Lokalavis for Åsane og omegn!
  • – RUST OPP ELLER LEGG NED: – Jeg håper lysløypen på Hjortland kan rustes opp og prioriteres, ellers kan det like gjerne jobbes med en ny løype et annet sted i Åsane, for her er det ikke gjort noe på mange år, sier Skoglund.

– Rust opp løypen eller legg den ned!

Klar tale fra Anders Skoglund (V) om lysløypen på Hjortland. Hordaland skikrets vil imidlertid prioritere Fana.

– Lysløypen på Hjortland er den eneste løypen i Åsane bydel. Likevel er denne løypen dårlig driftet og vedlikeholdt. Den blir heller ikke sporsatt på vinterstid, sier leder i Bergen Venstre og åsabu, Anders Skoglund.

Åsane Tidende blir med på en liten befaring på Hjortland, der vi treffer lokalpolitikeren. Løypen er dårlig merket, og heller ikke forbipasserende vi snakker med på veien aner hvor lysløypen egentlig begynner. Flere lyktestolper er i tillegg ute av drift.

Skoglund refser dagens fasiliteter og informasjon ved inngangen, og mener noe må gjøres dersom den videre driften skal ha noe for seg i det hele tatt.

– Det er ingen skilting som informerer om hvor lysløypen ligger, og ingen informasjon om lengden. I tillegg er det umulig å se hva som er lysløype og hva som er industriområdet i denne tilsynelatende tilfeldige ”samlokaliseringen” av lysløypen, landbruksområde og industriområde, sier han og utdyper:

– Grunnen lysløypen ligger på er steinete og tilsynelatende ikke tilrettelagt for løypekjøring på vinterstid, oppsummerer han.

Han skjønner lite av de store forskjellene som skiller Åsane fra Fana når det gjelder prioritering av slike løyper.

– Fana bydel har to store og godt driftete løyper på Totland og Riple, mens Åsane er avspist med 2,5 kilometer på Hjortland som ikke blir driftet i det hele tatt. Det er greit nok at forholdene for ski i Bergen ofte ikke er overveldende gode, men en viss tilrettelegging for skiglede må en kunne ha også i Åsane. Så handler det jo om hvordan og hvem som ønsker å engasjere seg i dette, sier han.

– En spøkelsesby

– Enten må en ruste opp lysløypen på Hjortland, eller så kan en like godt legge den ned og etablere en ny løype et annet sted i Åsane.

Han vil ikke kritisere verken kommunen eller andre, men håper lokalidretten, og næringsmiljøet på sikt ønsker å engasjere seg.

– Det er jo et fantastisk turområdet, ikke bare for skigåere, og er en fint knutepunkt til byfjellene. Hele løypen har forfalt, det er ingen info, er ikke tilrettelagt- og det hele ligner en liten spøkelsesby. Jeg regner med det er flere idrettslag i Åsane som er opptatt av ski og den generelle folkehelsen, og det hadde vært kjempefint om flere hadde gått sammen for å bevare denne flotte løypen, som jo er den eneste, i Åsane, påpeker han.

– Prioriterer Fana i idrettsplan

Leder i skikretsstyret, Ida Sætersdal, bekrefter at de har kommet med innspill til den endelige idrettsplanen som settes i januar, men vil ikke prioritere Hjortland.

– Vi er alltid positive til langrennsløyper, og dessverre er det flere løyper i Bergen som har forfalt de siste årene.

– I innspill til idrettsplanen for Bergen Kommune, har vi i skikretsen imidlertid ikke prioritert Hjortland i Åsane. Det handler ikke om at vi ikke ønsker denne løypen, men om at vi har prioritert litt annerledes nå.

– Rart at Åsane ikke prioriteres, eller at det er et engasjement rundt Hjortland når dette er den eneste løypen i bydelen. Det er ikke snakk om de store grepene for å få løypen i gang, kommenterer Skoglund.

Rune Titlestad, leder for idrettsservice i Bergen kommune, ser at ingen innspill om skiløyper i Åsane  foreligger i arbeidet med endelig idrettsplan.

– Det foreligger ingen innspill til det pågående arbeidet med endelig idrettsplan.

– Finnes ingen planer

Titlestad påpeker at løypen ligger på privat tomt, men at kommunen kan ha bidratt økonomisk. Dermed kan det virke som om lite vil skje fra kommunens side.

– Kiwanis klubb Åsane, etablerte for egen regning denne lysløypen på privat grunn hos en (muligens flere) velvillige grunneiere. Løypen skal ikke ha sortert under noen kommunale avdelinger. Løypen har ikke vært preparert verken av idrett eller grønn, men kanskje de har fått dekket noe av driften gjennom støtte fra kommunal tilskuddsordning private anlegg, sier Titlestad.

– Da Grønn etat dekket til den gamle bossfyllingen på Hjortland for noen år siden, berørte de et par tre av lyktestolpene. Disse erstattet de med helt nye.

Det finnes  ingen planer for løypene verken fra idrett eller bymiljøetaten (tidligere Grønn etat, journ.anm.) 

– Det foreligger heller ikke innspill om løypene til ny Idrettsplan verken fra Idrettsrådet,  idrettslag, skikrets eller andre.

 

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no