Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BYRÅDSLEDER MED VISJONER: – Bybanetraseen i Åsane skal gjøres enklere, raskere og etter vår mening bedre, sier Harald Schjelderup, som også lover å sørge for en bedre byutvikling i Åsane og legge til rette for et levende sentrum, med sykkelveier, gangstier, kulturhus og idrettspark. (Foto: Marius Solberg Anfinsen)

  • KLAR MED NYTT BYRÅD: Forrige onsdag presenterte byrådsleder Harald Schjelderup (midten) sitt nye byråd. Fra venstre: Julie Andersland, Pål Hafstad Thorsen, Dag Inge Ulstein, Harald Schjelderup, Erlend Horn, Rebekka Ljosland og Anna Elisa Tryti. (Foto: Håvard Holme / Bergen kommune)

  • NØKKELOVERREKKELSE PÅ BYRÅDSLEDERS KONTOR: – Jeg føler meg komfortabel og trygg på at din styring blir god. Du er flink, rettferdig og har hjertet på rett sted, sa avtroppende byrådsleder Martin Smith-Sivertsen til Harald Schjelderup. (Foto: Håvard Holme)

Nå skal Åsane tilbake på kartet

Sist onsdag presenterte Harald Schjelderup et byråd som har skrevet under på et dokument med mye godt nytt for bydelen vår. – Bybanetraseen i Åsane skal gjøres enklere, raskere og etter vår mening bedre, sier Harald Schjelderup, som i tråd med dette også lover å sørge for en bedre byutvikling i Åsane og legge til rette for et levende sentrum, med sykkelveier og gangstier.

Forrige onsdag var det nøkkeloverrekkelse på Rådhuset. Først ut var Harald Schjelderup, som overtok nøkkelen til byrådsleders kontor fra Martin Smith-Sivertsen.

Politiske hovedmotstandere

– Jeg føler meg komfortabel og trygg på at din styring blir god. Du er flink, rettferdig og har hjertet på rett sted, sa den avtroppende byrådslederen, og ønsket den nye lykke til.

Schjelderup kvitterte med å takke Smith-Sivertsen for tiden som byrådsleder.

– Selv om vi er politiske hovedmotstandere, har vi samarbeidet godt om viktige saker for Bergen, og jeg håper vi også fremover kan jobbe sammen i saker der vi har felles interesser for byen og for Vestlandet, sa Schjelderup.

Ingen byråder fra Åsane

Det nye byrådet hadde deretter konstituerende møte. De nye byrådene er Dag Inge Ulstein (KrF), Erlend Andreas Horn (V), Pål Hafstad Thorsen (Ap), Rebekka Ljosland (KrF), Julie Andersland (V) og Anna Elisa Tryti (Ap). Ulstein overtar etter Eiler Macody Lund, Horn overtar etter Silje Hjemdal, Thorsen etter Jana Midelfart Hoff, Ljosland etter Hilde Onarheim, Andersland etter Helge Stormoen og Tryti etter Henning Warloe.

Det eneste Åsane Tidende savner i byens nye maktbastion, er noen byråder med bosted i Åsane. Ved siden av ordfører Marte Mjøs Persen, er Linn Kristin Engø den eneste åsabuen i byrådet, og da som rådgiver for skolebyråd Pål Hafstad Thorsen.

Slåss mot Kyrkjekrinsen-nedleggelsen

Det er likevel god grunn til å glede seg. Flere av de nye byrådene har gjennom en årrekke snakket Åsanes sak, ikke minst gjennom Åsane Tidendes spalter. Overnevnte Thorsen var en av dem som slåss mest heftig for Kyrkjekrinsen skole da den ble vedtatt nedlagt i 2010, mens de to Venstre-byrådene Julie Andersland og Erlend Horn har tatt ordet i flere viktige saker om utviklingen av bydelen vår.

De to KrF-byrådene, Dag Inge Ulstein og Rebekka Ljosland, har vi inntil nå ikke hørt så mye fra når det gjelder Åsane-saker, men det regner vi med at det snart blir forandring på, siden begge får ansvar for tunge og viktige «departementer».

Hederskvinnen fra SV

Mange av de største sakene blir avgjort i de bredt sammensatte bystyrekomiteene. Også her glimrer åsabuen med sitt fravær når det kommer til ledervervene, men det mangler heldigvis ikke verken på forstand eller engasjement hos de fire nye lederne. Aller mest gleder vi oss over at hederskvinnen Oddny Miljeteig (SV) er tildelt det viktige vervet som leder av Komite for helse og sosial, med Marita Moltu (KrF) som nestleder.

De andre komitelederne er Martin Smith Sivertsen (H) for Komite for finans, kultur og næring, Geir Steinar Dahle (Ap) for Komite for miljø og byutvikling og Idun Bortne (V) for Komité for barnehage, skole og idrett.

Til kamp mot barnefattigdom

Arbeidsdokumentet som de tre partiene har dannet byråd på er breddfullt av gode saker, og vi merker oss spesielt at de lover å gjøre noe med den økende barnefattigdommen. Det står det respekt av.

– Vi vil satse på gode oppvekstvilkår for alle barn og unge, og utjevne sosiale forskjeller, sier Harald Schjelderup til Åsane Tidende.

Vi liker også tanken om at Bergen skal bli en foregangskommune pa? miljø og klima, med ambisjon om a? bli Norges grønneste storby. Det nye byrådet har i tillegg tatt inn over seg at Europa sta?r overfor den verste flyktningkrisen siden andre verdenskrig, og mener at vi bør ta i mot minimum 700 flyktninger ba?de i 2016 og 2017. I tråd med dette vil byrådet legge frem en handlingsplan for god integrering.

Bybanens alfabet

Når det gjelder hva byrådsskiftet betyr for Åsane, kan vedtaket om å legge bybanen over Bryggen knapt overvurderes.

Her bør det være grunn til å glede seg både for vårt lokale næringsliv, som kommer til å oppleve et stort oppsving på de kommende stoppestedene langs traseen, og folk flest i Åsane, som nå endelig kan se frem til et moderne, miljøvennlig og forutsigbart transportsystem som på enkleste måte tar oss både fra A til B og videre til C, D, E og F.

Enklere og raskere bybane

– Bybanetraseen i Åsane skal gjøres enklere, raskere og etter vår mening bedre, sier Harald Schjelderup, som i tråd med dette også lover å sørge for en bedre byutvikling i Åsane og legge til rette for et levende sentrum, med sykkelveier og gangstier.

Et enstemmig bystyre har tidligere gått inn for at bybanens endestopp skal være i Vågsbotn, og slik blir det også. Sløyfen rundt Prestestien kuttes derimot, men det skal vurderes å legge en sløyfe fra Nyborg over Liamyrane og Liakroken til Flaktveit med retur gjennom Rolland og C-feltet (vis a vis Arken) tilbake til Åsane sentrum.

– Årsaken er at vi vil se på muligheten for spennende byutvikling i et stort område med enormt potensial, forklarer han.

Vil bygge «lynlinjer»

For a? sikre kontinuitet i utbyggingen vil byra?det levere en ny sak til bystyret om trasevalg til A?sane raskest mulig, og senest innen utgangen av 2016. Samtidig skal det planlegges en sammenhengende høykvalitets sykkelløsning gjennom Sentrum og til A?sane.

Samtidig skal det utredes utbygging av egne «lynlinjer», som skal bygges etter at bybanen er bygget ut til Åsane og Fyllingsdalen. Disse skal sikre rask transport til bydelene. Byra?det vil også presisere overfor fylkeskommunen at Bybanen til A?sane ma? komplementeres med ekspressbusser.

Kulturhus og idrettspark

Åsane har ventet lenge på bybanen, men kampen for et eget kulturhus går enda lenger tilbake. Det nye byrådet vil her følge opp samarbeidet med fylkeskommunen om en samlokalisering av kulturhus og ny videregående skole sentralt i Åsane. Den kommende idrettsparken i Myrdal er også en viktig del av disse planene.

– Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon, og vi må være realistiske. Men byrådsplattformen slår fast at vi vil prioritere kulturhus i Åsane. Vi skal også gjøre viktige investeringer i idretten sammen med Trond Mohn, sier Schjelderup. 

Idrettslinjen har i dag en leieavtale med Åsanehallen. Med den nye skolen på plass kommer behovet for tilgjengelige idrettsflater øke enormt. Planen er her at to av de kommende håndballflatene skal brukes på dagtid av den nye videregående skolen. Kommunen kan da levere Åsanehallen tilbake til kommunens eiendomsavdeling, som muligens vil omsette den på det åpne marked.

Registrering av kulturminner

En annen sak det har vært kjempet lenge for, er å få på plass en oversikt over bydelens verneverdige kulturminner. Byrådet lover nå «a? sikre en helhetlig forvaltning av kulturminner i hele kommunen» ved å få utarbeidet en kulturminneplan. Ikke helt i tråd med historielagets krav, men nært nok.

Åsane historielag har etterlyst dette ved en rekke anledninger, gjerne i forbindelse med kulturminner som har stått i fare for å forsvinne grunnet manglende kunnskap - eller rett og slett har fått lov å forfalle av seg selv. Eksemplene er mange, det siste vi kommer i hu er steinhuset i Vågsbotn, som nå er gjenoppbygget takket være en utrolig innsats fra historielagets mange ildsjeler.

Av

Det nye byrådet

  • Byrådsleder: Harald Schjelderup (Ap) (rådgivere: Eigil Knutsen og Karina Asbjørnsen)
  • Byråd for finans, eiendom og eierskap: Dag Inge Ulstein (KrF) (rådgiver: Reid Ivar Dahl)
  • Byråd for sosial, bolig og inkludering: Erlend Andreas Horn (V) (rådgiver: Peder Lofsnes Hauge)
  • Byråd for barnehage, skole og idrett: Pål Hafstad Thorsen (Ap) (rådgiver: Linn Kristin Engø)
  • Byråd for helse og omsorg: Rebekka Ljosland (KrF) (rådgiver: Kristian Kopperud)
  • Byråd for klima, kultur og næring: Julie Andersland (V) (rådgiver: Tallak Rundholt)
  • Byråd for byutvikling: Anna Elisa Tryti (Ap)

Relaterte saker