Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NY BOMSTASJON: I Vågsbotn  like ved Eikåstunnelen er det planlagt ny bomstasjon. Det mener Frp-politikeren er usosialt og gir langt større utgifter til beboerne i nordre del av Åsane. 

  • – IKKE RIKTIG: Tor Woldseth (Frp) mener de nordligste beboerne i Åsane nok en gang blir nedprioritert.

Reagerer på bompengesjokk for beboerne i nord

– De som bor i Hordvik, Hylkje og Haukås blir svimeslått av de nye foreslåtte bompengestasjonene. Forskjellene er enorme, sier Tor Woldseth.

Bompengesøknaden for ny bypakke i Bergen foreslår tre nye tollstasjoner i Åsane.

– Det vil gå veldig mye hardere utover de som bor nord, på Hylkje, Haukås og Hordvik, enn de som bor i sentrum av Åsane og i Salhus, sier lokalpolitiker Tor Woldseth (Frp).

Her er det foreslått ny bomstasjon av byrådet:

I Tellevikvegen, i Åsamyrane like ved Plantasjen og ved utløpet av Eikstunnelen på sørsiden. I tillegg er det foreslått i Arnavegen på E16. 

Woldseth reagerer kraftig på det han mener er et nytt slag i fleisen for Hylkje og Haukås-beboerne.

– Ny smell for Hylkje

– Kort fortalt så slipper de som bor på Nyborg og i Salhus unna bompenger når de skal inn til Åsane senter, mens Hylkje, Haukås og Hordvik-beboerne nok en gang får en ytterligere belastning.

– Dette på toppen av den allerede trøblete situasjonen de har med kø, dårlige veier, lyskryss og vanvittig mye trafikk. Vi skal heller ikke glemme budsjettkuttet som har ført til at en av områdets største attraksjoner i Tellevik kystfort, ruster fullstendig bort, utdyper han.

Han peker på flere ulemper de nordligste beboerne får i mot seg dersom plasseringene av nye bomstasjoner blir slik som foreslått.

– Ungdomsskolen på Leikvang ble vraket. Det betyr at foreldre som skal kjøre barna til Kyrkjekrinsen skole, enten det er til skole eller andre aktiviteter, må gjennom bomringen. Det samme må de om de skal handle på Åsane senter.

– Store lokale forskjeller

– Det er store forskjeller over et lite område. Det er ekstremt usosialt og disse som bor her ute vil bli svimeslått av nye bomringer. Skal foreldre betale enda mer bompenger for å kjøre barna til skolen? Det er to barneskoler her ute. Det blir helt feil, sier han.

Kyrkjekrinsen er ungdomsskole for beboerne nord i Åsane. Det betyr at kjøring til og fra skolen, vil komme med økte kostnader for beboerne.

– Det er en konsekvens av at ungdomsskolen på Leikvang aldri ble bygget, sier Woldseth.

I bybanesaken som viser til Nasjonal transportplan 2014-2023 og etableringen av bymiljøavtalene mellom stat, fylkeskommuner og de ni største byområdene i Bergen, er økte bompenger en naturlig del av finansieringen til bybane i Åsane. Bypakken inneholder også blant annet opptrappet busstilbud, lokal andel Nordhordlandstunnel og veiprosjektet ringveg øst. 

– Øk kollektivtilbudet

– Her kan fort budsjettet sprenges. Kostnadene blir store, og et bedre kollektivtilbud som ikke nødvendigvis inkluderer bybane bør definitivt vurderes.  Bruk heller bybanepengene på å utvide kollektivtilbudet med flere busser, oppfordrer han.

Jørund Vandvik er Hylkje-beboer, og har i flere år engasjert seg i E39-strekningen gjennom Steinestøvegen. Han er for bybane, men mener kollektivtilbudet i dag er langt unna godt nok til at folk kan velge bort bilen.

– Først og fremst må en mye bedre kollektivløsning på plass. Hele bompenge/NTP-pakken er for dårlig. Med flere direktebusser som ikke er i nærheten av å være fulle på strekningen gjennom Steinestøvegen, blir det veldig lite effektivt. Det må gis folk her ute et mye bedre alternativ til å kunne velge å reise kollektivt, sier Jørund Vandvik.

– Mindre biler i Åsane sentrum

Per Arne Larsen (V), sider dette om foreslått bompengeplassering i bydelen. 

– Når det gjelder plassering vil alltid noen oppleve at de bor slik til at det er urettferdig akkurat for dem. Når vi først skal etablere disse stasjonene er det da viktig at de også bidrar til å nå ønskede mål med byutvikling og transportmønstre. Vi ønsker mindre biler i Åsanes sentrale deler. For eksempel ved at mer av trafikken fra nord etter hvert skal bli sluset østover gjennom Arna i stedet for gjennom Åsane og Bergen sentrum.

– Vi ønsker også at Tellevikvegen skal bli mindre belastet med trafikk, og ikke minst gjennomgangstrafikk. Med disse tingene i mente er plasseringen som er valgt god. Så må selvsagt løsningen i Tellevikvegen tilpasses på en måte som ikke rammer lokalsamfunnet, men det har bystyret bedt byrådet jobbe videre med. 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Foreslåtte bomstasjoner i Åsane:

* Fylkesvei 243 Tellevikvegen.

* Fylkesvei 267 Åsamyrane ved Plantasjen/Vågsbotn

* E39 Åsanevegen

*E16 Arnavegen

Relaterte saker