Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SETTER SPØRSMÅLSTEGN VED SAMFUNNET: – Jeg tror kanskje vi nærmer oss en litt skremmende samfunnsutvikling, sier forfatter Mari Ulset.

     

Samfunnskritisk og med rom for ettertanke

– Jeg håper at leserne vil sitte igjen med tanker og refleksjoner rundt tiden vi lever i, sier forfatter Mari Ulset, som nylig har kommet ut med sin tredje roman «Slik lever vi her».

– Hva inspirerte deg til å skrive «Slik lever vi her»?
– Etter at jeg var ferdig med den forrige boken, begynte oljeprisene å synke. Det var da jeg begynte å reflektere over hva vi sitter igjen med, forteller Ulset, som synes det er en interessant tanke at landet forandrer seg så fort og så mye. Hun undrer over hva dette har gjort med oss nordmenn

En kjøpefest

Ulset påpeker at vi i Norge har en velferdsstat som man forventer mye av.
– Oljen har finansiert velferdsstaten, men hva når oljeinntektene går ned? Det blir kanskje et gap mellom det vi ønsker og det vi kan få.
Ulset forteller litt om historien i boken.
– Hovedpersonen er fysioterapeut, og mannen hennes er ansatt i et oljefirma. Sammen bor de i Oslo, og merker ikke like mye til oljekrisen som det vi gjør her på Vestlandet. De ser dette på avstand, og kan fortsette livene sine som før.
Den samfunnskritiske forfatteren påpeker at vi tilsynelatende bruker mer av oljefondet enn noen gang før, og at kjøpefesten fortsetter.
– Jeg syns det kan være fint å tenke litt over tiden vi lever i, og på hvordan vi tenker, sier Ulset.

Skummel utvikling

– Jeg synes jo at velferdsstaten er kjempebra, men noen av konsekvensene av den munner ut i egoisme. Man betaler fremfor å hjelpe hverandre, tror Ulset.
Hun legger til at Norge er et kjempebra land, men at vi kanskje nærmer oss en litt skremmende samfunnsutvikling.
– Vi gjør oss helt avhengige av at alt skal fikses av andre, og det er skummelt å bli vant til, tror den reflekterte forfatteren.
– Er de to andre bøkene dine også samfunnskritiske?
– Nei, i hvert fall ikke den første. Men alle romanene handler om relasjoner mellom mennesker. Denne gangen har jeg vendt meg litt mer ut mot samfunnet. Jeg tror det er nødvendig, smiler Ulset.

Mer raushet

Den engasjerte forfatterkvinnen tror leserne setter pris på litteratur som tar for seg hendelser i nåtiden.
– Jeg har også fått høre at boken treffer. Jeg tror mange kjenner seg igjen, sier Ulset.
Hun har også mange nye ideer til senere bøker.
– Vi lever i en spennende tid som det er interessant å skrive om. Det er mye statusjag, hvilket jeg selv synes blir litt kjedelig, konstaterer Ulset, og utdyper at hun tror samfunnet har blitt litt ”trangt”.
– Det er synd. Hvorfor gjør vi som vi gjør? Er det fordi alle andre gjør det? Jeg tror det hadde vært bra med litt mer raushet, slår Mari Ulset fast.

 

Av

Relaterte saker