Lokalavis for Åsane og omegn!
  • POSITIVE TIL KULTURHUS PÅ ARKEN: – Dette er en unik mulighet til å få et kulturhus der folk er, sier Lise Ramsøy, mens Dag Skansen legger til at planene åpner for å få utviklet en urban sentrumsstruktur i Åsane.

– En stemme til Høyre er en stemme til kulturhus

– En stemme på oss er den beste måten å sikre at vi får gjennomført planene for et kulturhus i Åsane, sier Dag Skansen (H).

For noen uker siden ble det klart at Steen og Strøm ønsker dialog med Bergen kommune om å legge kulturhuset inn som en del av et ombygget Arken senter. Dette blir en selvfølgelig inngang til Åsane Tidendes møte med to av våre lokale Åsane-representanter på Høyres valgliste; Lise Ramsøy og Dag Skansen.

To muligheter for kulturhus

Sentereiernes nye forslag kommer halvannet år etter at de gikk fra de opprinnelige planene om å bygge et kulturhus vis a vis Åsane kirke. Bergen kommune har siden innledet forhandlinger med Hordaland fylkeskommune om en samlokalisering av bibliotek, kulturhus og ny videregående skole på tomten der U. Pihl videregående skole ligger nå.

Saken kom opp på kulturhuskonferansen som Åsane kulturråd arrangerte i november 2014. Kulturbyråd Helge Stormoen (Frp) har siden avsatt egne ressurser og igangsatt en egen utredning om dette alternativet.

– Dette betyr at vi nå har to opsjoner, sier Dag Skansen, som mener at dette er et svært bra utgangspunkt for en realisering av det etterlengtede kulturhuset innen de neste fire årene.
– Jeg har jobbet aktivt lenge med kulturhusplanene, og vet at vi kan få det realisert på en av de to løsningene.

Ny giv for sentrumsplanene

– Hvilket alternativ liker du selv best?
– Jeg er mest fascinert av at kommunen nå har en unik mulighet til å tilrettelegge for utbygging av sentrumsområdet. Vi kan veksle inn arealer, og være med på å utvikle en urban sentrumsstruktur i Åsane innenfor de rammene vi har.

– Jeg har visst om dette en stund, og har veldig sansen for det, sier Lise Ramsøy, som er leder for Åsane Høyre.
– Dette er en unik mulighet til å få et kulturhus i hjertet av Åsane. Åsane Høyre vil arbeide for et levende Åsane sentrum med vakre byrom, grønne lunger og aktivitet på dag- og kveldstid. Et kulturhus på Arken passer godt inn I en slik sammenheng.

Reagerer på Engø-uttalelse

I den forbindelse reagerer Ramsøy på uttalelsen fra Linn Kristin Engø (Ap) i forrige Åsane Tidende, der hun hevdet at kulturhus på Arken bare var «tomme løfter fra Høyre».
– Så lenge vi ikke har fått en endelig avklaring, må det være lov å ha to tanker i hodet samtidig, sier hun, og legger til at dette ikke er er et innspill fra Høyre, men fra sentereierne.

Kulturhus på den nye videregående skolen i Myrdal mener hun derimot at blir litt i utkanten av et nytt sentrum. Skolen i Myrdal er likevel en sentral del av Ramsøys store hjertesak, som er å få til flere lærebedrifter og lærlinger.
– Vi har programfestet at vi vil stille krav om at lærlinger skal inngå i alle kommunale anbud. –  Det var faktisk Lise Ramsøy som fikk dette inn i Bergen Høyres program, sier Skansen, som er Høyres gruppeleder i bystyret og sitter som leder av Finanskomiteen.

Lang saksbehandlingstid

Bergen Høyres tre store programsaker er at de vil reformere byutviklings-sektoren, omstrukturere styringen av eiendomsporteføljen og modernisere måten de ulike kommunale tjenestene møter innbyggerne på.
– Vi skal gjennomgå tjenestesystemet i forhold til det vi kaller 24-7-kommunen, forklarer Skansen, som i tillegg lover et økt trykk på å få regulert arealer til boligbygging.

En viktig del av dette er å få ned saksbehandlingstiden. Bergen kommune er der for tiden fire plasser fra jumboplass blant norske kommuner – med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på private saker på 916 dager (i 2014). Til sammenligning er gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Oslo 263 dager.
– Det er urettferdig å sammenligne Bergen med andre byer, siden vi faktisk er den byen som saksbehandler flest saker, sier Dag Skansen.

Vil lære av København

– Men 916 dager er veldig lang tid?
– Ja, men dette handler om den ryddeprosessen vi gjennomfører. Det er en kjent sak at vi har utfordringer i denne sektoren, men tallene lyver litt for oss. Vi har gjennom de to siste årene bevilget mer ressurser til å få avsluttet en del av de gamle sakene.

Skansen lover at Bergen kommune her skal bli mer imøtekommende, og at arbeidet med den forenklingen av plan- og byggeloven som kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har fått utført skal intensiveres.
– Dette er vi i gang med, og vil fortsette med, dersom vi får fornyet velgernes tillit. Allerede neste år vil vi se resultater av det arbeidet vi har satt i gang med å redusere køene, men at dette arbeidet burde vist resultater før er jeg helt enig i.  

Den mye omtalte 24-7-byen handler for øvrig om mer enn saksbehandlingstid.
– Dette er noe vi har sett på i København, forklarer Skansen.
– Helsetilbud, idrettsanlegg og andre tjenester må få åpningstider som er enda bedre tilpasset kundenes behov.

Snapchat fra bestemor

En viktig del av dette handler om å digitalisere tjenestene. Kritikken mot dette går på at mange av de mest aktuelle brukerne av tjenestene gjerne er de som er minst aktive som nettbrukere.

– Det er riktig, men fremtidens eldre er på nett, sier Skansen.
– Mange eldre er allerede på nett, og derfor ønsker vi blant annet at sykehjemmene skal få nett til brukerne, korrigerer Ramsøy.
– Dette kan være med på å holde de eldre vitale, og gjør det enklere for dem å holde seg i aktivitet. Denne saken har tatt lang tid, og har vært etterlyst av mange, men nå ser vi en løsning på det. Jeg tror at det blir svært positivt.

Tror på fortsatt blått byråd

– Hva tenker dere om byrådsmakt? Sitter Høyre fortsatt ved roret etter 14. september?
– Det er ikke tvil om at den borgerlige siden står sterkest. Vi har en avtale med Venstre og Frp, og deres velgere er borgerlige. Så jeg er ikke i tvil om at vi blir sittende; vi har en samling på borgerlig side, vi vet hvor vi står, og det er en stabilitet i det vi står for. Arbeiderpartiet må søke støtte hos SV, Rødt og MDG, uten at noen av de har avgitt noe løfte om at de vil styre sammen med dem.

– Hva med et mindretallsbyråd bestående av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre?
– Det kommer ikke til å skje. For det første er Venstre veldig tydelig på det, og for det andre er jeg overbevist om at KrF fortsatt er et borgerlig parti, selv om de har satt seg selv litt i midten.

Nei til dagløsning

En sak som har sprengkraft i seg til å velte planene om et blått byråd, er bybanen. Både KrF og Venstre går klart inn for en dagløsning over Bryggen, Frp vil helst ikke vil ha bybane i det hele tatt, mens Høyre har låst seg til en bybanetunnel. Dag Skansen tror likevel dette er en sak der det fortsatt er mulig å lande med æren i behold.
– Det har vært en vanskelig sak, men jeg minner om at vi lever i et demokrati. Høyre har mange saker som vi diskuterer ut fra at man har forskjellige standpunkter, men i denne saken har vi nå fått en tydelig avklaring, sier han, og viser til at Bergen Høyre har gjort et enstemmig vedtak på at de ikke vil ha banetrasé over Bryggen.

– Betyr dette at dere heller ikke vil forhandle om bybanetrasé over Bryggen?
– Jeg tar ikke stilling til det. Valgresultatet avgjør. Men en stemme til Høyre er en stemme til en raskere bane nordover som ikke går over Bryggen. Det går vi til valg på.

Venstres viktigste sak

– Erlend Horn sier at bybane over Bryggen er Venstres viktigste sak, og at de ikke vil være støtteparti for et byråd de ikke selv er en del av. Hvordan vil du komme rundt det?
– Jeg oppfatter ikke det som noe ultimatum. Politikk handler om å samhandle og å søke makt; det vet Erlend Horn like godt som jeg.

– Professor Frank Aarebrot mener at bybanen kommer til å gå over Bryggen uansett?
– Jeg tror at det er en feil spekulasjon. Aarebrot driver med synsing på sitt nivå, og er ikke innsatt i hva vi samtaler om her på Rådhuset. Men jeg ser frem til en avklaring, og håper at den kommer kjapt etter valget.
 

Av

Relaterte saker