Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FÅR IKKE PARKERE: Ragnhild Natland etterlyser et sted å parkere for dem som benytter seg av kollektivtransport mellom Åsane og sentrum, men som ikke har behov for periodekort. – Her er plassen tilnærmet tom, og det er vanlig syn. Halvparten av plassene her kunne for eksempel ha vært åpen for oss, foreslår hun.

Her får ikke Ragnhild Natland parkere

Den nye innfartsparkeringen mellom Åsanehallen og Horisont står ofte tilnærmet tom. Samtidig har ikke Ragnhild Natland et sted å sette bilen når hun tar buss til byen. Hun får nemlig ikke lov til å parkere på en av de utallige ledige plassene, siden hun ikke har periodekort hos Skyss.

Ragnhild Natland er pensjonist og bor på Blindheim. Regelmessig reiser hun inn til Bergen sentrum for både ærend og ulike møter. Da trives hun best med å kjøre inn til Åsane sentrum og ta bussen derfra.

– Det er flere grunner til at jeg velger å ta buss. For det første blir vi oppfordret til å velge offentlig transport for å spare miljøet. Videre er det dyrt med både parkering i byen, og ikke minst rushtidsavgiften som har blitt innført, sier hun.

Mangler parkering

Den spreke pensjonisten og en rekke andre i hennes omgangskrets har imidlertid et problem. De mangler et sted å sette fra seg bilen i nærheten av Åsane terminal.

– Det er kun lagt til rette for dem som er i arbeid. Du må ha periodekort på bussen for å kunne parkere på innfartsparkeringen både her ved Horisont og den borte ved selve terminalen, forteller hun. 

Da Åsane Tidende treffer Natland i 14-tiden på ettermiddagen står det kun to biler parkert på den nye innfartsparkeringen mellom Åsanehallen og Horisont. Til tross for at nærmest alle plassene er ledige kan ikke Natland sette fra seg bilen der. Da får hun bot.

– De har ikke tenkt på oss «vanlige folk» da de laget denne ordningen. Det bør finnes et tilbud til oss som ikke har månedskort også, sier Blindheims-kvinnen.

Hun legger til at hver gang hun har kjørt forbi parkeringsplassen har det kun stått noen få biler der.

– Dette er et vanlig syn. Svært få plasser er i bruk, sier hun.

– Må ikke ligge helt ved terminalen

Natland har flere ganger kjørt rundt i bydelen for å finne parkering nært et busstopp.

– En gang sto jeg i nærheten av Åsatun. Da jeg kom tilbake fra byen hadde jeg fått en håndskrevet lapp på ruten om at dette ikke var en parkeringsplass, sier hun.

Nå mener Natland at det bør bli etablert en innfartsparkering som er tilgjengelig for alle som benytter seg av kollektivtransport.

– Halvparten av plassene her kunne for eksempel ha vært åpen for oss, foreslår hun.

Blindheims-kvinnen legger til at parkeringsplassen ikke nødvendigvis må ligge helt tett i terminalen.

– Nei, det viktigste er at vi kan stå nært et busstopp til enten linje tre eller fire. Dette er busser som går ofte, og det har stor betydning. Årsaken til at jeg ikke tar bussen helt hjemmefra er nemlig at den tidvis ikke går oftere enn én gang i timen, forteller Natland til slutt.

Vil sikre forutsigbarhet

Erlend Iversen, spesialrådgiver i veiseksjonen til samferdselsavdelingen til Hordaland fylkeskommune, sier at det er Bergen kommune som utformer den helhetlige parkeringspolitikken. Han sier videre at Skyss ikke er en lokal parkeringsaktør utover at Skyss/fylkeskommunen tilbyr et begrenset antall plasser for kollektivreisende på innfartsparkeringer.

– For å sikre nødvendig forutsigbarhet for de reisende er de nevnte innfartsparkeringsplassene på ukedager reservert faste reisende med periodekort, sier Iversen til Åsane Tidende.

Han sier videre at slik situasjonen er i dag er det et begrenset antall parkeringsplasser mellom bensinstasjonen og Åsane terminal, ved innkjørselen til innfartsparkeringen, som foreløpig er uregulert.

– De er tilgjengelige også for dem som ikke har oblat, men erfaringsmessig er det fullt der allerede tidlig om morgenen, sier han.

Nyoppstartet tilbud

Iversen sier videre at innfartsparkeringsplassen ved Horisont er et nystartet tilbud, som ble åpnet ved starten av sommerferien, med utgangspunkt i at plassene ved Åsane terminal er fullt utnyttet.

– Det blir derfor litt for tidlig å konkludere med hvordan denne parkeringsplassen vil bli benyttet. Skoleferien er nettopp ferdig, og det vil gå noe tid før de reisende har fått gjort seg kjent med den nye innfartsparkeringsplassen, sier spesialrådgiveren.

Han fremhever også at den ligger i et sentrumsområde, og dersom den ikke er reservert for kollektivreisende er det grunn til å forvente at den vil tiltrekke seg betydelig annen parkering enn kollektivreisende.

– Dette har vi erfaringer med fra andre innfartsparkeringsplasser, som tidligere har vært uregulerte, sier han.

Iversen forteller at det i dag finnes en kombinasjon av regulerte og uregulerte p-plasser i Bergensområdet.

– De uregulerte plassene er plassert utenfor sentrumsområder, der de tiltrekker seg mindre fremmedparkering som handlende, arbeidstakere og næringsbiler 

Han kan imidlertid ikke love Natland noen forbedring for henne angående parkeringsmuligheter når hun skal ta bussen til og fra sentrum.

– Nei, det er foreløpig ikke planlagt konkrete endringer i reguleringen av innfartsparkeringstilbudet, avslutter Erlend Iversen.

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker