Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NØDVENDIG MED EKSTRA MIDLER: – Det blir litt feil om hele Myrdal idrettspark skal betales av Trond Mohn, mens kommunen sitter igjen med 100-200 millioner fra salget av Åsanehallen, sier Svein Ivar Lillehaug, som mener at disse pengene bør brukes for å få bygget idrettsparkeen i henhold til idrettens og befolkningens behov.

– Mohns millioner er ikke nok

– Det er for lite penger og areal til å få dekket alle behov, sier Svein-Ivar Lillehaug, som nå utfordrer byrådet til å bidra med nødvendige midler for å få Myrdal idrettspark i havn.

Som styremedlem både i Idrettsrådet, Hordaland ishockeykrets og Åsane ishockeyklubb er Lillehaug godt kjent med utfordringene knyttet til realiseringen av Myrdal idrettspark. Han viser blant annet til at kommunen hadde «glemt» å kalkulere inn utgifter til infrastruktur, parkering, uteelementer og beplanting mellom og rundt idrettsanleggene i det estimat som ble overtatt av Trond Mohn.

Takker Trond Mohn

– Jeg vil gjerne rette en stor takk til Trond Mohn, som har gjort det mulig å komme i gang med idrettsparken på Myrdal. Vi kan ikke forlange mer av ham, sier Lillehaug, og utfordrer byrådet til å bla opp de resterende midlene.

– Det blir feil dersom kommunen, samtidig som den flotte idrettsparken kommer, skal sitte igjen med inntektene fra salg av Åsanehallen. Her må det være mulig å få kommunen med på et samarbeid hvor de bruker noe av inntektene fra salget av Åsanehallen som tilskudd for å få bygget det nødvendige på Myrdal.

Blant annet legges det opp til en mindre turnhall, mens behovet tilsier en stor basishall med eget areal for frittstående og troppsturn, klatrehallen har et manglende samsvar mellom idrettsplanen og bystyrets vedtak fra forrige vinter om en 1500 kvadratmeter stor klatrehall, og det er kun tenkt én isflate i ishallen, mens behovet er på to.

Nødvendig med to isflater

Både Bergenshallen og Iskanten er i dag «sprengt» med tanke på bruk og kapasitet (ishockey, kunstløp, bandy og kjelkehockey). En konsekvens av dette er at det ikke er plass for andre jente/damelag enn Bergen ishockeyklubbs damelag, som spiller i kvinnenes 1. divisjon.

– Bergen ishockeyklubb har totalt 19 treningstimer i Bergenshallen i løpet av en uke. Hvis vi trekker fra for hockeyskolens to treningstimer, så sitter gutter, ungdom, damelag og herrenes A-lag igjen med 17 treningstimer, forklarer han.

Til sammenligning legger ishockeyjentene/damene i Stavanger, hvor de har jentelag i alle årsklassene, ukentlig beslag på totalt 15 treningstimer med full is. Ishockey er med dette tilbudet blitt en populær idrett for jentene i Stavanger, og byens jenter vil være godt representert på det laget som skal representere Norge under Ungdoms-OL på Lillehammer.

Jenter på guttelag

– Med kun én isflate i Åsane blir det ikke plass til både hockeyjenter, hockeygutter og kunstløpere, det vet vi fra Bergenshallen, argumenterer Lillehaug.

– Hvem er det da som skal nektes tilgang, og hvem er det som skal si at «sorry, men det blir ikke plass til hockeyjentene her heller»? Er det Idrettsbyråden som skal si dette?

I Bergenshallen må jentene fra ung alder av trene og spille på guttelag. Dette gir ingen god rekruttering, noe han mener alle bør forstå. Samtidig har jenter kunnet trene og spille andre lagidretter som fotball, håndball og basketball innen alle bydeler i mange tiår.

– Er det ikke på tide at politikerne tar denne forskjellsbehandlingen mellom idrettene og kjønnene på alvor nå som vi nærmer oss 2020? spør Lillehaug, nok en gang med adresse idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap).

– Ved å bygge en ishall med kun en enkel isflate på Myrdal vil det raskt bli det samme kapasitetsproblemet som i Bergenshallen. Tiden for publikumsskøyting vil bli kuttet ned til et minimum, og anlegget vil med dette ikke kunne gi det brede tilbudet som befolkningen ser frem til.

Bergenshallen stenges

En løsning med kun én isflate tar heller ikke hensyn til at det vil kreves en isflate for is-idrettsmiljøet på Slettebakken når Bergenshallen skal stenges for minimum en sesongs varighet for omfattende rehabilitering.

– Skal den nye ishallen i Åsane da stenges for åsabuene for å gi plass for Bergen ishockeyklubb, Bergen kunstløpklubb og Bergen bandyklubb? spør Lillehaug.
– En tilskuerkapasitet på 500-600, slik planene nå er, vil også være for lite for BIKs A-lag i Get-ligaen eller i toppen av førstedivisjon. Dette er også problemstillinger som Bergen kommune må planlegge løsninger for.

Krav om større turnhall

Når det gjelder turnhallen, viser han til det forrige byrådets vedtak om en mindre basishall med areal 900 kvadratmeter. Dette er for lite i forhold til turnidrettens behov i bydelen, og arkitektene forsøker nå å finne rom som svarer til turns faktiske behov (rundt 1500 kvadratmeter).
– Dette vil selvsagt gi implikasjoner for både arealutnyttelsen og de totale kostnadene for anlegget.

Også klatrehallen blir dyrere enn påregnet. Idrettsplanen skisserte «klatreelement», mens byrådet i sitt vedtak fra sist vinter ga rom for 1500 kvadratmeter tomteareal. Bergen kommune har også bestemt at klatring skal ut av Bergenshallen før rehabilitering (eller rivning) av denne, og at klatreaktivitetene skal over til Myrdal idrettspark.

Mangler midler

– Dette virker som en svært fornuftig løsning, men det blir et økonomisk problem når det ikke følger med penger fra Bergen kommune for å realisere anlegget, påpeker Lillehaug, som mener at det må komme en løsning på plass for klatrerne før Bergenshallen skal stenges.
– Myrdal virker som løsningen. Hvor ellers i Bergen skal en få realisert et slikt klatreanlegg innen 2019/2020?

Dette vil kreve ekstra midler, samt at man sikrer nødvendig areal for klatrehall i planleggingsfasen også etter at turn har fått sitt nødvendige areal på plass.

– En løsning kan være å flytte flerbrukshallen litt nærmere ut mot den videregående skolen for å gi mer areal mellom denne og Vestlandshallen, foreslår han, og avslutter med å oppfordre kommunen til å komme raskt på banen i en god dialog med Idrettsrådet og Arena Nord.
– Da kan de få de nødvendige brikkene på plass i forhold til finansiering og reguleringsplaner uten at en taper tid.

Salg av Åsanehallen

Planene for utvikling av Myrdal idrettspark skjer i regi av Arena Nord, et selskap som ble etablert for å håndtere Trond Mohns gave til formålet. Utbyggingsplanene for Myrdal legger til grunn at Bergen kommune kan selge Åsanehallen og at eksisterende aktiviteter flyttes til Myrdal.

– På bakgrunn av at dette nå er et privat prosjekt, vil et eventuelt salg av Åsanehallen være en sak for seg selv, og ikke noe jeg kan kommentere på nåværende tidspunkt, sier fungerende idrettsbyråd Roger VAlhammer til Åsane Tidende.

Åsane Nord er oppdragsgiver, med vedtekter godkjent av Kulturdepartementet; noe som blant annet gir dem rett til å kunne søke og motta spillemidler til utbyggingen. Prosjektet bygger på gjeldende idrettsplan, det vil si ishall (inkludert curling) med én isflate, stadion fotball, stor flerbrukshall (Arena Nord), klatring, turn og fysakelementer. Idrettsrådets leder, Terje Valen, sitter i styret for Arena Nord.

Utomhustiltak holdes utenfor

– Lillehaug mener blant annet at det bør bygges større turnhall, to isflater og større klatrehall. Hva tenker du om det?

– Ishockeymiljøet i Bergen, som Lillehaug representerer, vil få bedre treningsmuligheter når det nye anlegget står ferdig, men antall isflater tar utgangspunkt i det som allerede er vedtatt i Idrettsplanen.

– Er det riktig at utgifter til infrastruktur, parkering, uteelementer og beplantning mellom og rundt idrettsanleggene ikke er tatt med i kostnadsoverslaget?

– Privat giver har generøst sagt seg villig til å bidra med midler til utbygging av selve idrettsanleggene. Utenomhustiltak, inkludert trafikkforhold og parkering, ble ikke utredet i byrådssaken, da disse skulle avklares i den pågående reguleringsprosessen i kommunal regi, forklarer Valhammer.

Dialog om finansiering

I og med at prosjektet nå er i privat regi, mener byråden at det «påhviler Arena Nord å avklare omfang og kostnader for dette».
– Når det gjelder finansiering av denne delen av prosjektet, vil det være naturlig med en avklarende og tett dialog mellom Arena Nord og Bergen kommune.

Byrådet har forutsatt at prosjektet løses i nært samarbeid med Bergen kommune, til eksempel søknad om spillemidler og kompensasjon for merverdiavgift, festeavtaler samt avklaringer rundt fremtidig bruk og drift.
– Dette er arbeid som vil pågå i 2016, og som jeg ser frem til å ta fatt på. Jeg er glad for at dette prosjektet vil kunne gi Åsane et fantastisk område for idrett og aktivitet.

Av

Myrdal idrettspark

  • Planene for utvikling av Myrdal idrettspark er nå i regi av Arena Nord, som er et selskap som er etablert for å håndtere Trond Mohns gave til formålet.
  • Selskapets vedtekter er godkjent av Kulturdepartementet, og gir dem rett til å kunne søke og motta spillemidler til prosjektet.
  • Prosjektet bygger på gjeldende idrettsplan, det vil si ishall (inkludert curling), stadion fotball, stor flerbrukshall (Arena Nord), klatring, turn og fysakelementer.
  • Det er ikke lagt til grunn to isflater for ishockey i vedtatt idrettsplan.
  • Størrelsen på turn og klatrehall vil bli realisert innenfor de økonomiske rammer som selskapet har tilgjengelig, inkludert spillemidler og momskompensasjon.
  • Det er ikke kalkulert inn utgifter for infrastruktur, parkering, uteelementer og beplanting mellom og rundt idrettsanleggene.

Relaterte saker