Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SETT MED AP-BRILLER: – Det er behov for en bemanningsnorm i barnehagene for å få en god nok voksentetthet som bedre vil ivareta barnas utvikling, lek og læring., sier Pål Hafstad Thorsen. (Foto: Karina Asbjørnsen)

  • SETT MED HØYRE-BRILLER: – Det er bedre å tilby de ansatte videreutdanning eller fagbrev enn Arbeiderpartiets mantra om bemanningsnorm, som faktisk kan ødelegge for barnehagenes mulighet til å styrke bemanning der det trengs, sier Jana Midelfart Hoff.

Brukerundersøkelser om skole, SFO og barnehage:

– Høyre har mislykkes

– Høyre har gått høyt på banen når det gjelder realfagsundervisning i bergensskolen. Resultatene fra foreldreundersøkelsen viser dessverre at man har mislykkes, sier Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Skolebyråd Jana Midelfart Hoff (H) la nylig frem brukerundersøkelser for skole og SFO, samt for de private og kommunale barnehagene. De foresatte får her si sin mening om tilbudet. Leder av bystyrets komite for oppvekst og Arbeiderpartiets skolepolitiske talsmann, Pål Hafstad Thorsen, har gått gjennom de ferske undersøkelsene.

Begynner med det positive

– Det er positivt at foreldre opplever at byens barnehager er et trygt sted for barna å være, begynner han, i god pedagogisk ånd.
– Samtidig er det forbedringspotensial. Foreldre etterlyser mer tid til lek og læring for barna og at de ansatte skal ha tid nok til barna.
Arbeiderpartiet mener dette viser at det er behov for en bemanningsnorm i barnehagene for å få en god nok voksentetthet som bedre vil ivareta barnas utvikling, lek og læring.

Når det gjelder skolen, mener han at Bergen henger etter når det gjelder å tilby elevene en variert og tilpasset opplæring.

– Foreldre etterlyser bedre realfagsundervisning og at elevene skal få lære mer om teknologi og digitale ferdigheter, sier han.
– Høyre har gått høyt på banen når det gjelder realfagsundervisning i bergensskolen. Resultatene viser dessverre at man har mislykkes.

Trenger flere lærere

Arbeiderpartiet mener at svaret på foreldenes utfordringer er flere lærere, noe som også vil gjøre det mulig å møte behovet for tilpasset opplæring.

– Vi vil i tillegg utvikle en ny læreplan som møter den digitale utviklingen og behovet for teknologisk kunnskap som elevene vil trenge i fremtiden, sier han.

Foreldre som har svart på undersøkelsen etterlyser også mer kunst og kulturopplevelser i skolen. Dette vil Arbeiderpartiet møte med det de kaller «aktivitetsskolen».
– Som erstatning for SFO vil dette understøtte skolens arbeid, slik at det også blir mer rom for kunst og kulturopplevelser for elevene.

Aktivitetsskolen erstatter SFO

Når det gjelder SFO, viser undersøkelsen at det er misnøye med at byens SFOer er gammeldagse, har dårlig utemiljø og lokaler samt lite variasjon i tilbudet. Thorsen kommer her tilbake til det nevnte begrepet.
– SFO i Bergen må reformeres og utvikles til en aktivitetsskole med bredt fritidstilbud, og som en alternativ læringsarena som bedre understøtter skolens arbeid, sier han.

Avslutningsvis mener han at både barnehager, skoler og SFOer har et klart forbedringspotensial i samarbeid med hjemmene.
– Kommunen må utrede hvordan man kan sikre foreldrene god nok informasjon om barna og deres tilbud, noe som i sum vil gjøre foreldrene sikre på at barna er i trygge hender.

Høyres skolebriller

Skolebyråd Jana Midelfart Hoff (H) leser de to undersøkelsene med litt andre briller enn Arbeiderpartiet.
– Brukerundersøkelsen viser tydelig at foreldrene er veldig fornøyde med de ansatte i barnehagene i Bergen, sier hun.
– Vi er en av storbyene med høyest andel ansatte med pedagogisk utdanning, og dette gir kvalitet i barnehagetilbudet.

– Thorsen etterlyser en bemanningsnorm. Hva tenker du om det?
– Det er viktig med voksne i barnehagen, men vel så viktig at de voksne i barnehagen har pedagogisk utdannelse, svarer hun.

Arbeiderpartiets mantra

Kvalitet er Høyres hovedsatsning. En del av dette er å fortsatt tilby videreutdanning som barnehagelærer eller fagbrev for ansatte som ikke har dette i dag.
– Dette er en bedre prioritering enn Arbeiderpartiets mantra om bemanningsnorm, som faktisk kan ødelegge for barnehagenes mulighet til å styrke bemanning der det trengs.

– Er det riktig at bergensskolene henger etter når det gjelder å tilby elevene en variert og tilpasset opplæring? Hvordan vil dere eventuelt møte dette? Er svaret flere lærere?

– Skolene i Bergen er flinke på tilpasset opplæring, men vi kan alltid bli bedre. Vi ønsker undervisning tilpasset nivå, med stor grad av fleksibilitet. Dette er et tiltak som treffer godt for å tette i bunnen og strekke i toppen, mener hun.

Ulikt skolesyn

Høyre er uenig med Arbeiderpartiet fellesskole, der alle skal være like, og ser heller for seg en en skole tilpasset den enkeltes behov.
– Da Bergen i år fikk 40 nye lærerstillinger på småtrinnet, valgte vi å prioritere disse til skoler i levekårsutsatte områder i stedet for å tildele disse flatt utover.

– Hvordan vil dere sikre et bedre samarbeid mellom SFO og foreldrene?

– Mye av det som gjøres på dagens SFOer i Bergen er bra, og barna ser generelt ut til å føle seg trygge og ivaretatt, sier hun.
– Brukerundersøkelsen viser imidlertid at det er en del forskjeller mellom ulike SFO hva innhold angår, og det ønsker vi å gripe fatt i. Det er jo også det som er bra med en brukerundersøkelse; vi får direkte tilbakemelding på hva som fungerer og ikke.

Et viktig verktøy

Byråden forbereder nå en sak om SFO som skal opp i bystyret. Her håper hun på mange  innspill, også fra foreldrene. Når det gjelder kommunikasjon mellom barnehage/skole og hjem, tror hun at man har en del å gå på.

– Jeg er ikke så opptatt av mer informasjon som av mer målrettet informasjon. Hva er foreldrene mest opptatt av og hvordan når vi når dem best? Vi satser sterkt på å få foreldrene med, fordi de er svært viktige for barnets læringsutbytte. Brukerundersøkelsen er et verktøy i vår satsing, skriftlig vurdering på mellomtrinnet et annet.

 

Av

Relaterte saker