Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SER FORDELER: Jens-Petter Storheim ser kun positivt på at Åsane videregående skole og Lønborg videregående skole blir slått sammen til høsten. – Dette er et skritt i retning av det som blir den nye store yrkesfagskolen i Åsane. Den skal åpne i nye lokaler i 2020, sier han. (Foto: Nina Johnsen)

Slår sammen to skoler

Til neste skoleår blir de to videregående skolene Åsane og Lønborg slått sammen. – Dette er første skritt i retning av den nye store yrkesfagskolen som skal stå ferdig ved Vestlandshallen i 2020, sier Åsane-rektor Jens-Petter Storheim.

Fylkestinget vedtok i 2013 å bygge Nye Åsane videregående skole. Den skal stå klar til bruk høsten 2020.

– Dette kommer til å bli et flaggskip for yrkesfagopplæring i Bergen, sier Jens-Petter Storheim, rektor ved Åsane videregående skole.

Sammenslåing til høsten

Han er allerede blitt tildelt jobben som rektor ved den nye storskolen i bydelen, og han ser frem til oppstarten i 2020.

– Totalt kommer vi til å ta inn 1085 elever ved skolen som skal romme alle tilbudene som i dag finnes både hos oss og på Lønborg. I tillegg blir service og samferdsel både ved Knarvik og Tertnes videregående skole samlet i et større fagmiljø ved den nye skolen i Åsane. Idrettslinjen ved U. Pihl blir også flyttet til inn oss, sier Storheim.   

Allerede fra høsten blir dagens Åsane videregående skole slått sammen med Lønborg.

– Alt av voksenopplæring og lærlingundervisning skal foregå på Lønborg, mens all elevvirksomhet skal foregå i Åsane, sier rektoren.

Han mener at dette er en god ordning på kort sikt, frem til den nye storskolen står klar i 2020.

– Sammenslåingen med Lønborg fører til at vi allerede fra høsten av får et større og bredere tilbud på VG2 til elevene innen helse- og oppvekstfag, sier han.

En Åsane-arena

Storheim sier at dette betyr at færre ungdommer trenger å se seg om etter en ny skole etter kun ett år i Åsane.

– Det er en stor fordel både for elevene og skolen totalt sett at flest mulig kan fullføre opplæringen sin hos oss, sier han. 

Det er først og fremst innen helse- og oppvekstfag at elevene vil merke en forbedring fra høsten 2016.

– Når det gjelder de andre fagtilbudene våre vil ikke de store forbedringene komme før vi flytter inn i nytt bygg tre år senere, sier han.

Rektoren ser frem til å få samlet både elever og stab i ett bygg når den nye skolen står ferdig.

– I dag er vi spredt på flere ulike lokasjoner, sier han.

I tillegg til hovedbygget har skolen verksted på andre siden av gaten på Nyborg. Videre holder restaurant- og matfaglinjen til i Eidsvåg.

– Dessuten må elevene våre dra bort i Åsanehallen i hver eneste gymtime. Alt dette innebærer også at en rekke ansatte må transporteres rundt omkring. Logistikk er derfor en stor utfordring i hverdagen, sier han til Åsane Tidende.

Storheim trekker også frem at det er planlagt både kulturhus og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet av den nye yrkesfagskolen.

– Det er mye som skal komme i og ved det nye bygget. Dette blir en arena i bydelen som langt flere enn 16- til 19-åringene får glede av, poengterer han.

Blir bedre forberedt

Åsane-rektoren er sikker på at det blir langt mer fleksibilitet i undervisningen når hele skolen kommer under ett tak.

– Elevene får større valgmuligheter innen valg av studieretninger, og samtidig slipper vi unna dagens logistikkutfordringer, sier han.

Storheim fremhever at yrkesfag er et kjempebra alternativ til studiespesialiserende for mange ungdommer som skal velge utdanningsløp.

– Selv om du velger byggfag er det ikke nødvendigvis tømrer du skal bli. Interesser og jobbønsker kan endre seg, og elevene kan velge å ta studiespesialiserende som påbygg enten før læretiden eller etter at de har sikret seg fagbrev. Da har de blitt mer voksne og modne, og er ofte mer klare for å ta fatt på de teoretiske fagene, sier han.  

Nå ser Storheim frem til å gjennomføre første skritt på veien i retning av den nye storskolen.

– Det er en stor fordel at vi blir slått sammen med Lønborg allerede den kommende høsten. Da vil vi begynne å snakke sammen på en enda bedre og tettere måte enn det vi gjør i dag. Dette fører til at vi stiller bedre forberedt når vi skal innta de nye lokalene i 2020, avslutter Jens-Petter Storheim. 

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker