Lokalavis for Åsane og omegn!
 • SVARER KRITIKERNE: – Jeg har tålt mye urimelig kritikk på grunn av at jeg, som Høyres bystyreleder, har fremført partigruppens flertallssyn, sier Dag Skansen, og legger til at en forutsetning for at bystyregruppen skal bære gjennom byrådets saker er at de har gjennomføringskraft.

– Jeg brenner litt for de som skaper noe nytt og har ideer

Etter fire år som heltidspolitiker er Dag Skansen fra Morvik tilbake på sitt eget kontor. Nå ønsker han blant annet å bruke tid på å hjelpe frem gründerbedrifter. – For 25 år siden var jeg selv gründer, sier han til Åsane Tidende.

Bergen Høyre slikker fortsatt sårene etter valget. Partiet mistet ni faste plasser i bystyret, og har redusert antallet heltidsstillinger fra 15 til 3,5. En av de som måtte gå fra jobben i betongkolossen i Rådhusgaten, var Dag Skansen, som bedyrer at han ikke er arbeidssøkende.

Bygget opp eget firma

– Økonomisk er jeg ikke avhengig av å ha en jobb, men mentalt trenger man å ha noe fornuftig å gjøre på her i livet, sier han, og forteller at han ønsker å bruke store deler av sin tid på gründerbedrifter.

Dette kan enten være ved å bidra som styremedlem eller leder, som investor eller som konsulent og bidragsyter for å få ting opp å gå.
– Jeg brenner litt for de som skaper noe nytt og har ideer.

Dette er noe han vet mye om, etter å først ha bygget opp og siden solgt seg ut av sitt eget brannfaglige rådgivningsfirma Skansen Consult. Nå sitter han tilbake med morselskapet Skansen Holding, som ifølge Brønnøysund-registrene driver med «eie og forvalte aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer, eie og forvalte eiendom, deltagelse i andre selskaper».

Krevende og lærerikt

– Savner du det politiske arbeidet?
– Det har jeg ikke rukket å tenke over ennå. Jeg forlater det heller ikke helt; jeg vil fortsatt sitte i bystyret, der jeg fortsatt skal gjøre en god jobb for Åsane og Bergen. Det har vært en både krevende og lærerik tid, og det kjennes litt godt å tre ut av posisjonen som Høyres gruppeleder etter en ekstremt vanskelig tid. Det blir godt å lene seg litt tilbake og kunne gjøre litt mer ting som betones av egne valg.

Skansen er takknemlig for god støtte fra bystyregruppen, noe han føler at han fortsatt har.
– Ting ble som de ble etter valget, der posisjonene ble fordelt etter rangen på listen. Jeg føler ikke at jeg har tapt så mye; jeg har aldri vært noen maktkampfigur. Men dersom jeg hadde blitt spurt om å fortsette, så hadde jeg takket ja.

Har ikke «Fyrsten» på nattbordet

– Enkelte har fremstilt deg som noe «machiavellisk». Har du «Fyrsten» liggende på nattbordet?
– Hehe. Jeg mener at det er feil. Bergens Tidende skrev at jeg drev maktkamp mot mitt eget byråd i bybanesaken. Jeg trakk meg også som byrådslederkandidat da andre stod opp og ville kjempe om det vervet. Partiet er ikke tjent med slike maktkamper. Høyre ville hatt bedre av at vi fant en felles kandidat og stod for det. Når partiet får dele seg i to fraksjoner, er dette noe som vil vare en stund.

– I bybanesaken frontet du et syn som var motsatt av ditt eget. Hvorfor gjorde du det?
– Dette var etter det velkjente møtet på Hotell Norge, sier han, og viser til partiets famøse holmgang mellom tilhengerne og motstanderne av Bryggen-alternativet.

Et stort flertall stemte her mot å legge Bybanen langs Bryggen, noe som fikk daværende byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen til å forlate møtet i raseri.

Bybanesaken kunne vært løst

– Etter møtet tok jeg en prat med alle i gruppen for å høre om de virkelig ville gå mot byrådets syn, forteller Skansen.
– Det ville de, og da måtte jeg, som gruppeleder, støtte min egen gruppes flertall. Slik fungerer det. I ettertid har jeg tenkt at enkelte andre, både partier og personer, ikke var pragmatiske nok til å få dette gjennomført. Hva hadde blitt så galt dersom vi hadde sendt Bybanen inn i en tunnel, på bakgrunn av det store flertallet for en slik løsning både i bystyret og blant folk flest?

– Dere kunne vel klart det med støtte fra Arbeiderpartiet alene?
– Ja, og med støtte fra flere partier. Vi benyttet oss dessverre aldri av muligheten.

Aps løftebrudd

– Var det valgtaktiske hensyn som lå bak at dere ikke fikk i havn en slik avtale?
– Det vet jeg ikke. 95 prosent av Arbeiderpartiets representantskap ønsket tunnel. Vi forhandlet med dem våren 2014, og kom også til enighet med dem. Vi hadde også samtaler med dem nå før sommeren om å få til en løsning før valget. Flere ting gjorde at dette likevel ikke ble noe av, og en del av det var nok av valgtaktiske hensyn. Men jeg vet at det var stor interesse på begge sider for å få en endelig avgjørelse før valget.

– Det gikk ikke mange dagene etter valget før Arbeiderpartiet gjorde helomvending. Hva tenker du om det?
– Dette er et løftebrudd med tidenes korteste tidshorisont. De har nok skuffet mange bergensere ved at de snudde på en slik måte, sier han, og minner om at mellom 70 og 80 prosent av bystyret fortsatt er motstandere av å legge Bybanen langs Bryggen.

Ap kastet inn håndkleet

– Kan man stole på flertallets eller opinionens mening i en sak som krever så stor grad av spesialkunnskap?
– Det kan du si, men vi har ikke så mange andre alternativer i et velfungerende demokrati.

– Byrådsforhandlinger er vel et slikt alternativ?
– Ja, på den måten at det er der makten utøves, og det er der man kan vise partiets styrke. Jeg tror nok mange av velgerne her føler seg ført bak lyset av Arbeiderpartiet, etter at de i valgkampen lovet at de ikke ville fravike sitt syn.

– Kan det tenkes at Arbeiderpartiet har et høyere mål i denne saken, to år før stortingsvalget?
– Jeg har ikke vært flue på veggen under byrådsforhandlingene, men jeg har registrert at noe av det første Harald Schjelderup gjorde, var å kaste inn håndkleet. Det skapte umiddelbart en god tone i forhandlingene, slik at Arbeiderpartiet kunne få gjennom mange av sine hjertesaker.

Antyder bestillingsverk

Han trekker frem saken om å reversere private løsninger. «Det er ikke aktuelt for byrådet å konkurranseutsette eller privatisere flere av kommunens velferdstjenester til kommersielle aktører» står det i byrådsplattformen, underskrevet av de tre samarbeidspartiene.
– Det er overhodet ikke Venstres sak, slår Skansen fast.

– Tror du at samarbeidet med KrF er en bestilling fra sentralt hold i Arbeiderpartiet?
– Det er mange som snakker om det. Arbeiderpartiet er veldig sentralstyrt, og da er nok arbeidsgiverpolitikk og annet mye viktigere enn bybanen i Bergen. Jeg vet ikke hva Støre har sagt til Schjelderup, men jeg er ikke i tvil om at det kan ligge noen føringer her.

Savnet politisk pragmatisme

– Er det egentlig så ille å legge Bybanen via Bryggen?
– Nei, og det er litt på samme måte som det jeg sa i sted. Dette er et godt eksempel på en sak som ikke har noen prinsipiell politisk karakter, og da må det være mulig å møte den med litt politisk pragmatisme, mener han.

– Dessverre har bybanesaken vært kjennetegnet av en merkelig frykt for prestisjefall og nederlag. Dersom Ragnhild (Stolt-Nielsen, journ. komm.) hadde gitt seg på dette og lagt ressursene på tunnelløsning, så ville vi ikke fått den saken vi fikk. Det er selvsagt mulig å få til et yrende liv på Bryggen uten en bybane. Så nei, jeg tror ikke at det er superkritisk. Den største motstanden mot Bryggen-alternativet handler om estetikk; folk har hjerte for Bryggen, og frykter konsekvensen av et slikt inngrep.

Av

Dag Skansens politiske CV

Nåværende verv:

 • Bystyremedlem for Høyre
 • Medlem av Komite for finans, kultur og næring
 • Styreleder for Bergen vann
 • Varamedlem til styret for stiftelsen KODE
 • Varamedlem til fylkesmøtet i Kommunenes sentralforbund (KS)

 

Noen tidligere verv:

 • Styremedlem i Bergen bompengeselskap 2005-2008 (styret nedlagt i 2010)
 • Bystyremedlem 2004-nå
 • Medlem av Komite for miljø og byutvikling 2007-2011
 • Gruppeleder for Høyre i Bergen bystyre 2013-2015
 • Leder for Komite for finans, kultur og næring 2013-2015
 • Leder for Komite for miljø og byutvikling 2011-2013

Relaterte saker