Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SKEPTISK: Silje Hjemdal er fortvilet over den høye prioriteringen de nye kantstoppene har fått og mener de er farligere enn busslommene. Det florerer av slike busstopp også i Åsane.

  • – IKKE BRA: Silje Hjemdal mener det er unødvendig bruk av skattepenger å etablere de såkalte kantstoppene. – De er mye mer trafikkfarlige, sier hun. Bare rundt Eidsvåg er det over ti nyetablerte stopp. 

Vil vrake «kantstopp» for busser

– De skaper flere farlige situasjoner og mer kø, sier Eidsvågs stortingspolitiker Silje Hjemdal. Nå har hun fått grønt lys av samferdselsministeren.

De mye omtalte og svært kontroversielle «kantstoppene», som er ment å være fordel busser og kollektivreisende som ikke skal miste sin plass i køen, er allerede godt etablerte flere steder i byen.

Bare på strekningen fra Hellen skole til Eidsvågbakkene er over ti kantsopp etablert.

– Trafikkfarlig. Greit at busser og kollektivtransport skal gis visse fordeler, men dette er penger som bør brukes til veldig mange andre, og viktigere prosjekter, fortsetter Hjemdal.

Opp til veieier

Hun stilte forrige måned skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen der hun ber om muligheter for de enkelte kommunene om å selv velge mellom tradisjonelle busslommer eller de diskutable kantstoppene.

– Det blir mer kø, folk blir utålmodige og velger farlige forbikjøringer, og dette skaper en mer utrygg tilværelse for fotgjengere. Det har vært mange som har ment mye om dette, og det skjønner jeg, fortsetter Hjemdal, som seinest i fjor høst ble valgt inn på Stortinget.

Forrige uke fikk hun svar av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Deler av svaret lyder slik:

«Myndighet til å fravike vegnormalen ligger hos Statens vegvesen for riksveg, fylkeskommunen for fylkesveg og kommunen for kommunal veg. Følgelig er valg av løsning opp til vegeier», skriver han i sitt svar til Hjemdal».

Gjenstand for vurdering

Det er fylkeskommunen som er eier og ansvarlig for hele Eidsvågveien.

Fylkesdirektør for samferdsel, Håkon Rasmussen, sier dette om situasjonen rundt Eidsvågneset.

– Fylkeskommunen gjennomfører sammen med Statens vegvesen jevnlige trafikksikkerhetsvurderinger av fylkesvegstrekninger i Bergensområdet. Det er også en egen faggruppe for trafikksikkerhet under Miljøløftet som arbeider med denne type tema. Således vil også Fv 267 rundt Eidsvåg være gjenstand for nye vurderinger i framtiden.

– Tilgjengelighet for alle 

Han påpeker at kantstoppene ikke kun handler om bussens fremkommelighet.

– Det bør presiseres at etablering av kantstopp ikke kun handler om fremkommelighet for buss, men også muligheten til å oppnå universell utforming (gjøre kollektivtrafikken tilgjengelig for alle). Lokale forhold kan også være slik at det ikke vil være mulig å oppnå universell utforming uten bruk av kantstopp.

Les hele artikkelen i onsdagens papirutgave.

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no