Lokalavis for Åsane og omegn!
 • PLASS TIL FLERE PENSJONISTER: – Det kommer en del folk på fellesdugnader i helgene, men vi skulle gjerne sett flere også på ukedagene, sier Roald Muri, som torsdag ble tildelt årets kulturvernpris for dugnadsinnsatsen på Almåsgårdene.

 • LUNSJPAUSE PÅ LØEHAUGEN: Arbeidet oppe på det veiløse tunet består av alt fra drenering, rensing av veien, flytting på stein, vedlikehold av bygningene - og en stor sekk som bare omtales som «forefallende arbeid». På bildet ser vi noen av dugnadsgjengen under et av dagens høydepunkter: Lunsjpause på Åsanes tak. (Foto: Marianne Herfindal Johannessen)

 • YDMYK PRISVINNER: – Denne prisen må jeg dele med mange, kom det ydmykt fra Roald Muri da han sist torsdag ble tildelt årets Kuturvernpris for Åsane. (Foto: Kristine Rande)

 • DUGNAD PÅ ALMÅSGÅRDENE: Ole Bechmann Olesen (til venstre) og Roald Muri utfører dreneringsarbeid, rensing av veien, flytting på stein, vedlikehold av bygningene - og en stor sekk som bare omtales som «forefallende arbeid».

 • GLAD FOR NÆRINGSLIVETS STØTTE: – Næringslivet i Åsane har vært flinke til å stille opp for oss, sier Marianne Herfindal Johannessen, og nevner både Åsane steinsenter, Naboen og Hordaland asfalt som viktige sponsorer.

 • «ÅSANE I HUNDRE» FOR EN HUNDRELAPP: På historielagets bildeutstilling kan du kjøpe praktverket «Åsane i hundre» for en symbolsk hundrelapp. Her er det ekteparet Turid Hjortland og Harald Hjortland som står for salget.

Fikk kulturvernprisen for innsatsen på Almåsgårdene:

– Lunsjpausen er best

Dersom det er lenge siden du har besøkt det historiske tunet på Åsanes tak, er det nå på tide å legge søndagsturen dit. Mye har skjedd siden Almåsgårdenes venner ble overdratt bruksretten, og en av de kraftigste motorene i dette arbeidet er Roald Muri fra Morvik.

Det var en beskjeden prisvinner som sist torsdag ble tildelt historielagets kulturvernpris for 2015. Anledningen var det årlige Kulturfest-arrangementet Åsanekveld, og historielagesleder Marianne Herfindal Johannessen opplyste at det var et sjeldent enstemmig styre som stod bak avgjørelsen.

– Prisen deles ut til en som på enestående vis har bidratt til å redde et viktig kulturminne, sa Johannessen.
– Årets prisvinner er en ildsjel, et ja-menneske med innsatsvilje og stor arbeidsmoral. Han er en som jobber i det stille, men som likevel jobber veldig mye. Ingenting er for stort, tungt eller vanskelig for denne mannen.

– Denne prisen må jeg dele med mange, kom det ydmykt fra Muri.
Han er nå pensjonist, med både tid og energi til å delta i et arbeid der hans tidligere yrkeskarriere som elektriker og vaktmester nok veier tungt.

Lokalhistorisk redningsaksjon

Til Åsane Tidende forteller han at arbeidet oppe på det veiløse tunet består av alt fra drenering, rensing av veien, flytting på stein, vedlikehold av bygningene - og en stor sekk som bare omtales som «forefallende arbeid».

Han står selvfølgelig ikke alene i dette arbeidet, selv om han gjerne skulle sett at enda flere ville blitt med på det som ikke kan kalles noe annet enn en redningsaksjon for en viktig del av Åsanes historie. En annen som stiller villig opp, er Ole Bechmann Olesen fra Liaflaten, også  han pensjonist. Olesen er utdannet forskalingssnekker, og var tidligere vedlikeholdsmann i borettslaget der han bor.

Kontroll på lekkasjene

– Jeg hjelper stort sett Roald med det han gjør, sier Olesen, og forteller at han i tillegg har tatt ansvaret for to bærhager de fant på tunet.
– Vi tenkte at vi skulle få liv i de. Den ene har mest solbær, mens i den andre er det også stikkelsbær.

– Hvordan er tilstanden på bygningene?
– Det er et veldig stort behov for vedlikehold og oppgradering, dersom vi skal få de tilbake til gammel standard, medgir Muri.

– Er det lekkasjer inn i husene?
– Nei, det har vi kontroll på. Men det er behov for å gjøre noen grep, spesielt med tanke på drenering.

Ekte ildsjeler

De to har lagt ned mange frivillige arbeidsdager på Almåsgårdene. Olesen har notert 22 dager bare i høst; Muri mer enn dobbelt så mye.
– Hvorfor gjør dere dette?

– Det gir meg noe å se at vi kan gjøre en jobb for å sikre dette for etterslekten. Jeg føler rett og slett at det er et meningsfylt arbeid, sier Muri.

– For min del begynte det med at jeg mistet en god venninne, forteller Olesen.
– Dette ble en måte å få det på avstand. Arbeidet holder meg i gang, og jeg ser frem til det sosiale; lunsjpausen. Her er et godt fellesskap; vi går ikke og tenker og ser på klokken.

– Vi sier alltid at i dag skal vi ikke være så lenge, legger Muri til.
– Men så blir det sent likevel

– Bygningene og kulturlandskapet på Almåsgårdene skal settes i stand slik det har vært. Det er et prosjekt der vi skynder oss langsomt, bit for bit og stein for stein, sier leder av Åsane historielag, Marianne Herfindal Johannessen.

Vil lage bydelspark

Det Almåsgårdenes venner ser for seg, er et sted som skal være for allmennheten, der folk kan komme og få oppleve hvordan folk har levd der helt inn i vår egen tid.

Hittil i år har flere skoleklasser og barnehagegrupper vært på utflukt til Almåsgårdene, og Johannessen har flere ganger stilt opp som guide. De som leser artiklene hennes i Bergens Tidende, aner nok at formidling og deling av hennes rike lokalhistoriske kunnskaper er noe som ligger hennes hjerte nært.

– Hvordan er økonomien i dette prosjektet? Det er vel ikke gratis, selv om dere får utført mye på dugnad?
– Nei, men vi har noen gode sponsorer, og har fått gjort mye med de midlene vi har hatt. De bedriftene vi har snakket med har vært veldig hjelpsomme.

– En del av oppgavene krever vel også fagfolk?
– Ja, absolutt, og det styrer veldig hva som blir gjort nå. Men det er mange oppgaver som det ikke kreves spesialkompetanse for å utføre. I sommer hadde vi en gjeng som gravde dreneringsgrøfter, et viktig arbeid som ville blitt svært kostbart dersom vi skulle leid håndverkere til å gjøre det. Vi har også en kvinne som stiller på dugnadene, og tar med seg gamle vinduer hjem for å restaurere de og sette i nye glass.

Sprer Åsane-kunnskapen

Under Kulturfesten har Åsane historielag fått låne et lite lokale på Arken, der de har fylt veggene med historiske bilder fra Åsane. Midt inne i rommet har de også funnet plass til to av Johannes Eikås’ flotte gamle hestevogner. Kommer du deg forbi disse (det har vært mye folk inne de gangene Åsane Tidende har vært der), kommer du inn til et lite salgsbord, der du kan skaffe deg praktverket «Åsane i hundre» for en symbolsk hundrelapp. Dette krever en forklaring.

– Det er så enkelt at vi fikk kjøpt opp restopplaget, forteller Johannessen.
Alle inntektene fra salget øremerkes Almåsgårdene. Kanskje de også får en liten bonus her, i og med at de sprer kunnskapen om bydelen vår på en slik måte. For er det én ting vi kan trekke lærdom fra etter de siste årenes innsats fra Åsane historielag, så er det at et slikt glødende engasjement skaper resultater. Og engasjement, det begynner alltid med kunnskap.
 

Av

Almåsgårdenes venner

 • Ble formelt stiftet 19. februar 2014, og er registrert i Brønnøysund (enhets- og frivillighetsregisteret).
 • Forma?let med venneforeningen er «å ta vare pa? ga?rdsanlegget pa? Alma?s (gnr 197, bnr 1 og 4 i Bergen kommune) som kulturminne og kulturmiljø».
 • Venneforeningen skal dessuten «arbeide for a? fremme de historiske og kulturhistoriske verdiene og sørge for at Alma?sga?rdene blir til nytte og glede for allmennheten».
 • I april ble Almåsgårdenes venner tildelt retten til å leie Almåsgårdene i Åsane, etter en kommunal konkurranse hvor tre interesserte organisasjoner deltok.
 • Vedtaket om å tildele leieavtalen til Almåsgårdenes venner ble gjort administrativt av kommunaldirektørene for eiendom og kultur, næring, idrett og kirke.
 • Konkurransen kom i stand etter et byrådsvedtak. I dette vedtaket bestemte byrådet at retten til å leie gårdene skulle gå til en allmennyttig virksomhet rettet mot barn og unge.
 • Konkurransen ble kunngjort med søknadsfrist 20. mars 2015. Det kom inn tre søknader fra henholdsvis Norges miljøvernforbund, Almåsgårdenes venner og Almås kultur- og landskapsgård.
 • I avgjørelsen ble det blant annet lagt vekt på at venneforeningen har vist forståelse for stedet og dets karakter, både hva gjelder de fysiske rammer og i et kulturhistorisk perspektiv.
 • De har en god plan for ivaretakelse av allmennhetens interesser og barn og unges interesser, både gjennom samarbeid med skolene og for frivillige organisasjoner og lag.
 • Planen videre er å sta? for den framtidige drift og vedlikehold av anlegget, samt at de vil arbeide for å sikre og bevare et allerede aktivt turomra?de som en nødvendig kontrast til den planlagte utbyggingen i omra?det.
 • Mer informasjon: www.aasanehistorielag.no og www.facebook.com/almaasgaardenes.venner

Relaterte saker