Lokalavis for Åsane og omegn!
  • – NY ÅSANE-FYSAK: Tor Woldseth håper kommunen får fortgang i områdeplanen for Nyborg, men tror det kan ta lang tid før forsvaret får solgt bygget i Flaktveitvegen.  (Foto: Erik Madsen)

  • NEDSLITT: Dette bygget står på en tomt som er en del av ny områdereguleringsplan for Nyborg. Denne planen er kraftig forsinket, og et salg avhenger av ferdigstillelse.  (Foto: Erik Madsen)

Områdeplan for Nyborg kraftig forsinket

– Her må kommunen være fleksibel da det er snakk om et lite område. Ta tomten ut av områdeplanen og tilrettelegg for idrett snarest, sier Tor Woldseth (Frp).

Åsane Tidende omtalte tidligere i vår om det nedslitte bygget ved Åsane videregående skole i Flaktveitvegen, og forsvarets ønske om å selge tomten. Bygget eies av forsvaret og er tidligere lager for Nyborg Magasin.

Informasjonssjef i Bergen kommune, Anne Kringstad, bekreftet at planen var å få fortgang i salget.

– Fagetaten har som mål å ferdigstille omregulering for oversendelse til byrådet i april, sa hun til Åsane Tidende i vår.

Fire måneder etter planen

Bygget ligger innenfor planområdet til offentlig områdeplan for Nyborg, og Forsvaret kan lite gjøre før denne planen står ferdig.

– Etter planen skal eiendommen fortsatt ut for salg i løpet av 2017, men alt avhenger fortsatt av fremdriften hos kommunen, sier Carl Thomas Aarum i Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Ta grep nå!

Tor Woldseth tror det kan gå lang tid før det skjer noe som helst i området, grunnet områdeplanen for Nyborg som har bydd på flere utfordringer.

– Det er en problematisk reguleringsplan, og det har vært mye frem og tilbake. Det kreves at mye av næringen må flytte, og der ligger konflikten og problematikken. Det er mange eiere som er misfornøyd, sier Frp-politikeren.

Nå mener han kommunen i større grad bør være mer fleksible angående omregulering av det aktuelle området, og peker på at det er et lite areal som skal godkjennes, slik at bygget, som står ubrukt og skjemmende, kan få en nytteverdi snarest.

Kraftig forsinket

Kommunen skriver følgende på sine sider angående planlagt ferdigstillelse av Nyborg

«Det er kunngjort oppstart av planarbeidet, og berørte grunneiere og naboer er varslet.Planprogram med tilhørende konsekvensutredningsprogram, som beskriver og gir føringer for planarbeidet, ble fastsatt av Komite for miljø og byutvikling 04.09.2014 KMBY sak 206-14».

«Revidert målsetting er å ferdigstille et utkast til planforslag med konsekvensutredning i løpet av april 2017, som legges frem for politisk behandling. Etter politisk vedtak legges planforslaget ut til offentlig ettersyn.

– Åsanes nye fysak?

Woldseth peker på at området ved Liavannet har potensial til å bli brukt til mye, og er først og fremst kritisk til at bygget og tomten i dag ikke brukes til noe av nytteverdi.

– Dette kan være Åsanes nye fysak. Et fantastisk fint sted som kan tilrettelegges for idrett. Bygget og tomten kan også kobles opp mot vannaktiviteter, padling og lignende med nærheten til Liavannet. Nå brukes ikke dette til noe, hvorfor ikke ta grep nå? Ellers vil det ikke skje noe her før om mange år, sier han.

Byplansjef i plan- og bygningsetaten, Petter Wiberg, bekrefter nå at områdeplanen for Nyborg nærmer seg ferdig, etter forsinkelsene som har oppstått.

– Områdeplanen er ventet klar til oversending til byrådsavdelingen nå like over ferien, sier Wiberg.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker