Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NYTT SYKEHJEM: På tomten like ved siden av Midtbygda sykehjem er det planlagt  å bygge nye Åsane sykehjem. I forrige uke innstilte byrådet til bystyret å beslutte at prosjektet Åsane sykehjem skal gjennomføres til en kostnad på 549,8 millioner kroner.

Byrådet vil bevilge 550 millioner til nytt sykehjem

I forrige uke innstilte byrådet til bystyret å beslutte at prosjektet Åsane sykehjem, til en kostnad på 549,8 millioner kroner, skal gjennomføres.

– I årene fremover blir det flere eldre med behov for sykehjemsplass, og byrådet ønsker at innbyggerne skal kunne få plass i egen bydel, sier Vigdis Anita Gåskjenn, byråd for helse og omsorg. 

Torsdag i forrige uke valgte altså byrådet å gå inn for at Åsane sykehjem skal bli bygget til en kostnad på like under 550 millioner kroner. Gåskjenn forteller at det nye bygget skal inneholde 100 langtidsplasser fordelt på ti bogrupper. Totalt blir sykehjemmets størrelse på 9500 kvadratmeter.

– I tiden fremover vil behovet for sykehjemsplasser øke. Byrådet ønsker å sikre alle innbyggerne et godt og forsvarlig tilbud. Videre vil vi at plassene skal være godt fordelt i Bergen kommune, slik at de eldre har mulighet til å få plass i sin egen bydel, forteller helse- og omsorgsbyråden til Åsane Tidende.

Midtbygda skal renoveres

Gåskjenn nevner også at tomten til det nye sykehjemmet grenser til Midtbygda sykehjem, og at arbeidet med reguleringsplan for området er igangsatt.

– Prosjekteringsarbeidet er nå i oppstartsfasen. I henhold til planen skal Åsane sykehjem ferdigstilles i 2021, forteller hun.

Videre skal Midtbygda renoveres og bygges om når det nye sykehjemmet er ferdigstilt.

– Denne jobben skal være ferdig i 2023, og prosjektkostnadene her er satt til 367,6 millioner kroner, sier Gåskjenn.

– Vi er i rute

Hun sier videre at den ambisiøse institusjonsplanen for Bergen kommen 2016-2030 ble vedtatt i fjor.

– Dette er en plan som vil gi god tilvekst av høykvalitets- og heldøgnsomsorgsplasser i Bergen kommune. Både bygging av nytt sykehjem i Åsane og rehabilitering av Midtbygda er en del av dette vedtaket, kommenterer byråden.

Hun legger til at saken som nå var oppe i byrådet på forrige møte er en oppfølging av tidligere vedtak.

– Dette viser at vi er i rute med prosessen, sier hun til Åsane Tidende.

Mer konkret i november

Gåskjenn påpeker at siden saken er behandlet i planen «Omsorg med kunnskap» høsten 2016 og deretter bekreftet i budsjettprosessen i fjor og i år, er dette et oppfølgningsvedtak for å gjennomføre prosjektet.

– Saken om Åsane sykehjem skal opp i bystyret i november. Det vil komme en konkret sak om renovering av Midtbygda når vi nærmer oss ferdig regulering og oppstart. Dette blir viktige og gode sykehjemsplasser for Åsane bydel, avslutter byråd Vigdis Anita Gåskjenn.

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker