Lokalavis for Åsane og omegn!
  • IKKE BRA: Einar Drægebø i Njørd ro- og kajakklubb, forstår lite av hvorfor den gamle vannscooterforskriften er skrotet og mener den går på kompromiss med sikkerheten på sjøen.

Refser opphevingen av vannscooter-reglene

– Denne endringen kan få katastrofale følger, sier leder i Njørd ro- og kajakklubb, Einar Drægebø. Regjeringen vil imidlertid gi større ansvar til kommunene.

I 2013 ble Norge pålagt av EU/EØS å tillate vannscooterkjøring. Det betydde fritt fram å kjøre vannscooter 400 meter fra land på sjøen og 500 meter fra land på innsjøer.

Vannscooterforskriften ble imidlertid opphevet fra 18. mai 2017. Regjeringen har bestemt at vannscootere heretter skal kunne brukes på lik linje med båter og at restriksjonene fjernes. Kommunene kan fortsatt ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter.

Statssekretær Lars Andreas Lunde svarer slik på den kontroversielle endringen:

– Den gamle vannscooterforskriften tok ikke godt nok hensyn til sikkerhet, kontroll og håndheving, og den var vanskelige å anvende i praksis.

–  Risikofylt

Drægebø mener at det blir helt feil av regjeringen å endre denne regelen.

– Fra et kajakk-perspektiv er frislipp av vannscootere ufornuftig og risikofylt. Vi har hatt flere nesten-ulykker for padlerne våre i Eidsvåg, sier han.

– At en endring av denne forskriften skal gå på sikkerheten til padlerne våre og andre som ferdes på sjøen nært land, er fullstendig uakseptabelt. Det kan være vanskelig å oppdage padlerne på sjøen, og vannscooterne kommer i veldig høy fart, fortsetter Drægebø. 

Drægebø mener at opphevelse av forskriften, uten samtidig å tilrettelegge for at det raskt kan etableres lokale forskrifter, gir en unødvendig risiko for sikkerheten til myke sjøfarende.

– Jeg vil presisere at mange er hensynsfulle, men dessverre er ikke alle det. I Eidsvågbukten er hastigheten regulert til maksimalt 5 knop, som gjelder uavhengig av regelendringen. Men problemet er at enkelte kjører i minst 30-40 knop. Seinest forrige uke var det en mann som kjørte med vannscooteren sin tett inn mot land i Tømmervågen i 30-40 knop.  Det utgjør et betydelig farepotensial.

Han mener nye og interkommunale regler må etableres snarest.

– Bergen kommune, sammen med nabokommunene bør ta initiativ til at det fastsettes kommunale vedtekter som regulerer vannscooterkjøringn. Slik aktivitet er livsfarlig, og et stort tilbakeskritt for sikkerheten. Jeg tror ikke et totalforbud mot vannscooterkjøring er veien å gå, men det er åpenbart behov for en særregulering fordi kjøringen verken er nyttebasert eller har andre formål enn å være et leketøy, sier Drægebø. 

Han har ingen forståelse for hvorfor regjeringen har opphevet denne forskriften, uten samtidig å sørge for å etablere andre beskyttelsesregler.

– Både når det kommer til støy, miljø- men viktigst av alt: sikkerheten for de som ferdes på sjøen. Da må det være en effektiv og god regulering av vannscooterkjøring.

– Kommunene kjenner lokale behov

Lunde presiserer at det fortsatt finnes klare retningslinjer for oppførsel til sjøs, og mener kommunene i byene er bedre rustet til å ta avgjørelsene.

– Selv om vannscooterforskriften er opphevet er det ikke fritt frem på sjøen for bruk av vannscooter. Regler om aktsom ferdsel, avstand til badende og fartsbestemmelser i sjø gjelder også for vannscooterføre. 

– Norge har en lang kyst med store variasjoner i både befolkningstetthet, naturmangfold, landskap og bruk av sjøarealene. Derfor har vi opphevet vannscooterforskriften og overlatt regulering av vannscootere til kommunene, som kjenner lokale behov, sier han. 

Vil ha forbud

Anders Skoglund, leder i Åsane Venstre, er en av politikerne som går hardt ut mot årets endring. Han mener et forbud mot vannscootere er den beste løsningen.

– Nå er vannscootere sidestilt med all annen ferdsel. Vannscootere har ingen annen nytteverdi enn å kjøre fort. Jeg håper det er mulig å få gjennom en fornuftig regulering slik det var, men det blir fort mye forvirring rundt reglene, og kommunale regler (Kommuner kan søke om egne forskrifter for enkelte områder, journ.anm.). Derfor tror jeg et forbud er det tryggeste og enkleste å forholde seg til, og den beste løsningen, sier Skoglund.

– Åsane er en stor kystbydel, så dette er en viktig sak for oss. Både med tanke på å verne dyrelivet, ivareta sikkerheten til de myke kystbrukerne, redusere støy. Vollane-stranden på Eidsvåg er et eksempel på et område der et forbud bør komme på plass, fortsetter Skoglund.

Les hele artikkelen i Åsane Tidendes papirutgave, eller som e-avis.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker