Lokalavis for Åsane og omegn!
  • ETABLERER MO-SENTER I EIDSVÅG: – En av de store seirene i budsjettforslaget er at rus og psykiatri styrkes, sier avtroppende sosialbyråd Silje Hjemdal (Frp).

Glad for MO-senter i Eidsvåg

– Det var utrolig viktig for meg å få penger til MO-senter i Åsane inn i budsjettforslaget, sier avtroppende sosialbyråd Silje Hjemdal (Frp).

I byrådets budsjettforslag er det satt av investeringsmidler til et nytt mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter) for rusmiddelavhengige. Planen er at dette skal lokaliseres i Eidsvåg. Dette er det fjerde senteret som etableres.

Alternativer til rus

– Det var en sann glede at byrådet vil prioritere dette. Dette er absolutt noe som vil komme de rusavhengige til gode, og våre erfaringer fra de andre sentrene viser at dette er svært vellykket, sier Silje Hjemdal til Åsane Tidende.

MO-sentrene inneholder kommunale helse- og sosialtjenester som råd- og veiledning, miljøterapeutiske tilbud, helserom og arbeids- og aktivitetstilbud. Målet er på den ene siden å unngå etablering av nye åpne russcener, samtidig som det blir gitt tilbud om hjelp og veiledning om alternativer til rus.

MO-sentre i alle bydeler

Sentrene bemannes av personell med helse- og sosialfaglig bakgrunn og bred erfaring med rusavhengige. Ved behov kan brukeren få hjelp til kontakt med øvrig hjelpeapparat, som andre kommunale tjenester og/eller spesialisthelsetjenesten

– Det har vært viktig for byrådet å få på plass MO-sentre i flere bydeler, ikke bare for å avlaste sentrum – men også for å møte brukerne der de er, sier Hjemdal.

– Mange som sliter med rus har ofte store helsemessige utfordringer. I tillegg vil jeg påpeke viktigheten i å tilby differensierte tilbud. Alle har ulike utgangspunkt, hjelpebehov og mestringsnivå.

Gode tilbakemeldinger

De allerede etablerte MO-sentrene har lagt til grunn et godt nærmiljøarbeid og har utviklet et godt samarbeid med andre aktører.

– Det er veldig viktig at kommunen bygger videre på erfaringer fra de andre sentrene. Nærmiljøene skal oppleves som trygge for alle, mener hun.

1. juli 2015, ett år etter at MO Nesttun og MO Wergeland åpnet dørene, hadde de hatt over 6000 besøkende. Timeavtaler er ikke nødvendig. I tillegg har sentrene matservering. Tilbakemeldingene så langt er gode.

– Jeg får inntrykk av at brukerne føler seg trygge – nettopp fordi de har et sted å gå til som gir de mer forutsigbarhet i livet.

Av

Relaterte saker