Lokalavis for Åsane og omegn!
  • – DÅRLIG SIKT: Hans Gjelsvik forteller at de parkerte bilene langs Blådalen skaper store utfordringer for bilister som kommer kjørende ned fra Åstveittunet. – Det bør bli parkering forbudt nedover mot Ervikveien. Bilene stjeler nærmest all sikt, sier han.

  • OPPGITT: Ifølge Hans Gjelsvik, styremedlem i Åstveittunet sameier, er det mange eldre som kvir seg for å bruke bilen på grunn av situasjonen i krysset mellom Åstveittunet og Blådalen. – Vi må få en endring før det skjer en alvorlig ulykke, sier Gjelsvik.

Frykter alvorlig trafikkulykke

Hans Gjelsvik frykter en alvorlig trafikkulykke i krysset mellom Blådalen og Åstveittunet. – Parkerte biler like ved krysset fratar bilister fra Åstveittunet mer eller mindre all sikt når de skal svinge ned mot Ervikveien, sier Gjelsvik.

– Det er nestenulykker i dette krysset ofte, sier Hans Gjelsvik, styremedlem i Åstveittunet sameie.

I flere år har dette krysset skapt problemer for bilister som kommer fra Åstveittunet og skal svinge nedover mot Ervikveien.

– På grunn av parkerte biler helt opp til krysset er det nærmest umulig å se om det kommer biler oppover Blådalen, sier han til Åsane Tidende.

Nestenulykke

Da lokalavisen møtte Gjelsvik skjedde en slik nestenulykke. En bilist kom kjørende nedover veien Åstveittunet. Flere biler sto parkert langs Blådalen, og de sto tett opp mot krysset til Åstveittunet. Bilisten som kom fra Åstveittunet bremset for å orientere seg om det kom biler.

– Likevel endte det med bråbrems og nestenulykke da de parkerte bilene skjulte for sikten til sjåføren, forklarer Gjelsvik.

Han poengterer at dette er vanlig skue, og dette skjer jevnt og trutt i samme veikryss.

– Stadig flere av de eldre som bor i sameiet kvir seg for å bruke bilen på grunn av situasjonen. Jeg er 100 prosent sikker på at det kommer til å skje en alvorlig ulykke her, dersom de ansvarlige ikke endrer hvor det er tillatt å parkere langs veien, sier Gjelsvik oppgitt.

Gjelsvik mener at det ikke burde ha vært tillatt å parkere langs Blådalen på venstre side dersom du kjører oppover mot innkjørselen til Åstveittunet.

– De parkerte bilene stjeler nærmest all sikt. Det er store utfordringer knyttet til å se både biler som kommer oppover, men også barna som beveger seg mye i området, sier han.

– Like ved krysset

På venstre side av veien for bilister som kjører oppover Blådalen fra Ervikveien er det en liten parkeringsplass som blir benyttet av Bergen kommune sine ansatte.

– Dette fungerer helt fint. Vi opplever ingen utfordringer med biler som står på parkeringsplassen. Det er bilene som står parkert langs fortauet som skaper problemer, uttaler Gjelsvik. 

Styremedlemmet i Åstveittunet sameie trekker frem at det ofte står biler parkert tett opp mot krysset.

– Ifølge veitrafikkloven skal det være minst fem meter mellom en parkert bil og et kryss. Dette er det mange som ikke tar hensyn til her oppe, sier han til Åsane Tidende.

– Bør flytte parkeringen

Ovenfor avkjørselen inn mot Åstveittunet er det parkering forbudt på begge sider av Blådalen. På nedsiden er det forbudt å parkere langs høyre side, mens det altså er tillatt på venstresiden.

– De som parkerer der gjør derfor ikke noe galt så lenge de står med god nok avstand til krysset. Likevel fører det til vanskelige og ofte farlige situasjoner. Nå er det på tide at noen gjør noe med situasjonen, og sørger for at  det blir forbudt å parkere på begge sider av Blådalen mellom avkjørselen til Åstveittunet og Ervikveien, mener han.

Gjelsvik foreslår at parkeringen langs veien bør flyttes opp nærmere barnehagen, og forbi krysset inn mot Åstveittunet.

– Det vil føre til mindre trafikale utfordringer. Parkeringen langs veien bør derfor absolutt bli flyttet, mener Gjelsvik.

Han håper at trafikksituasjonen i Blådalen blir tatt tak i med en gang.

– Problemet har allerede vart i mange år. Nå må vi få en endring før det skjer en alvorlig ulykke, avslutter Hans Gjelsvik.

 

Bymiljøetaten svarer: 

– Vi skal ta hyppigere turer ut dit

Arvid Johan Heggestad, leder for parkeringsavdeling i bymiljøetaten i Bergen kommune, lover at de skal ta hyppigere turer ut til området for å sjekke om biler står ulovlig parkert tett opp mot krysset mellom Blådalen og Åstveittunet.

– Jeg tror at det vil hjelpe betydelig med tanke på siktutfordringene, dersom folk forholder seg til trafikkreglene, sier Heggestad til Åsane Tidende.

Han forklarer at dersom biler står parkert for tett opp mot krysset er dette noe bymiljøetaten kan få gjort noe med i løpet av kort tid.

– Hvis en bil står parkert med mindre enn fem meters avstand til et kryss, da står den ulovlig. Vi skal nå ta hyppigere turer for å kontrollere dette ut til Blådalen, og se om det kan hjelpe på forholdene for dem som bor på Åstveittunet, sier Heggestad til Åsane Tidende.

Gebyr i første omgang

Lederen for parkeringsavdelingen sier videre at det i første omgang vil bli gitt gebyr til ulovlig parkerte biler.

– Parkerte biler tett opp mot krysset stjeler uten tvil sikt fra dem som kommer fra Åstveittunet. Vi tror og håper at det vil forbedre forholdene, dersom folk forholder seg til trafikkreglene som sier at det er stans forbudt nærmere enn fem meter fra et veikryss, sier han.

Når det gjelder Gjelsvik sitt ønske om parkering forbudt fra veikrysset inn mot Åstveittunet og ned til Ervikveien ber Heggestad ham om å spille inn dette til bymiljøetaten.

– Det er også fint om de skriver ned de ulike opplevelsene og erfaringene de har som argumenterer for deres syn i saken. Deretter vil de som er ansvarlige for skilting hos oss vurdere en eventuell endring i hvor det er lov å parkere på denne veistrekningen, sier Heggestad. 

Lederen for parkeringsavdelingen håper og tror imidlertid at det skal være nok å håndheve reglene som allerede eksisterer.

– Ja, jeg har tro på at vi løser de største utfordringene med hyppigere kontroller i området, avslutter Arvid Johan Heggestad.

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker