Lokalavis for Åsane og omegn!
  • HÅPER: Leder Else Ersland (fra høyre), styremedlemmene Randi T. Stormark, Helen Nybakk Vedå og Anne Marie Mathisen håper nye krefter kan være med å redde Salhus og Mjølkeråen sanitetsforening. (Styremedlem Signe Berge og kasserer Tordis Olsbø Nilsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Sanitetsforening kjemper for livet

Den 106 år gamle sanitetsforeningen i Salhus og Mjølkeråen står i fare for å bli lagt ned. – Vi har bare 10 aktive medlemmer igjen og kjemper for livet, forteller Else Ersland, Helen Nybakk Vedå, Randi T. Stormark og Anne Marie Mathisen.

De utgjør fire av seks personer i styret til sanitetsforeningen, som ble etablert 6. desember 1912 i Salhus. På det meste har medlemstallet vært over 500. Men siden begynnelsen av 2000-tallet har det stupt.

– Det er kun ti aktive medlemmer igjen. I gamle dager ble bortimot alle meldt inn i sanitetsforeningen da de ble født. Nå må vi jobbe for hvert eneste nye medlem, sier Else Ersland til Åsane Tidende.

Hun har vært leder i snart 18 år, og i en alder av 77 synes hun det er på tide å la andre overta.

– Vi må få yngre krefter inn, spesielt i styret. Nå er det nesten bare pensjonister, understreker Ersland.

Vurderer å legge ned

På årsmøtet sist måned ble det vonde temaet om å legge ned sanitetsforeningen diskutert. Medlemmene kom fram til at man skulle fortsette litt til. Men øker ikke tallet på aktive medlemmer, kan det snart være kroken på døren.

– Tenk om vi skal måtte legge ned en så tradisjonsrik og gammel forening. Men det er faktisk realiteten. Vi må ha flere og yngre medlemmer, understreker Helen Nybakk Vedå.

Nå håper de at flere vil ta kontakt for å være med å bidra i styre og stell.

– Det er ikke mye som skal til, sier Randi T. Stormark.

Har eget hus

Salhus og Mjølkeråen sanitetsforening har holdt til i det gamle folkebadet i Salhus, som ble lagt ned i 1971. Bygget eier de selv, og det brukes til en rekke arrangement og aktiviteter.

– Vi har trim for eldre med fysioterapeut hver tirsdag, og vi samarbeider med eldresenteret, som bruker lokalene hver 14. dag. Vi arrangerer basarer, sygrupper, turer i nærmiljøet og ellers kjekke samlinger i lokalene våre. Vi har frisør, fotpleier og fysioterapeut i huset. Lokalene kan også leies eller lånes av medlemmer som vil ha dåp, konfirmasjoner, samling etter begravelser og annet, sier Else Ersland.

Sanitetsforeningen deler dessuten ut penger til ulike fond. I fjor var denne summen på 10.500 kroner. Pengene samler de inn blant annet gjennom medlemsavgift og basar i tillegg til eventuelt overskudd fra driften.

– Så må du ta med at vi er spesielt opptatt av skjønnhetstyranniet og vold mot kvinner, legger Stormark til.

Stort tap

– Hva blir konsekvensen av en eventuell nedleggelse?

– Da selges nok huset vårt, og det blir færre aktiviteter for eldre. I tillegg taper Salhus og Mjølkeråen et viktig forsamlingslokale. Trolig bygges huset i så tilfelle om til leiligheter.

– Hva tror dere er grunnen til at folk ikke melder seg inn?

– Det er nok flere grunner. Jeg tror en del synes de ikke får nok igjen for de drøyt 400 kronene de må betale årlig i medlemsavgift. I tillegg er en del redd for å engasjere seg. De vil ha frihet, og orker ikke å gjøre en innsats for nærmiljøet. Men hvis det er noen steder folk bryr seg, så er det jo faktisk i Salhus og Mjølkeråen. Derfor synes vi det er ekstra trist om vi skulle måtte legge ned, sier Stormark.

Håper i det lengste

Men den engasjerte kvartetten håper på fortsettelse, og er absolutt åpen for nye aktiviteter og arrangement også for unge.

– Vi har tenkt på leksehjelp for ungdomsskoleelever, lekestunder for barn og samtalegrupper. Ideene er mange. Mulighetene er store. Om noen har forslag, så tar vi gjerne i mot dem med åpne armer, forklarer Stormark.

– Sanitetsforeningen er ikke lenger bare for kvinner. Både menn, unge, voksne og seniorer er alle hjertelig velkommen. Bli med. Meld dere inn, er oppfordringen fra Else Ersland, Helen Nybakk Vedå, Randi T. Stormark og Anne Marie Mathisen.

Hvis ikke kan det fort være slutt på en 106 år gammel tradisjonsrik storhet nord i bydelen vår.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Relaterte saker