Lokalavis for Åsane og omegn!
  • UTVENDIG: Slik vil kulturhuset mellom Åsane storsenter, Åsane stormarked og Horisont se ut når det sammen med nye Åsane videregående skole skal stå klart om drøye to år. (Illustrasjon, Hordaland fylkeskommune, b+b arkitekter, Multiconsult)

Slik vil Åsanes nye kulturhus se ut

– Beliggenheten er så god som den kan være i bydelen, sier kommunens kulturhusrådgiver, Rune Håndlykken.

Torsdag forrige uke ble de siste oppdaterte detaljene rundt Åsanes nye kulturhus, som får lokalitet like nord for Åsane storsenter, presentert på et åpent informasjonsmøte.

– Vi kommer stadig nærmere og nå er vi godt i gang med kvalitetssikring av forprosjektet, fortsetter Håndlykken.

Byggestart for bygget på i overkant av 20.000 kvadratmeter, som altså kombinerer ny videregående skole med kulturhus og bibliotek, er planlagt til våren 2018.

Politisk behandling av forprosjektet starter nå, før detaljprosjektering på nyåret og byggestart til våren, under forutsetning av at reguleringsplanen da er endelig vedtatt. Vi håper det kan bli åpning høsten 2020, men fremdriften styres av fylket, bekrefter Bergen kommunes representant i prosjektet, Siv Stavseng på møtet.

– Det er gjort en veldig god jobb og vi er i rute med den videre planleggingen og utviklingen av kulturhuset, sier Stavseng.

Fasaden av bygget vil i hovedsak bestå av glass, metall og tre. Kultursalen gir plass til 482 seter. Med oppbygd scene kan antall publikummere suppleres med ytterligere 100.

– Best i fylket?

– Det blir et avansert teknisk bygg, og storscenen vil kanskje bli den beste salen for korps i hele fylket, sier Håndlykken.

Scenegulvet skal være hele 185 kvadratmeter og Håndlykken bekrefter også at elektronisk akustikk, med en optimalisering av grunnakustikken, er anbefalt til bruk i nye Åsane kulturhus.

Det er skissert 482 seter i storsalen med cirka 1000 ståplasser, og 135 seter i Blackbox multisalen. I første etasje blir det også et galleri, et klubblokale og verksted for kunst- og håndverk.

Nærmere 3000 kvadrat

2. etasjen vil bestå av blant annet en dansesal, syv øvingsrom, garderober, lydstudio, musikkverksted og bibliotek på 610 kvadratmeter, i tillegg til cirka 380 kvadratmeter i første etasje. Det gir en total kvadratmeter på cirka 3000 i kulturdelen av bygget.

Roald Heggernes, leder for Åsane kulturråd, sa dette til de drøyt 50 fremmøtte på informasjonsmøte sist torsdag.

– Nå begynner det virkelig å nærme seg tidspunktet for å se at Åsane kulturhus skal bli realitet. Det har vært stor fremdrift de siste to årene, spesielt etter at Siv Stavseng fra kommunen kom inn som prosjektleder. Vi frivillige har fått være med å påvirke utformingen av prosjektet og det er utrolig bra, sier Heggernes, som har kjempet for kulturhus til Åsane i en årrekke.

– Stor fremdrift

Heggernes, som var med å danne Åsane kulturråd i 2007, roser engasjementet og innsatsen som har blitt gjort fra politisk hold de senere årene.

– Vi har hatt kontakt og samarbeid med mange politikere de siste 12 årene, spesielt de ulike kulturbyrådene. Det er mange politikere som har levert viktige bidrag i kulturhussaken.

– Vårt inntrykk er at det stor politisk oppslutning i bystyret om at Åsane nå skal få sitt kulturhus. Etter at egen Kommunen for to år siden fikk på plass egen prosjektleder for kulturhusprosjektet har framdriften i prosjektet vært stor.

Kultursjef John Kristian Øvrebø, kom også med en god nyhet til de mange frivillige aktørene i det lokale kulturlivet.

– Det er et forslag i budsjettet for 2018 om at alle frivillige organisasjoner skal få leie gratis til øving og aktiviteter.

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Fakta

Total investering for Åsane kulturhus for planperioden 2018 – 2019 er 104,5 millioner kroner fordelt slik:

2018: 1,5 millioner kroner.

2019: 1,5 millioner kroner og 2020: 101,5 millioner kroner. 

I tillegg er det foreslått 50 millioner kroner til innredning og utstyr, fordelt slik:

2019: 25 millioner kroner og 2020: 25 millioner kroner.

Dette er altså ikke endelig vedtatt, men foreslått i budsjett/økonomiplan som skal behandles av bystyret i desember.

Andre saker