Lokalavis for Åsane og omegn!

Lokalhåndballen sliter drøye tre år før Myrdal idrettsanlegg kan stå klart:

– Ingen tvil om at Åsane har vært nedprioritert

Idrettsdirektør Rune Titlestads uttalelser om sprengt hallkapasitet, får styret i Åsane håndball til å reagere. – Typisk måte å omgå en problemstilling på.

Det sier nestleder i klubben, Truls Johnstad til Åsane Tidende.

– Hvorfor velge Åsane håndball når hallkapasiteten er helt sprengt. Spillere har valgt andre klubber grunnet dette, fortsetter han.

De lokale håndballklubbene sliter altså tungt med rekruttering og treningsfasiliteter i påvente av idrettsanlegget som om flere år kommer på Myrdal.

– Et evig jag. De kommunale banene vi får tilgang til er like sprengt som Åsanehallen, og tilfredsstiller heller ikke kravene til et seriøst seniorlag, fortsetter Johnstad.

Myrdal Idrettspark kan bli redningen for både Åsane, Flaktveit, Salhus og Eidsvåg. Problemet er at håndballen i bydelen er kneblet i kampen mot treningsfasiliteter, og anlegget som etter planen skal gi tre nye innendørsbaner, står ikke ferdig før 2019, tidligst.

– Dette anlegget har kommunen lovet oss i 20 år. Trond Mohn har kommet inn å bidratt, og vi ser frem til, og håper at anlegget blir en realitet, men det er fortsatt mange år til.

– Vi er kjent med behovet

Rune Titlestad i idrettsservice-avdelingen i Bergen Kommune, rister på hodet.

– Klubbene får gratis brukstid av kommunen. De har i tillegg mulighet til å søke om støtte til refusjon dersom idrettslaget ønsker å benytte private haller.

– Vi er kjent med at det er behov for økt hallkapasitet i Åsane i form av gjeldende idrettsplan som hadde Myrdal idrettspark høyt oppe på prioriteringslisten. Nå skal jo dette prosjektet gjennomføres. I mellomtiden disponerer vi den tiden vi har i haller i Bergen. Fordelingen av tider skjer som nevnt i idrettens egenregi. Idrettslagene må nok ta til takke med det vi har og fordele dette internt på best mulig måte, påpeker han videre.

Titlestad vet at ikke alle kommunale hallene er optimale i forbindelse med bruk til håndball, men mener klubbene bør være litt fleksible.

– Rollandshallen er ikke en «håndballhall» men er der ikke plass i andre haller, kanskje idretten i sine fordelinger kan utfordres, foreslår han.

– Vil bli som det er nå

– Idrettshaller kan ikke trylles frem og tildeling av tid mellom idretter og idrettslag skjer i regi av Idrettsrådet i Bergen. Det betyr at tilgjengelig hallkapasitet i bydelen vil være som nå, frem til nye haller står ferdige på Myrdal.

– Du mener lagene kan benytte kapasiteten på en bedre måte?

– Dialogen prioriteringen av tilgjengelig tid skjer i et samspill mellom klubb og idrettsrådet, og det finnes ikke noe trylleformular på dette. Men et spørsmål kan kanskje  være om hvorvidt dagens kapasitet utnyttes godt/smart nok, og om det finnes bedre lokale løsninger for bruk og prioritering.

Åsane skjønner lite

Styret i Åsane håndball stiller seg undrende til uttalelsene fra idrettsdirektøren.

– Det er jo nettopp det vi gjør, vi tar til takke med det kommunen har å tilby som er altfor lite. Å fremheve at kommunen har prioritert Myrdal idrettspark høyt er jo bra, men det er jo faktisk Trond Mohn som koster hele anlegget utenom spille-/tippemidler og momskompensasjon, sier Truls Johnstad.

– Det er en lettvint omgåelse av det faktum at kommunen ikke har haller med ledig kapasitet. Dette gjelder stort sett alle typer idrett, sier Johnstad om Titlestads uttalelser om Rollandshallen.

Dermed innser Åsane at kommunen ikke kommer til å bidra til noen form for økt kapasitet i årene før idrettsparken på Myrdal kommer.

– Med andre ord: kommunen kommer ikke til å bruke en krone på å bedre hallkapasiteten i Åsane frem til 2019, fortsetter han.

– Hvorfor velge Åsane?

Johnstad melder om at Åsane håndball har brukt over 60.000 kroner på leie av andre private haller for å gi lagene gode nok treningstilbud de to siste årene.

Halvparten av beløpet har klubben fått igjen av kommunen.

– Vi kan verken tilby nok trening, eller trening på hel bane. Rekrutteringen har vært begrenset, og selv om det blir fantastisk når  Myrdal idrettsanlegg kommer, har vi hatt et handicap i mange år, og det er lenge til det nye anlegget kommer. Slik kapasiteten er i dag, kan vi ikke gå for aktivt ut med rekruttering og de vi faktisk rekrutterer gir vi et tilbud som er dårligere enn det som burde vært tilfelle, påpeker han.

– Vi leier private haller fordi vi føler oss tvunget til det. Vi må prioritere annerledes fordi det ikke er plass til de mange lagene vi har. Vi er utvilsomt blitt nedprioritert i mange år nå. Dette er penger som kunne gått til drift av klubben, men som forsvinner rett ut. Det er et varsku for håndballen i øyeblikket, men vi får se frem til idrettsanlegget kommer

Trent på halv bane grunnet penger

– Kommunen har ikke en eneste hall med ledig kapasitet, om så var hadde vi benyttet den ledige tiden umiddelbart. Men dette er en typisk måte å «omgå» en problemstilling på. Når det gjelder refusjon ved bruk av private haller så må vi presisere at vi vanligvis ikke  har fått  refundert mer enn 30-40 prosent av kostnad ved privatleie.

– Dette ble for dyrt for Åsane Håndball denne sesongen, og vi har derfor slått sammen flere treningsgrupper i egen klubb, slik at disse har trent på en halv bane.

Johnstad gjør det klart at klubben gjør alt i sin makt for å nettopp utnytte kapasiteten maksimalt i forhold til forutsetningene og melder at klubben er svært klar på å ha et fokus på å utnytte treningstid, slik Titlestad mener flere klubber kan gjøre bedre.

– Dette er selvsagt en problemstilling vi er opptatt av. Vi gjør tilpasninger og slår sammen treningsgrupper for å utnytte kapasiteten bedre. Det er etablert et samarbeid med flere av de andre klubbene i bydelen. Ved å samle flere andre treningsgrupper på tvers, økes antall spillere som trener samtidig, og utnyttelsen av kapasiteten øker.

– I en håndballklubb er vi også avhengig av å trene på øvelser som kanskje ikke krever en håndballhall. Dette gjøres i stor stil der vi bruker vektrom og løpetrening ute. Men dette hjelper ingenting på hallkapasiteten som er så knapp at, til tross for all trening utenfor hall, ikke er stor nok til å dekke behovet for halltrening. Skal men bli god i håndball må man også spille håndball.
 
Han mener kommunen må ta grep når klubbene først får leie haller.

Mister treningstid uten forvarsel

– Når det gjelder kommunens forvaltning av tildeling i hallene opplever vi i økende grad at kommunikasjonen fra Idrettsrådet er for dårlig. Det settes opp arrangementer i treningstiden uten informasjon. Dette skaper stor frustrasjon og mange lag mister sin treningstid den aktuelle dagen. Dette har som sagt skjedd i økende grad denne sesongen.

– Jeg har forståelse for at det er komplisert å fordele en så knapp ressurs som halltid er i Åsane, men å informere brukerne i hallen som mister sin treningstid uten forvarsel burde være en enkel øvelse.
 
Kostnad for helgeaktivitet

I helgene må klubben selv betale hallvakt for å ikke komme til stengte dører.

– I helgene er ikke hallen bemannet med kommunens ansatte, men med en hallvakt fra arrangør. For dette får klubben betalt fra kommunen. Denne betalingen bruker  klubben til å betale hallvakten. Kommunens krav til hallvakt er at vedkommende er over 18 år og betalingen vi mottar fra kommunen er under vedtatt minste tarifflønn.

– Konsekvensene av dette er at Åsane håndball har en netto kostnad med å holde vakter slik at hallen kan benyttes til kamper annen aktivitet i helgene.
 
Han peker i tillegg på åpningstider i de kommunale hallene.

– Et annet moment er åpningstid i hallene. Åsanehallen stenger for sommeren 15.mai. Dette gjelder for alle idrettslagene som benytter hallen. Men idretten får selv lov å ha trening i hallen på eget ansvar frem til skolene stenger i slutten av juni. Trenere har fått et brannkurs og har selv ansvaret for å evakuere hallen ved en eventuell situasjon. Altså ingen halltrening før til høsten.

– Myrdal løser ingenting

I håndballgruppen til Salhus turn- og idrettslag, er oppfatningene rundt en nærmest umulig situasjon for miljøet ganske lik.

Erik Tjore, leder for håndballen i Salhus, tror neppe anlegget på Myrdal vil løse problemene med sprengt hallkapasitet i bydelen.

– Åsanehallen skal jo rives og Myrdal idrettspark vil ikke gi større kapasitet totalt sett. Utviklingen forsvinner og håndballen i nærmiljøet står overfor store utfordringer.

– Hvordan står det til i Salhus nå?

– Det står utvilsomt dårlig til i håndballen grunnet vanvittig dårlige treningsmuligheter. Jeg forstår veldig godt Åsane håndball. Vi sliter her ute, og har kun en gymsal tilgjengelig for de yngste, sier Erik Tjore videre.

– Hvor trener de eldste?

Syv lag på en bane

– Mye i Åsanehallen, som jo er sprengt nok fra før, og i buerhallen på Åstveit. I Åsanehallen er vi syv lag som må dele på hallen i en og en halv time hver tirsdag. Det er klart at det er ekstremt utfordrende, svarer han.

Han tror på lik linje med Johnstad i Åsane håndball, at spillere som når en viss alder, vil se seg om etter andre klubber med bedre treningsalternativer.

– Når spillere blir 14-15 år og ønsker å satse mer på håndballen, er det naturlig at de drives bort fra klubben når mulighetene er så dårlige her ute, påpeker Tjore.

Han kommer til slutt med følgende bekymring for fremtidige treningsmuligheter og kostnader.

– Badminton-gruppen, som driver buerhallen, leier ut kapasitet for å tjene penger på det. Er det etisk riktig å gjøre det slik, når det går på bekostning av mindre brukstid til lokale lag som ikke har andre muligheter, spør han.

Vi spør til slutt Rune Titlestad om salget av Åsanehallen, som Åsane Tidende har skrevet om tidligere.

Kan du si noe om et eventuelt salg av Åsanehallen, og om det potensielt kan frigjøre økonomi til å være med å finansiere Myrdal idrettspark, Titlestad?

– Utbyggingen av Myrdal idrettspark er nå i privat regi (idrettens egenregi). I gjeldende idrettsplan er det forutsatt at Åsanehallen kan avhendes når utbyggingen på Myrdal skjer og det er forutsatt at bruken i hallen flyttes til Myrdal. Etablert praksis i Bergen kommune er at eventuelle salgsgevinster inngår i bykassen generelt, og de økonomiske rammer for finansiering av fremtidige kostnader til å utvikle, bruk og drift av idrettsanlegg  avklares i økonomiplanarbeidet.

– Når anlegget står klart, vil det gi hele idretten i Åsane et stort oppsving. Da er det vel bare å glede seg, kommenterer Titlestad.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no