Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TREDJE STØRSTE: Åsane er fremdeles den tredje største bydelen i Bergen bak Fana og Bergenhus, men nå er Årstad, på fjerdeplass, like bak bydelen i nord med kun 86 færre innbyggere enn Åsane.

Befolkningsstatistikken

Åsane klamrer seg til tredjeplassen

Åsane er fremdeles byens tredje største bydel bak Fana og Bergenhus. Årstad nærmer seg imidlertid innbyggertallet til Åsane med stormskritt. De er nå kun 86 innbyggere unna å vippe bydelen vår ned fra pallen.

Åsane bydel har økt med 71 innbyggere fra 2017 til 2018 ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå per 1. januar i år. Nå er det totalt 41.312 åsabuer. Til sammenligning har Årstad hatt en økning på hele 549 innbyggere i samme periode. De har med dette tatt kraftig innpå innbyggertallet til byens tredje største bydel, og Årstad har per 1. januar 2018 en befolkning på 41.226 innbyggere. Nå har Åsane altså kun 86 flere borgere enn Årstad bydel.

Fana på toppen

Fana troner fremdeles øverst på listen som byens største bydel definert etter befolkningstall. Der bor det nå 42.392 mennesker, og Fana har hatt en økning på 156 personer fra i fjor til i år. Fra 2016 til 2018 har det imidlertid blitt hele 420 flere innbyggere i Fana. Bergenhus beholder sølvplassen fra i fjor, og også denne bydelen har hatt en befolkningsvekst. Her har innbyggertallet økt med 128 siden 2017 og 351 siden 2016.

I flere tiår var Åsane størst i Bergen, men for seks år siden ble vi passert av Fana. Bergenhus har, som nevnt, også passert nordre bydel for flere år tilbake. Åsane har altså ikke klart å ta igjen to bydelene lenger sør i Bergen. Fra 2016 til 2017 økte Åsane med 262 innbyggere, mens årets tall er på 71 nye åsabuer. Samtidig økte Årstad med kun 14 i 2017 mot hele 549 år. Dette innebærer at de har tatt kraftig innpå Åsane bydel fra i fjor, og dersom dette er en trend som fortsetter også det kommende året vil Åsane trolig falle ned fra pallen over Bergens største bydeler utfra befolkningstall.

Stor nedgang i Laksevåg

Fra 2016 til 2017 opplevde Laksevåg en befolkningsvekst på 131 personer, mens fra i fjor til år har bydelen opplevd en nedgang på hele 293 innbyggere. Dette er også den eneste bydelen i Bergen som opplever nedgang i antall innbyggere mellom 2017 og 2018.

Arna har derimot opplevd et oppsving i fra 2017 til 2018 sammenlignet med året før. Fra 2016 til 2017 opplevde nabobydelen vår en befolkningsnedgang på syv personer, mens fra i fjor til i år har de hatt en vekst på 221 innbyggere. Utfra befolkningstall er Arna fremdeles den minste bydelen i Vestlandets hovedstad. Både Fyllingsdalen og Ytrebygda har begge fått et oppsving på henholdsvis 292 og 246 nye innbyggere, og de to bydelene ligger på de to plassene over Arna på tabellen.

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Fakta

FAKTA:

Befolkningsvekst i bydelene i Bergen:

 

 

2018

2017

2016

2017-2018

2016-2018

Fana

           42.392

42.236

41.975

+156

+420

Bergenhus

           42.126

41.998

41.775

+128

+351

Åsane

41.312

41.241

40.979

+71

+333

Årstad

41.226

40.677

40.663

+549

+563

Laksevåg

39.858

40.151

40.020

- 293

- 162

Fyllingsdalen

29.796

29.504

29.493

+292

+303

Ytrebygda

28.385

28.139

27.619

+246

+766

Arna

13.972

13.751

13.758

+221

+214

Kilde: SSB