygget på viser hvor ekstremt plasskrevende bilene er. Så et lokk her kan bli kjempefint, sier han.

– Det vil være en viktig markering av tidsepoken der all norsk materialforvaltning skjedde med bilen som hovedpremiss. Nå må vi ta arealer tilbake til mennesker, til naturen og til landbruket. Bilene skal bli utslippsfrie og færre, og erstattes av kollektivtrafikk.
Åsane er her, ifølge Hansson, et typisk eksempel på noe vi ser stadig flere steder i Norge. Kjøpesentre tømmer sentrum for mennesker, og bilen får lov til å ta over.

Vokser mest

– En så trafikktung bydel er en villet politikk fra de som styrer. Dette er den byutviklingen de ønsker, og det viser at de hverken forstår hva som er bra for mennesker, eller hva som er bra for miljøet, sier han.
– Åsane sentrum er potensielt et fantastisk sted som virkelig kunne skinne med bare et par bevisste grep for en bedre byutvikling. Det er på tide at politikere som ønsker å ha denne bevisstheten med seg inn i planprosessene får styre.

Så er også De Grønne i ferd med å bli større enn noensinne. Ferske meningsmålinger tyder på at de seiler opp som valgets vinner målt i prosentvis vekst, også lokalt i Bergen. Mye kan bli annerledes i bergenspolitikken med et sterkt MDG innenfor eller utenfor byrådskontorene. Et punkt i partiprogrammet deres som det da kan bli strid om, er at de vil «utrede offentlig kontrollert produksjon og omsetning av cannabis og starte et forsøksprosjekt med strengt regulert legalt salg av cannabis/marihuana».

Grønn ruspolitikk

– MDG er grønt parti også innenfor rusmiddelomsorgen?

– Sludder og pølsevev. Vi er et kunnskapsorientert parti, og utvikler politikken vår på bakgrunn av erfaring og fagkunnskap, svarer Hansson.
– Er det noe alle vet, så er det at rusmiddelomsorgen i Norge ikke er god nok. Det er for mange som går til grunne. Derfor vil vi lete etter bedre måter å møte dette på. Men vi er ikke for fri handel med narkotiske stoffer, og heller ikke for en generell avkriminalisering.

MDG vil derimot se på andre måter å å møte dette problemet på.

– Se på Portugal, som tidligere hadde noenlunde samme narkotikapolitikk som Norge, sier han.
– Etter at de la om politikken, har de fått ned kriminaliteten og har fått en kraftig reduksjon i antallet overdosedødsfall. Vi kan ikke sitte og se på det som skjer uten å insistere på å gjøre noe med det. Pappaen til NATO-sjefen er faktisk mye mer offensiv innen dette feltet enn hva vårt program er.

 

Av

MDGs tre grønne tiltak

 

  • Til tross for at gjeldende arealplaner for sentrale Åsane smykker seg med begreper som «levende» og «miljøvennlig», har bydelen de siste årene ikke fått levert annet en nye kjøpesentre, nye parkeringsplasser og nye tilfartsveier. Nå sier Miljøpartiet De grønne (MDG) at nok er nok.

 

  • Partiet ønsker seg grønn byutvikling i Åsane, noe de mener vil gjøre bydelen attraktiv for mennesker og miljøvennlig. Da er først og fremst bilen nødt til å flytte seg. For å få dette til, foreslår MDG tre tiltak:

 

  • Lokk over E39: De Grønne ønsker et lokk over E39 som føres så langt nord som mulig. Med stopp for bybanen hele veien åpnes bydelen på denne måten opp for menneskene.

 

  • Ringbuss i Midtbygda: Miljøpartiet de Grønne går derfor inn for en høyfrekvent ringbuss for å ytterligere begrense behovet for bilkjøring for Åsanes befolkning. Bussen kan finansieres blant annet med rushtidsavgift.

 

  • Fjerning av parkeringsplasser mellom sentrene: Tilgang med både buss og bane, samt tilgang for gående og syklende over lokket, vil føre til at det ikke lenger trenges så mange parkeringsplasser sentralt i bydelen.

Relaterte saker