Lokalavis for Åsane og omegn!
  • HER:  Deler av Jordalsvannet kan bli ny innfartsparkering.

  • – PERFEKT: Jan Olav Jørgensen gir fylkeskommunen mulighet til å leie på Eidsvåg.

Stiller gigantisk areal til disposisjon

– Eidsvåg senter kan dekke behovet for hele Bergen, sier Jan Olav Jørgensen. – Noe vi vil vurdere, svarer fylkesdirektør Håkon Rasmussen.

Etablering av flere innfartsparkeringer i Åsane har lenge være debattert, og fylkeskommunen har vært klar på at det er behov for flere parkeringer i kjølvannet av kommende bomstasjoner i Åsane.

– Vi har vært i kontakt med ulike aktører i Åsane for å undersøke mulighet til å styrke kapasiteten for innfartsparkering i Åsane. Her har det blant annet vært engasjert en megler for å se på mulig leie eller sambruk av ulike parkeringsarealer i nærheten av terminalen, foreløpig har dette ikke ført fram, sa fylkesdirektør for samferdsel, Håkon Rasmussen til Åsane Tidende sist uke.

Åsane Tidende har det siste året fått mange henvendelser fra både lesere og politikere om potensielle tomter for en større innfartsparkering.

– Finnes ikke bedre plassering

Vi sjekket ut Eidsvåg senter (like ved det gamle kommunehuset), og hørte med leder for Tertnes Holding Entreprenør, Jan Olav Jørgensen, som eier store deler av områdene.

Han hører mer enn gjerne fra fylkeskommunen om leie av tomt, i motsetning til tomteeier på C-feltet, som veltet fylkeskommunens drøm å etablering på stedet.

– Eidsvåg er jo det historiske senteret i Åsane, og beliggenheten her er fantastisk med et enormt potensial. Det går busser hvert tredje minutt. Fylkeskommunen er velkommen til å lage innfartsparkering her, sier Jørgensen.

– Dette er et knutepunkt og arealet stiller vi tilgjengelig. Finnes det noen bedre egnede områder enn Eidsvåg, spør han.

Fylkesdirektør for samferdsel, Håkon Rasmussen, svarer dette på invitasjonen fra Jørgensen.

– Eidsvåg er i utgangspunktet ikke ideelt, siden det ligger litt for nære sentrum i henhold til strategi for innfartsparkering. Men vi ser at det er en fase nå med dårlig tilgang på plasser, og vil gjøre en vurdering.

– Vi vil ta kontakt med grunneier, sier Rasmussen.

Tusenvis av p-plasser

Jørgensen viser oss det enorme området han ønsker å stille til disposisjon – Jordalsvannets utløp ved kommunehuset og hele strekningen langs hovedveien opp mot Eidsvåg senter.

– Det kan være plass til mange tusen plasser og vil dekke behovet for hele Bergen, ikke bare Åsane.

– Men hva med vannet, som altså renner gjennom arealet Jørgensen peker på?

– Det vil ikke være noe problem. Vi eier tomten og Bergen har nok av stein. Da vil løsningen være å lage kanal gjennom vannløpet og fylle igjen med asfalt rundt. Eidsvåg har ikke vært nevnt før, jeg mener det er det beste alternativet.

– Vi legger ut en rød løper til fylkeskommunen og er klare til å snakke med dem.

– Ja, takk!

Stortingsrepresentant og Eidsvåg-damen Silje Hjemdal, har lenge stått i bresjen for å styrke tilbudet om innfartsparkering i Åsane, og mente det begynte å haste da C-felt-alternativet ble vraket seint i fjor høst.

– Hva tenker du om innfartsparkering i Eidsvåg?

– Ja, takk. Jeg og FrP har stått på for flere innfartsparkeringer. Nå når Ap-bystyret har vedtatt en rekke nye bomstasjoner begynner det virkelig å haste. Vi må vurdere alle muligheter. Midlertidige som permanente. Jeg forventer at de lokale politikerne tar sitt ansvar å finner løsninger. De må tilby alternativet slik at folk faktisk har mulighet til å velge kollektivt, sier hun.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker