Lokalavis for Åsane og omegn!
  • OVERTAR STAFETTPINNEN: Ronja Breisnes (21) fra Flaktveit har nylig blitt valgt inn i sentralstyret til AUF, og overtar stafettpinnen etter Linn Kristin Engø (23) fra samme sted.

– Det store målet er en mer rettferdig verden

Det var urettferdighet som vekket det politiske engasjementet til både Linn Kristin Engø og Ronja Breisnes. – Vårt overordnete mål i politikken er gjøre det vi kan for å bidra til en mer rettferdig verden, sier Flaktveit-kvinnene.

Partikollegaene Linn Kristin Engø og Ronja Breisnes er begge fra Flaktveit, og de deler et stort engasjement mot urettferdighet. For et par uker siden gikk Engø ut av sentralstyret til AUF, mens Breisnes overtok stafettpinnen.

– Ambisjonene mine er å gjøre en best mulig jobb i de vervene jeg har fått, og jeg ønsker å besøke alle kriker og kroker i Norge for å rekruttere flere medlemmer til partiet og fortelle om saker jeg brenner for, sier den engasjerte 21-åringen.

Nyhetsreportasje engasjerte

Begge de to Flaktveit-kvinnene har allerede lang fartstid i politikken. For Engø sin del startet det hele en desemberkveld i 2008. Da så hun på nyhetene hjemme på Flaktveit sammen med foreldrene sine.

– Da fikk vi se tv-bilder av at Gaza ble bombet, og mange uskyldige mennesker ble skadet og drept. Da opplevde jeg en intens følelse av urettferdighet, og et behov for å gjøre det jeg kunne for å forhindre slik urettferdighet, forteller 23-åringen.

Engø husker også at Jonas Gahr Støre og daværende AUF-leder Morten Henriksen gikk ut i media og fordømte angrepene.

– Kort tid etterpå meldte jeg meg inn i AUF. De siste årene har jeg jobbet med temaer som rus, likestilling og asyl og innvandring. Likevel vil Palestina-engasjementet mitt alltid være det som ledet meg inn i politikken, og mitt overordnede mål vil alltid være å jobbe for en mer rettferdig verden, sier hun.  

Rundt to år senere ble en ny Flaktveit-jente rekruttert inn i AUF. Ronja Breisnes var en av elevene ved Breimyra skole som valgte å ikke dra i skolegudstjeneste. På den alternative undervisningene diskuterte ungdommene politikk og etiske problemstillinger. Der var også Engø.

– Linn snakket om okkupasjonen av Palestina. Dette bidro til å få øynene mine opp for urettferdigheten i verden, og jeg meldte meg inn i partiet like etterpå. I løpet av ungdomsårene begynte jeg å se de store sosiale forskjellene som finnes i hele verden, men også lokalt på Flaktveit og resten av Bergen, forteller hun.

– Trenger bedre ruspolitikk

De to unge kvinnene har hatt en rekke verv i AUF i Bergen og Hordaland. I dag er Breisnes representant i bystyret, og der sitter hun i komité for miljø og byutvikling. Dette er i tillegg til at hun nylig ble valgt inn i sentralstyret til AUF. Engø er politisk rådgiver for byrådsleder Harald Skjelderup. Begge to er opptatt av å få på plass en bedre ruspolitikk i Bergen.

– Både Ronja og jeg vokste opp på Flaktveit i en tid like etter at det hadde vært mye trøbbel i denne delen av Åsane. Det hadde blitt et trygt og fint sted å vokse opp, men det var store sosiale forskjeller i ett og samme nabolag, forteller Engø. 

23-åringen legger til at bare innad i hennes egen klasse opplevde hun at noen hadde fryktelig dårlig råd, mens andre igjen hadde mye penger.

– Jeg ble derfor tidlig bevisst på at det også var store forskjeller og mye urettferdighet i egen bydel. Da vi ble eldre så vi også at noen havnet skjevt ut på grunn av rus, og dette har styrket ønsket om å bidra til å gi rusavhengige en bedre hverdag, sier hun.

Engø mener at det burde bli betydelig mer lagt tilrette for skadereduserende tiltak for rusavhengige i Bergen.

– Jeg er utrolig glad for at byrådet velger å styrke arbeidet med legemiddelassistert rehabilitering, og ikke minst at vi endelig får på plass et sprøyterom i Bergen. Nå må vi få regjeringen med på å endre loven, slik at vi kan få etablert et brukerrom. I et brukerrom kan man innta andre stoffer enn heroin, og de rusavhengige vil få anledning til å røyke heroin. Vi vet at dette er langt mindre skadelig enn å injisere, sier hun.

Engø mener at en bedre ruspolitikk inneholder både brukerrom og legemiddelassistert rehabilitering.

– Vi må forhindre at folk dør av overdoser, og gi rusavhengige mulighet til å leve et mer verdig liv. I tillegg må vi forebygge at unge mennesker blir rusavhengige. Det er selvsagt veldig viktig, sier hun.  

Flere engasjerte ungdommer

Breisnes er enig med Engø om ruspolitikken i Bergen. I tillegg brenner hun for en rekke saker som hun kommer til å jobbe med i sentralstyret til AUF. Én av dem er arbeidsledigheten i Norge, og da spesielt på Vestlandet.

– Regjeringen har vært altfor passiv i lang tid nå, og situasjonen har derfor blitt verre og verre uten at det har blitt satt inn tiltak, mener hun.

21-åringen og resten av AUF er også engasjert i saker som påvirker de unges hverdag i stor grad.

– Vi har merket at mange er opptatt av den nye fraværsgrensen i videregående skole. Den går utover svake elever med psykiske lidelser, som sliter med å stille på skolen til enhver tid, sier Breisnes.

I Hordaland har AUF i dag rund 800 medlemmer, og Breisnes forteller at Bergen er det største lokallaget i Norge.

– Det er vi stolte av, sier hun med et smil.

21-åringen tror årsaken er at de er flinke til å rekruttere nye medlemmer, og at de tar opp viktige saker.

– Urettferdighet er et nøkkelord. Dette er noe alle vi i AUF er opptatt av å forhindre, sier hun til Åsane Tidende.

– Handler om din hverdag

Siden hun selv meldte seg inn i partiet i 2010 har hun opplevd et voldsomt oppsving i antall medlemmer.

– Stadig flere unge engasjerer seg på ulike plan. Noen melder seg inn i politiske partier, mens andre skriver hva de mener i sosiale medier eller som leserinnlegg i avisen, forteller hun.

Engø legger til at det er viktig for dem å formidle til dem de forsøker å rekruttere at politikk handler om deres hverdag.

– Det kan gjelde undervisningen på skolen eller svømmehallen i nærområdet. Barnehageplass i nærheten av hjemmet, fremfor å måtte reise på tvers av byen, er et annet eksempel som viser at politikk angår hverdagen til folk, sier hun.

Videre sier rådgiveren til byrådslederen i Bergen at det også i høyeste grad er politikk når ungdommer står på busstoppet og forbanner rutetidene.

– Da vi vant valget i Hordaland sørget vi for 400 nye bussavganger i Bergens-området. Dette førte til en enklere hverdag for en del busspassasjerer, men det er nok ikke alle som er bevisste på at dette faktisk er politikk, sier hun. 

– Et angrep på det vi står for

Etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya sommeren for i overkant av fem år siden økte engasjementet. Engø var ikke på leir denne sommeren, men Breisnes, som hadde meldt seg inn i AUF under et år i forkant var på Utøya 22. juli 2011.

– Jeg ble mer engasjert etter å ha opplevd dette, og det tror jeg alle medlemmene i partiet vårt ble uavhengig av om de var der eller ikke, sier hun.

21-åringen sier at terrorhandlingen var et angrep på ideologien deres.

– Han angrep det vi står for, og i ettertid kunne vi ikke møte det med noe annet enn politisk arbeid og engasjement, sier hun.

Engø legger til at terroren var et angrep på friheten og demokratiet vårt.

– Mange av oss hadde nok tatt slike ting litt for gitt før dette skjedde, sier hun.

Flaktveit-kvinnene forteller at AUF opplevde stor økning i antall medlemmer i tiden etterpå.

– Det gledet meg stort at også andre ungdomspartier, som Unge Høyre, også opplevde stor vekst. Årsaken til dette er først og fremst at ungdom over hele landet viste en vilje til å gjøre en forskjell uavhengig av ideologisk tilnærming til politikk, sier hun.

Engø trekker også frem at AUF er avhengig av politiske motstandere.

– Vi må ha noen å debattere mot. Uten blir vi ikke gode, sier hun. 

Skritt for skritt

Nå skal de to kollegaene og venninnene fra Flaktveit fortsette å arbeide i AUF og AP, blant annet for å oppnå en mer rettferdig verden.

– Det er vårt overordnede mål. Det høres sikkert ut som et veldig hårete mål, men vi brenner begge for å forhindre urettferdighet både lokalt og internasjonalt, sier Breisnes.

Engø har politikk som jobb i sin rådgiverstilling for byrådslederen. Etter arbeidstid er det gjerne møter og aksjoner. En del helger går med til konferanser.

– Jeg er heldig som får bruke så mye av hverdagen min på politikk. Samtidig hadde jeg ikke brukt tolv timer om dagen på politikk, dersom jeg ikke hadde følt at jeg gjorde noe som er viktig, sier hun.

23-åringen forteller at de arbeider skritt for skritt med å skape en mer rettferdig verden.

– Innimellom går det sakte, mens av og til oppnår vi resultater fortere. Målet er uten tvil stort, men vi skal fortsette å vie tid til politikken og kjempe for det vi brenner for, avslutter Linn Kristin Engø.

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker