Lokalavis for Åsane og omegn!
  •  ELBIL FUNGERER: Ståle Frydenlund i elbilforeningen er på langt nær enig i Finsås sine argumenter og tanker rundt elbilistene.

– Absolutt ingen tvil om at elbil er best for miljøet

Men ferske undersøkelser viser at langt over halvparten ikke velger elektrisk bil for å være miljøbevisste.

– I Norsk elbilforenings siste medlemsundersøkelse, Elbilisten 2017, oppga 72 prosent at de økonomiske fordelene var den viktigste grunnen for til å kjøpe elbil. En av fire hadde miljøhensyn som viktigste grunn, bekrefter Ståle Frydenlund, kommunikasjonsleder i norsk elbilforening.

– Vi vet at ikke alle er like opptatt av miljø- og klimaspørsmål i utgangspunktet, men vi ser av undersøkelsen at folks miljøbevissthet våkner når de først har skaffet seg en elbil. Og svært få er i tvil om hva slags bil de helst vil sykle eller gå bak.

Han peker på eksos, svevestøv og lokal forurensing som de viktigste kildene til avgasser som kan forhindres ved å bytte bil.

– Kort sagt: En elbil bidrar til mindre lokal luftforurensing og støy. Med elbil kvitter vi oss med eksos som river i nesen, det blir mindre svevestøv fra fossil forbrenning og i tillegg mindre bremsestøv, fordi elbilen ikke trenger å bremses fysisk like ofte som fossilbiler.

– Mye bedre for miljøet

Frydenlund mener påstandene til Finsås er feilaktige og dokumenterer for sine motargumenter.

Hvor mye bedre for miljøet er egentlig elbil sammenlignet med diesel– og bensinbiler? 

– Mye bedre. Seriøs forskning viser dessuten at elbilen er bedre fra vugge til grav (livsløpsanalyse) uansett hva slags kraft den lades med. Mange påstår feilaktig at vi importerer store mengder kullkraft, og for dem kan det være verdt å vite at selv i Polen - med mye kullkraft - er elbilen 25 prosent bedre gjennom livsløpet. Med fornybar kraft, som i Norge, er elbilen så mye som minst 85 prosent bedre, mener han.

– Til forskjell fra fossilt drivstoff og eksos, som ikke minst fører til skadelige lokalutslipp, kan batterier dessuten både gjenbrukes og resirkuleres etter at de ikke lenger holder i elbilen. Og erfaringene til nå viser at det vil ta lang tid før vi har et betydelig ettermarked for gjenbruk av batterier; rett og slett fordi de er forventet å holde ut elbilens levetid.

– Legg diskusjonen død

Han mener Finsås argumenter og diskusjon rundt den egentlige miljøgevinsten ved bruk av elbil, i stadig større grad støttes av forskning og bør legges død snarlig.

– Nok et eksempel på det er ganske ferske utsagn fra BMW om nettopp dette, en uttalelse som også tar for seg restverdi og gjenvinning til slutt. Etter hvert som stadig mer forsknings- og erfaringsmateriale kommer fram, kan diskusjoner som startes av folk som Finsås, legges døde. Det er absolutt ingen tvil om at elbilen er best.

– Aldri mer enn 50 prosent

Frykter dere at elbilistene på sikt vil miste fordeler (bompenger, parkering, årsavgift) når salget av elektriske biler fortsetter å øke?

– Det er varslet en ny nasjonal regel som sier at elbiler aldri skal betale mer enn 50 prosent av fossile biler for bom, parkering og ferge. Først ut er parkering. Dette etablerer et forutsigbart system som belønner den som velger ikke å forurense.

– Minst til 2020

– Prinsippet i avgiftssystemet har hele tiden vært at forurenser skal betale, og med den nye regelen sendes et tydelig signal om at det alltid skal lønne seg å kjøre nullutslippsbil.

– Kjøpsfordelene ligger dessuten fast til 2020, bekrefter han.

Har dere noen oversikt over elbilsalg nasjonalt? Og hvor i landet folk kjører minst/mest elbil?

  Ved årsskiftet var det registrert 138 477 helelektriske personbiler i Norge. Totalt sett har vi passert 2,7 millioner personbiler (2.719.395), noe som gir en elbilandel for personbiler på 5,09 prosent, opplyser norsk elbilforening.

– Vår siste medlemsundersøkelse hadde 24 prosent forsikret kjørelengde på 8.000-12.000 kilometer mens 26 prosent hadde forsikret 12.000-16.000 kilometer. Her er altså halve populasjonen, som viser at en elbil kjøres omtrent like langt årlig som en fossilt drevet bil (ifølge SSBs 2016-tall)

– En suksess

Norge er vel et av de landene i verden med flest elbiler per innbygger? Hvorfor har dette blitt en så stor suksess?

– Utvilsomt. Med 140.000 elbiler fordelt på 5,3 millioner innbyggere er det ingen som er i nærheten. Årsaken til veksten vi har fått er sammensatt, men det er ingen tvil om at elbilfordelene har vært utslagsgivende for suksessen.

– Men ikke bare det; folk som har fått elbilen i hus er stort sett superfornøyde. I den siste medlemsundersøkelsen vår, Elbilisten 2017, ble det et gjennomsnitt på 9,1 av 10 for hvor fornøyde folk er. Det er meget høyt, og bidrar også til naboeffekten: I gjennomsnitt har hver av de rundt 12.000 elbilistene i undersøkelsen inspirert 2,4 andre til å kjøpe elbil.

Les om lokalpolitiker tor Woldseths reaksjoner på elbilfordelene her: 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no