Lokalavis for Åsane og omegn!
  • RØDLISTET ELVEMUSLING: Sterke reaksjoner lokalt etter at 199 elvemuslinger ble funnet døde denne uken. Her ser vi Haukåsvassdraget like ved Bergen travpark. 

Massiv musling-død i Haukåsvassdraget

199 døde elvemuslinger funnet forrige uke. – En varslet katastrofe, sier Tore Haukås.

Han er leder for vennelaget for Haukåsvassdraget og har sett denne negative utviklingen over lang tid.

– Den negative utviklingen på Haukås har pågått over mange år og det har vært en fullstendig pulversing av ansvarsforhold, sier Haukås videre. 

Det er registeret en massiv død av Elveperlemusling i Haukåsvassdraget. Haukås vassdraget er det eneste vassdraget i Bergen kommune med en noenlunde levedyktig elvemuslingstamme, opplyser Bergen Elveforum på sine Facebook-sider.

– Massiv død

Bergen kommune har et særskilt ansvar for å ivareta elvemuslingen.
 På tross av dette, og på tross av et iherdig arbeid fra ildsjeler opplever vi nå altså en massiv død av muslinger i vassdraget. Dette har vært en varslet katastrofe, står det videre i uttalelsene.

Muslingene i Haukåselven er den eneste bestanden som har overlevd i Bergens vassdrag. Arten er også truet på landsbasis.

Elvemuslingen har kategori sårbar (VU) på Norsk rødliste, og den er gjennom Naturmangfolds- loven gitt betegnelsen prioritert art. Den har kategori sterkt truet på den globale rødlista (2010) Norge har mer enn halvparten av den gjenlevende bestanden av elvemusling i Europa.

– Det ser helt grusomt ut. Her må noe gjøres, sier Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne, som har engasjert seg i elvemuslingene i Haukåsvassdraget over en årrekke. 

Politiet bekrefter å ha mottat flere anmeldelser på forholdet.

– Det ligger tre anmeldelser mot Bergen Travpark. Saken er nå under etterforskning, samtidig som Bergen kommune og Fylkesmannen jobber med sine utredninger, opplyser politijurist ved avdeling vest, Trygve Rittland til Åsane Tidende. 

Åsane Tidende kommer tilbake med mer

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker