Lokalavis for Åsane og omegn!
 • FOLK STILLER OPP: – Vi er veldig glade for den velviljen vi er blitt møtt med her på Flaktveit. Det er tydelig at dette er noe som rører ved folk, sier Nina Henschien og Wafa Hmidene.

 • BRYR SEG: – Vi prøver å gjøre det vi kan, sier Remy Dahle.

Mottak for mindreårige asylsøkere på Flaktveit:

– Den lokale velviljen har varmet oss dypt

Mottaksleder Nina Henschien og miljøarbeider Wafa Hmidene glemmer aldri den første dagen de mindreårige asylsøkerne fikk møte elever ved Breimyra skole. – De ble møtt med smil og klemmer. Vi får gåsehud når vi tenker på det, sier de.

Statlig mottak Åsane i Breimyra åpnet 21. oktober. Dagen etter tok de mot 12 mindreårige ungdommer fra Afghanistan, Syria, Eritrea og Somalia. Ungdommene er i alderen 15-18 år, og alle er kommet til Norge uten foreldre.

Møtt med velvilje

– Vår oppgave er å gi dem den daglige omsorgen mens søknaden deres blir vurdert, forteller Henschien.
Dersom de får innvilget opphold, kan de da bosettes i ulike kommuner. Avklaringen tar nå lenger tid enn før; etter det Åsane Tidende kjenner til kan det gå inntil syv måneder frem til de får komme til asylintervju. Det er lang tid å leve med en slik usikkerhet.

– Derfor er det viktig at vi aktiviserer dem og gir dem en meningsfylt hverdag, sier Henschien, og uttrykker stor takknemlighet for at de har fått låne Vi Bryr Oss-salen i Flaktveithallen gratis.

– Det er bedre at barna får bruke dette rommet enn at det skal stå tomt på dagtid, sier daglig leder for Flaktveithallen, Remy Dahle.

Flaktveit idrettsklubb (FIK) drifter anlegget selv, og har derfor mulighet til å snu seg fort når det oppstår slike behov. Det har de gjort denne gangen.

Flaktveit bryr seg

– Vårt ønske er å gi disse ungdommene en best mulig start her på Flaktveit, sier Dahle, som synes at det er ekstra kjekt at de unge asylsøkerne får bruke Vi bryr oss-salen.

– Er det Vi bryr oss-ideologien som er tilbake?
– Absolutt. Vi må alle bidra med det vi kan. Det har vært litt skepsis blant enkelte, noe som gjør det enda mer viktig at vi forsøker å hjelpe og legge ting til rette.

FIK inviterer også ungdommene med på fellesaktiviteter, blant annet torsdagsklubben og Åpen hall på fredagskveldene.
 – Idrettsklubben og Flaktveithallen har vært helt enestående, sier Nina Henschien fra mottaket.
– Lånet av Vi bryr oss-salen betyr enormt mye, det at de kan få komme seg ut av mottaket, og ha noe å gå til.

Mange stiller opp

De to yngste barna har fått plass på Åstveit skole, mens de største inntil videre, mens de venter på plass på Nygård skole, får undervisning i salen med det passende navnet. Barna selv kaller rommet her for «den lille skolen». Undervisningen foregår hovedsakelig på norsk, noe som betyr at både armer, bein og tegninger må tas i bruk i kommunikasjonen.

– De er utrolig lærevillige, og tar tingene fort, sier hun.

Nærmiljøet har som nevnt stilt opp, både på Flaktveit og Åstveit. Denne uken begynner de på svømmekurs i Åstveithallen med Åstveit svømmeklubb, de deltar i flere aktiviteter i Flaktveithallen, Breimyra ungdomsskole har invitert de til å være med i gymtimene, de har fått aktivitetstilbud fra Røde kors og Redd Barna, og frivillige fra Åsane menighet har kommet på besøk hver søndag.

Bærer på mye

I tillegg har privatpersoner stilt opp; gått på tur med dem, laget pepperkaker og tatt de med på klatring i Fysakhallen på Fantoft.
– Det er veldig kjekt at så mange har stilt opp, og folk må gjerne ta kontakt dersom de vil bidra med noe, sier hun.

– Hvordan har barna det?

– Vi opplever at ungdommene som trygge og at de har funnet seg vel til rette her hos oss. Mottaket vårt skal være et mest mulig normalt bosted for ungdommer som er i en unormal livssituasjon og de har de samme rettigheter til helse- og omsorgtjenester som den øvrige befolkningen, sier hun.

Snakker fire språk

Wafa Hmidene er lærerutdannet i hjemlandet Tunisia, og har i tillegg tatt pedagogikk i Norge. Hun snakker både norsk, engelsk, fransk og arabisk, noe som kommer godt med i undervisningen.

– Det føles godt å kunne bidra, sier hun.
– Folk er snille og vil hjelpe. Det varmer.

Av

Flyktninger i Bergen

 • I 2015 skal Bergen ta imot 350 flyktninger. I tillegg kommer 100 familiegjenforente.
 • Per 31. august var 274 flyktninger bosatt i Bergen i 2015. 84 av disse er fra Syria, 58 fra Eritrea og 49 fra Somalia.
 • Staten har bedt kommunen om å ta imot 450 flyktninger i 2016 og i 2017.
 • Bystyret skal ta stilling til denne anmodningen på møtet 25. november.
 • Dersom du ønsker å hjelpe, kan du melde deg som flyktningguide hos Røde Kors. Den frivillige ordningen kobler flyktninger med bergensere for jevnlige møter. Disse gir god språktrening og en introduksjon til det norske samfunnet.
 • Det er også stort behov for permanente utleieboliger som trengs. Det er en forutsetning for å bosette flyktninger i Bergen at bolig er ordnet før de kommer til kommunen.
 • Når det mest grunnleggende er på plass, starter flyktningene ned norskopplæring ved Nygård skole. I tillegg har de samfunnskunnskap. Elevene lærer om sitt nye hjemland, norsk arbeidsliv, rettigheter, helsesystemet og generelt hvordan samfunnet er.
 • Etter en tid på skolebenken er målet at alle flyktninger skal komme seg ut i arbeid eller tilbake til en utdanningssituasjon.
 • Mange blir utplassert på språkpraksisplass i bedrifter. Målet er å praktisere norsk, hjelpe til på arbeidsplassen og lære om arbeidslivet.
 • En bedrift trenger ingen spesiell kompetanse for å ta imot flyktninger til seks måneders språkpraksis.
 • Kvalifiseringssenteret «Ny sjanse» er et tilbud til innvandrere, ofte med fluktbakgrunn, som har behov for tilrettelagt hjelp for å komme ut i det ordinære arbeidslivet.
 • Mer informasjon: www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/innvandring-og-integrering

Relaterte saker