Lokalavis for Åsane og omegn!
  • GLEDELIG: – Da Erna Solberg og Ketil Solvik-Olsen var i Arna for en måned siden var ikke denne strekningen nevnt i NTP. Dette ser jeg derfor på som veldig gledelig, uttaler åsabu Jørund Vandvik. 

200 millioner til utbedring av E39

Av regjeringens Nasjonal transportplan 2018-2029 som ble fremlagt i dag fremkom det at strekningen E39 Vågsbotn – Klauvaneset er bevilget 200 millioner kroner i statlige midler i perioden 2023-2029.

På pressekonferansen sa Nilsen at det ennå ikke er valgt noe konsept på strekningen, men at dette skal planlegges i første periode. 200 millioner kroner er satt av til E39 Vågsbotn – Klauvaneset. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til 5,4 milliarder kroner.

– Da Erna Solberg og Ketil Solvik-Olsen var i Arna for en måned siden var ikke denne strekningen nevnt i NTP. Dette ser jeg derfor på som veldig gledelig, uttaler Jørund Vandvik til Åsane tidende.

Sammen med tre ordførere i Nordhordland sjef for brann- og redningsetaten i Lindås sendte Hylkje-mannen et brev til Erna Solberg og Statens Institutt for sikkerhet og beredskap der de påpekte den store sikkerhetsrisikoen som er på den mye omtalte Steinestøveien, og hvor problematisk beredskapen er i Nordhordland ved for eksempel en større eksplosjon på Mongstad. Der fikk de ifølge Vandvik støtte fra Hordalands fylkesutvalg.


– Det samlede politiske trykket fra Nordhordland sin side først og fremst, og fra fylkespolitikere, tror jeg er grunnen til at de nå har snudd. Selvsagt skulle en ønske at arbeidet på veien startet i morgen, men en må erkjenne at ting tar tid. Det som nå er viktig er jo at det nå skjer i 2023, og at det ikke blir skjøvet på enda en gang. Så får vi heller bite det i oss at det beste hadde vært om de startet i morgen.

Av