Lokalavis for Åsane og omegn!
  • GÅR SAMMEN: De to Lions-klubbene i Åsane blir til én felles klubb fra 1. juli. – Målet er å få en mer slagkraftig Lions-klubb i bydelen, sier Arvid Hannes Toftevåg og Per Olav Ulberget.

Lions-klubbene går sammen

Lions Club Åsane og Lions Club Åsane Nord har vedtatt å slå seg sammen fra 1. juli. – Målet er at vi skal få bedre slagkraft og styrke Lions i bydelen, sier Arvid Hannes Toftevåg og Per Olav Ulberget.

I en årrekke har Åsane hatt to Lions-klubber. Lions Club Åsane har drevet sin virksomhet i over 50 år. I tillegg har Åsane Nord-klubben vært aktiv siden den ble stiftet sommeren 1980. Nå slår de seg sammen for å bli mer slagkraftige i bydelen.

– Medlemmer har alltid vært en utfordring. Den siste tiden har vi ikke hatt nok folk til å fylle alle rollene i vårt eget styre, sier Per Olav Ulberget, president i Lions Åsane.

Arvid Hannes Toftevåg, president i Lions Åsane Nord, forteller at deres klubb er noe større.

– Samtidig har det begynt å minke litt hos oss også med årene, og mange av medlemmene våre er godt voksne, forteller han.

Begge de to presidentene går av nå til sommeren, og Kjell Rennestrøm blir ny president for fellesklubben i bydelen.

– Vi kommer likevel til å fortsette aktivt i Lions begge to, og vil påta oss verv i det nye styret, poengterer Ulberget.

Håper å vokse

Om kort tid går altså de totalt 27 medlemmene sammen i én klubb. Toftevåg forteller at Åsane Nord-klubben lenge har hatt tilholdssted i Tertnes sitt klubbhus, og der skal den nye klubben som har fått navnet Lions Club Bergen Åsane også ha sin base. Nå håper både Ulberget og Toftevåg på et oppsving i medlemstallet.

– Ja, vi har behov for både flere kvinner og menn i den nye klubben. Å være med i Lions passer for alle som er engasjert i arbeid for barn, unge og eldre, og da først og fremst i vårt eget nærmiljø men også nasjonalt og internasjonalt, sier Ulberget.

Toftevåg legger til at det ikke trenger å være spesielt tidkrevende å bli med i klubben.

– Nei, vi har ulike prosjekter som tar noen timer her og der, men det krever ikke all verdens med tid, sier han.

– Skal være kjekt

De to presidentene legger til at de også har klubbmøte hver andre mandag i måneden.

– Vi legger vekt på at det skal være kjekt å gå på disse møtene. Nå har også den påtroppende presidenten for fellesklubben informert om at det kommer til å være en foredragsholder på klubbmøtene fra høsten av. I tillegg er det alltid sosialt og hyggelig, sier Ulberget.

Nå håper de at den nye klubben kan gi enda bedre service til dem som trenger Lions, og  da først og fremst i egen bydel.

– For oss er det viktig å få fatt i midler, slik at vi har noe å gi til dem som trenger hjelp og støtte, sier Ulberget.

Han legger til at driften av klubben blir dekket av medlemskontingenten.

– Det betyr at én krone inn er også én krone ut. Vi har ingen utgifter på innsamlede midler, slik at dersom du gir oss en ti-kroning vil hele tieren gå videre til folk som virkelig har behov for den, sier presidenten til Åsane Tidende.

Ulberget legger til at dette også innebærer at Lions har behov for medlemmer for å kunne drive klubben.

– Kontingenten som medlemmene betaler dekker alt fra leie av lokaler til andre løpende utgifter, sier han.

Nå tar begge Lions-klubbene i Åsane sommerferie, og starter opp igjen som én felles enhet i slutten av august eller starten av september.

– Vi ser frem til å gå i gang med det nye klubben, og vi håper å se mange nye fjes som har lyst til å bli med i Lions-fellesskapet, avslutter Ulberget og Toftevåg.  

 

Les hele artikkelen i vår e-avis!

 

Av

Relaterte saker