Lokalavis for Åsane og omegn!
  • ØKER KAPASITETEN: Statens vegvesen skal nå i gang med å utvide Åsane terminal. – Her kommer det en ekstra perrong som skal være ganske lik den som allerede eksisterer ved siden av terminalbygget, sier Andreas Kolås, byggeleder i Statens vegvesen.

     

Skal utvide Åsane terminal

Statens vegvesen har nylig signert en kontrakt for en rekke ulike tiltak i bydelen. Blant annet skal Åsane terminal få en ekstra perrong, og det vil bli bygget flere oppstillingsplasser for busser.

Statens vegvesen signerte en samlekontrakt innen kollektiv- og trafikksikringstiltak med Staren AS tirsdag i forrige uke. Andreas Kolås, byggeleder i Statens vegvesen, forteller at de blant annet skal utvide Åsane terminal.

– I dag er det en perrong ved siden av terminalbygget. Nå skal vi bygge en ekstra slik perrong på yttersiden av den eksisterende i retning mot bensinstasjonen, informerer byggelederen.

Kolås legger til at den nye rampen vil øke kapasiteten på Åsane terminal.

– Videre skal vi lage oppstillingsplasser for bussene. I dag står det ofte busser på langsiden ved terminalbygget på siden mot motorveien. Der skal vi få på plass fem plasser på skrått innover i terrenget for de minste bussene. Dette vil bli bygget slik at bussene kan rygge inn på plassene, sier Kolås.

Flere parkeringsplasser

Videre blir det også et venteareal for leddbusser sør for terminalbygget.

– Der er det en del parkeringsplasser for bilister i dag. Den nye perrongen og oppstillingsarealene for busser fører totalt sett til at vi mister 46 parkeringsplasser, sier Kolås.

Byggelederen legger til at for å gjøre tiltak mot dette vil Statens vegvesen grave bort vollen mot E39.

– På den måten kan vi utvide dagens parkeringsplass. I tillegg skal vi bygge ut parkeringsplassen ut mot Hesthaugveien. Til sammen vil dette gjøre at vi kan etablere 71 plasser, og totalt sett øker vi dermed kapasiteten med 26 parkeringsplasser for privatbiler, informerer han.

Nytt kollektivfelt

Byggelederen kan også fortelle at det er planlagt et kollektivfelt fra rundkjøringen ved Circle K og helt frem til innkjørselen til bussterminalen.

– I rundkjøringen mot E39 vil kollektivfeltet få et eget kjørefelt utenfor rundkjøringen, slik at bussene slipper å stoppe opp, sier han.

Byggelederen fremhever at dette fører til bedre fremkommelighet.

– Bussene skal kjøre direkte inn til terminalen. Det sørger også for at det blir mindre kø i rundkjøringen for bilistene, sier han til Åsane Tidende.

Et annet kollektivtiltak i kontrakten er en utbedring av rampen for avkjøring fra E39 i nordgående retning mot Hesthaugbroen.

– Rampen blir forlenget med 100 meter, og i selve svingen blir det etablert et eget kollektivfelt for å bedre fremkommeligheten til bussene også der, sier Kolås.

 

Les hele artikkelen med informasjon om flere kollektiv- og trafikksikringstiltak i vår papiravis eller e-avis

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Fakta

Samlekontrakt kollektiv- og TS-tiltak:

* Statens vegvesen inngikk kontrakt med Staren AS 1. august 2017

* Kontrakten er på 41 millioner kroner.

* Kontrakten innebærer blant annet utbedring av Åsane terminal og etablering av kollektivfelt flere steder i bydelen.

* Alt skal være ferdigstilt 29. juni 2018.

Relaterte saker