Lokalavis for Åsane og omegn!
  • VERDT Å KJEMPE: Bente H. Skjelbred mener det er verdt å kjempe for høy kvalitet på kunstundervisningen i skolen. – Det elevene lærer har stor overføringsverdi til andre fag. Kunst er derfor viktig for å opprettholde høy kvalitet på nærmest all undervisning i skolen, sier hun.

– Vi må kjempe for kunst i skolen

Bente H. Skjelbred fremhever at kompetanse innen kunst og håndverk er viktig for kvaliteten i grunnskolen. – Faget har stor betydning for å sikre en helhetlig utvikling av elevene, sier hun.

Bente H. Skjelbred, høgskolelektor i kunst og håndverk på Høgskolen i Bergen, påpeker at kunst og håndverk er det fjerde største faget i grunnskolen. Hun mener at det derfor er viktig å kjempe for å opprettholde en høy kvalitet på undervisningen.

– Lærdommen elevene tilegner seg i dette faget har en enorm overføringsverdi til andre fag, som blant annet matematikk og norsk. Dyktige lærere i kunst og håndverk er derfor viktig for kvaliteten i hele skolen, sier Skjelbred til Åsane Tidende. 

Mye matte i kunst

Høgskolelektoren forteller at mange ofte ikke er bevisste på hvor mye matematikk det er i ulike former for kunst og håndverk.

– Innen alt fra å forstå strikkeoppskrifter og å drive med perspektivtegning, til å lage en god layout og grafikk er regning en vesentlig faktor, sier hun.

Åsabuen sier videre at norskfaget også er tydelig representert.

– Kunst handler om å uttrykke seg, og samfunnet har blitt mer og mer visuelt. Det er viktig at barn og unge ikke blir passive mottakere, men at de lærer hvordan de selv kan benytte et visuelt språk, sier hun.  

Skjelbred legger til at elevene lærer å forstå og analysere all reklamen de blir bombardert med i hverdagen gjennom en rekke ulike kanaler.

– Visuell kompetanse har stor betydning i dagens samfunn. Elevene blir mer motstandsdyktige mot reklame, når de vet hvordan den er bygget opp og hvilke virkemidler som blir tatt i bruk for å påvirke mottakerne, sier hun.   

Tradisjon og nytekning

Ifølge kunstneren fra Glasskaråsen er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig i debatten om å sikre kvaliteten på skolefaget kunst og håndverk.

– For det første er det viktig at vi tar vare på de tradisjonelle håndverkene, slik at de ikke dør ut. På samme tid skal vi også utvikle oss og tenke nytt, sier hun.

Skjelbred påpeker at samfunnet etterlyser kreative og innovative mennesker, og da er det nødvendig med estetisk kompetanse.

– Dette handler om hvem som skal bygge morgendagens hus, og hvem som skal utvikle produkter vi ennå ikke har en idé om at vi vil ha behov for eller glede av i fremtiden, sier hun.  

Skjelbred sier at dette viser at Norge har behov for arbeidskraft som er kreativ, reflektert og skapende.

– Å sikre kvalitet på kunstundervisningen i den norske skolen vil bidra til å oppnå dette, mener åsabuen.  

Skjelbred forteller at det er viktig å legge til rette for at elevenes fantasi, kreativitet og refleksjon kan bidra til gode aktiviteter.

– Målet er at de unge skal oppleve motivasjon via skaperglede og et behov for å uttrykke seg. Kunst i skolen er derfor viktig for å sikre en helhetlig utvikling av elevene, sier hun.

Høgskolelektoren forteller at faget består av mange komponenter, og det blir undervist i design, arkitektur, kunst og visuell kommunikasjon.

– Sistnevnte er en rød tråd gjennom all aktivitet i faget, sier åsabuen.  

Redesign i vinden

Elevene arbeider med alt fra tekstil via tegning og maling til sløyd og keramikk. De skal også innom design, grafikk og layout. Skjelbred synes det er positivt at valgfaget design og redesign har blitt innført i ungdomsskolen.

– Dette bidrar til å styrke fagfeltet, men å innføre dette gjør det enda viktigere at kompetansen er på plass, sier hun.   

Åsabuen legger til at redesign og gjenvinning er populært for tiden, og dette gjør at mange ungdommer velger å lære mer om det på skolen.

– Det er populært å handle på Fretex, og de unge ser at ting kan benyttes igjen og igjen, sier hun.  

Den engasjerte høgskolelektoren og kunstneren har tidligere arbeidet ved Åstveit ungdomsskole. Hun understreker at dersom lærerne brenner for faget vil vi se dette igjen hos elevene.

– For å sikre kvaliteten er det viktig at lærerne har god kompetanse på fagfeltet. De må sørge for at oppgavene er varierte, og at alle elevene blir sett. Det er ingen enkel oppgave, sier hun.

Skjelbred legger til at de beste er å dele opp klassen.

– Det er tross alt enklere å hjelpe 15 elever enn 30. Dette gjelder selvsagt i alle fag, men det er ekstra viktig når det gjelder å håndtere verktøy i sløydsalen eller en symaskin i tekstilrommet, poengterer hun.

Ivrige studenter

I dag arbeider Skjelbred med å undervise lærerstudenter i kunst og håndverk, og hun stortrives med jobben.

– Studentene er motiverte, og de blir ofte igjen på skolen lenge etter at undervisningen er over for å arbeide videre på prosjektene sine. Noen velger også å droppe pauser for å få mest mulig tid til å male, tegne eller drive med sløyd eller keramikk, sier hun.

Lektoren synes det er flott å se at studentene er ivrige.

– På sikt kommer dette til å bli glimrende lærere som skal ut i grunnskolen. Dette er viktig. Det er tross alt dem som skal utdanne morgendagens yrkesutøvere, sier hun.

Hjemme i Glasskaråsen har Skjelbred innredet et eget atelier. Der maler hun bilder, og da helst i akryl på lerret.

– Det er viktig for meg å være aktiv med kunsten selv. Da får jeg mer overskudd og motivasjon å gi til studentene i undervisningen, sier hun.    

Motivene på maleriene hennes består mye av landskap med fjell, vann og blomster.

– Bildene mine ligger i grenselandet mellom det forestillende og det abstrakte, forteller hun.

Den siste tiden har hun brukt mer og mer tid på egen kunst, og stadig flere får øynene opp for det hun produserer.

– Jeg har både solgt bilder og donert bort noen til gode formål. Det er veldig kjekt at folk er interessert i det jeg lager. Det motiverer meg. Etter et noen kjøper et bilde får jeg lyst til å skape mer, avslutter Bente Skjelbred.

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no