Lokalavis for Åsane og omegn!
 • NÆRMILJØET STILTE OPP: Totalt 324 personer deltok i fakkeltoget, som gikk ned til Åstveit sykehjem og opp igjen til Kalvatræet skole.

 • STORT FREMMØTE: Fakkeltoget beveget seg i ærbødig tempo fra skoleplassen og ned til Åstveit sykehjem, der de ble stående en stund før de gikk samme ruten tilbake.

 • FAKLENE SKAPTE VARME: Gradestokken viste syv minus, uten at det så ut til å affisere noen av de fremmøtte.

 • AKSJONSLEDERENS OPPSUMMERING: – Det lønner seg å ta en kamp for å bli hørt, og jeg har stor tro på at vi får beholde skolen vår, avsluttet Gjertrud Hernholm-Selvik.

 • KONSERVATIVT PRINSIPP: – Det gode konservative prinsipp er at det som fungerer bra ikke skal endres, sa Martin Smith-Sivertsen (H).

 • HÅPET ER LYSEGRØNT: – Du legger ikke ned en skole som fungerer kjempebra, kun fordi du skal plassere en annen skole der, argumenterte Hilde Boberg Andresen (SV), som stilte med en forhåpningsfull hårfarge.

 • KONTAKT BYSTYREGRUPPENE: – Det er ikke byrådet som bestemmer om skolen deres skal legges ned, understreket Silje Hjemdal (Frp), og oppfordret de fremmøtte til å ta kontakt med partienes bystyregrupper - som skal ta den endelige avgjørelsen.

 • PLANLØS SPAREPOLITIKK: Sofie Marhaug (Rødt) hevdet at forslaget ikke gir mening annet enn som dårlig og planløs sparepolitikk.

 • TRENGER ALLE SKOLENE: – Det er uansvarlig å legge ned skoler med tanke på den store befolkningsveksten som forventes de kommende årene, sa Sondre Båtstrand (MDG).

 • MANET TIL KAMP: – Nå må vi vise oss frem, reklamere for skolen vår og fortelle hvor verdifull den er, sa FAU-leder Elisabeth Steckmest.

 • EN SANGLIG APPELL: «Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre / Dagen i dag, den kan bli vår beste dag» sang Adele Storvik.

 • RYGGSEKK MED GODE VERDIER: – Alle elevene som går her bygger seg opp en ryggsekk fylt med omsorg, empati og toleranse. De reagerer ikke om noen ser litt annerledes ut eller lager litt lyder, sa rektor Kenneth Monsen.

 • EN UNIK SKOLE: Mathias Kvinge (13) og Anniken Kratter (12) fra skolens elevråd viste til at Kalvatræet er en unik og inkluderende skole, der alle kjenner alle og tar hensyn til hverandre.

 • «IKKE SLAKT KALVEN»: Kristiane (9) og Angelica (9) hadde laget egen plakat til å bære i fakkeltoget.

 • KJEMPER FOR NÆRSKOLEN: Trude Nordli fra aksjonsgruppen ønsket alle velkommen, og takket alle som har engasjert seg i kampen for å beholde skolen.

Kampen for Kalvatræet

324 barn, foreldre, besteforeldre og politikere stilte opp da aksjonskomiteen Bevar Kalvatræet skole arrangerte fakkeltog sist torsdag. Det eneste som manglet, var representanter fra byrådet.

Gradestokken viste syv minus, uten at det så ut til å affisere noen av de fremmøtte. Fakkeltoget beveget seg i ærbødig tempo ned til Åstveit sykehjem og opp igjen til skoleplassen – der frostrøyken stod som små skyer ut av munnen på de mange talerne.

En unik skole

Hele arrangementet varte i rundt to timer, eller som en litt lang kinofilm. Den bitende kulden satte seg i fingrene mine, og jeg måtte varme kulepennene i bukselommen for å hindre  blekket i å fryse til is. Først ut på talerlisten var elevrådsrepresentantene Mathias Kvinge (13) og Anniken Kratter (12).

Budskapet deres var at Kalvatræet er en unik og inkluderende skole, både ved at de har en såkalt «forsterket avdeling» som integreres i klassemiljøene, at de har et sjeldent samarbeid med sykehjemmet, som nærmest ligger vegg i vegg, og at det er en skole der alle kjenner alle og tar hensyn til hverandre.

Alle inkluderes

Rektor Kenneth Monsen takket for fine ord fra de to, og holdt deretter en appell der han sa seg «svært overrasket» over at flytting av Kalvatræet-elevene i det hele tatt er nevnt i byrådets forslag til ny skolebruksplan. Dette underbygget han ved å vise til at skolen har en inkluderende og trygg elevgruppe, dyktige pedagoger og andre ansatte og engasjerte foreldre. Monsen trakk også frem, i likhet med elevrådsrepresentantene, hvordan de 22 elevene fra forsterket avdeling inkluderes i klassemiljøene.

– Alle elevene som går her bygger seg opp en ryggsekk fylt med omsorg, empati og toleranse. De reagerer ikke om noen ser litt annerledes ut eller lager litt lyder, sa Monsen, og stilte seg uforstående til at byrådet i det hele tatt vurderer å endre på «Kalvatræets sjel og ideologi».

Han kunne også vise til høy trivsel, med ingen meldinger om mobbing i elevundersøkelsen fra trinn 7 og svært gode tilbakemeldinger fra foreldreundersøkelsen.

Vår beste dag

– Det er slike skoler vi trenger. Her yrer det av liv både på dagtid og kveldstid, sa han, og avsluttet med en appell til politikerne:
– Dere må ikke endre på en skole som fungerer så godt som Kalvatræet.

Mikrofonen ble så gitt til 16 år gamle Adele Sortvik, som tidligere har deltatt på Norske talenter. Hun kvitterte med en klokkeklar fremførelse av Erik Bye-sangen Vår beste dag, som mange kjenner i Marit Larsens tolkning. «Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre / Dagen i dag, den kan bli vår beste dag» går den håpefulle teksten, og ble slik som en appell i seg selv.

Godt bevart hemmelighet

FAU-leder Elisabeth Steckmest fulgte opp med å fremheve Kalvatræet som en godt bevart hemmelighet.
– Det kan den ikke være lenger. Nå må vi vise oss frem, reklamere for skolen vår og fortelle hvor verdifull den er, sa hun, og takket aksjonsgruppen for den flotte markeringen de hadde fått i stand.

Da var det klart for kveldens lengste seanse, der taletrengte representanter fra fem ulike politiske partier fikk si sin mening om den foreslåtte flyttingen av Kalvatræet-elevene. Først ut var Sondre Båtstrand (MDG), som gikk sterkt ut ved å si at det er uansvarlig å legge ned skoler med tanke på den store befolkningsveksten som forventes de kommende årene.

Skoleskyss i gåbyen

– Nærskoler er god politikk for mindre transport og forurensing, og for levende lokalsamfunn med god livskvalitet, sa han, og viste til at Kalvatræet både er en viktig skole for nærmiljøet og en foregangsskole når det gjelder å inkludere barn med spesielle utfordringer i nærmiljøet.

Han pekte også på verdien av korte skoleveier, og advarte mot å «kaste» elevene ut i farlig trafikk langs den smale og delvis fortausløse Eidsvågveien.
– Det er himmelropende langt unna bystyrets ambisjoner om trygge skoleveier og gåbyen Bergen, argumenterte han.
– Dersom vi skal legge til rette for at elever skal kunne gå til og fra skolen, må vi ta vare på nærskolene.

Planløs sparepolitikk

Neste politiker på talerlisten var Sofie Marhaug (Rødt), som hevdet at forslaget om å flytte Kalvatræet-elevene ikke gir mening annet enn som dårlig og planløs sparepolitikk.
– Fremtidens bergensskole bør baseres på nærskoleprinsippet, med gangavstand til skolen, og ikke bryte opp allerede gode skole- og fagmiljøer for å spare penger, sa hun.
– Dette er svært kortsiktig tenkning, og stikk i strid med byrådets egne formuleringer om «rett bygg på rett sted».

Fra motsatt politisk fløy kom Silje Hjemdal (Frp), som åpnet med å si at dette er en skole som legger vekt på toleranse, inkludering, mangfold og viktigheten av å vise engasjement.

Oppmøtet varmet

– Det er svært lovende at barn tar så stor del i en sak som angår deres hverdag og har betydning for lokalmiljøet. Dette oppmøtet varmer i denne kalde kvelden, sa Hjemdal.
– Man skal ikke kimse av mødre som brenner for barnas oppvekstmiljø. Det har vært gitt mange eksempler på hvorfor nettopp Kalvatræet er unik og viktig å beholde. Jeg har ikke fått noen gode argument for hvorfor den bør legges ned.

Hun trakk her spesielt frem at elevene ukentlig stiller opp og arrangerer ulike aktiviteter for de eldre ved Åstveit sykehjem.

Vennskap mellom generasjoner

– Da jeg var elev ved Minde barneskole hadde vi et lignende opplegg med besøk til de eldre i Grønnestølen, fortalte hun.
– Disse møtene og erfaringene ville jeg aldri vært foruten. Å kjenne verdien av vennskap mellom generasjoner og å skape gode relasjoner er viktig livslærdom i seg selv.

Hjemdal traff tydeligvis en nerve hos de fremmøtte, for hun høstet mest applaus av alle talerne. Størst bifall kom da hun viste til at skoletomten ble gitt som en gave av en privat grunneier – nettopp for å etablere en barneskole i nærområdet.

– Slike private initiativ bør man ikke ta for gitt, men verdsette og ha med seg inn i vurderingen, sa hun.

Videre viste hun til det uheldige ved å sende barna ut på en trafikkfarlig skolevei dersom de flyttes til Eidsvåg skole, samt at hun fant det «svært merkelig» at partiene som er sterke bybaneforkjempere, ikke ser sammenhengen mellom et kommende bybanestopp og hva dette vil bety for ny vekst og flere innbyggere og barn i dette området.  

Håpet er lysegrønt

Hilde Boberg Andresen (SV) stilte passende nok med en forhåpningsfull lysegrønn hårfarge. Hun begynte med å si at forslaget om å flytte elevene fikk det til å gå kaldt nedover ryggen, og at det burde ringe i alle alarmer når det snakkes om å legge ned en skole som «eksemplarisk utfører alle sine samfunnsoppgaver».

– Du legger ikke ned en skole som fungerer kjempebra, som har lykkelige elever, som bidrar i nærmiljøet og verner om beundringsverdige verdier, kun fordi du skal plassere en annen skole der, argumenterte hun.
– Denne skolenedleggelseskabalen kan vi ikke gå med på. Jeg akter ikke å leke domino med skoler for å få flyttet rundt på elever.

Konservativt prinsipp

Sist ut av politikerne var tidligere byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H). Han stilte seg uforstående til at byrådet vil legge ned en skole han betrakter som «en solskinnshistorie».
– Det gode konservative prinsipp er at det som fungerer bra ikke skal endres, sa han.

Adele Storvik fikk æren av å runde av appellene ved å dra alle de fremmøtte med i allsang på Barn av regnbuen. Aksjonsgruppens leder, Gjertrud Hernholm-Selvik kom så frem, tydelig rørt over at folk stilte opp og ikke minst holdt ut i minusgradene.
– Vi er heldige som har Kalvatræet, sa hun, og fortsatte med en oppsummering som fortjener å bli sitert (og lest) i sin helhet:

Et fantastisk skue

– Barna får her mer enn bare fag med på veien inn i voksenlivet. De lærer å ta hensyn, de lærer tålmodighet og toleranse, de lærer at alle ikke er like privilegerte, og de ser mangfoldet i befolkningen på nært hold. De får med seg en lærdom om å ta vare på de som er litt annerledes enn seg selv, noe som er en av de viktigste lærdommer man kan ta med seg i livet. Og ikke minst, våre barn får oppleve ekte glede og kjærlighet, som virkelig alle barna viser hverandre når de er sammen her på skolen.

Hun så utover forsamlingen, som knapt hadde minket med én eneste person siden arrangementet begynte to timer før.

– Dette ser vi i kveld. Det er et fantastisk skue, med tente fakler, og alle oss som bor her i nærmiljøet. Det lønner seg å ta en kamp for å bli hørt, og jeg har stor tro på at vi får beholde skolen vår.

Av

Utdrag fra høringsutkastet

 • Rehabilitere og ruste opp Eidsvåg skole.
 • Etablere midlertidig avlastningsskole for barnetrinnet på Eidsvåg skole mens arbeidet pågår.
 • Tomtens begrensninger gjør at ungdomstrinnet fra Eidsvåg flyttes til Åstveit ungdomsskole, der de blir værende også etter ombyggingen.
 • Når Eidsvåg skole er ferdig rehabilitert, foreslås Kalvatræet skole avviklet og elevene flyttet til Eidsvåg skole, som da vil bli nærskolen.
 • Kalvatræet skole avvikles og Tveiterås skole flytter samlet inn i skolebygget.
 • Høringsfristen for forslaget til ny skolebruksplan er satt til 26. februar.

Relaterte saker